Vážení návštevníci tejto stránky, milí Závodčania. Dovoľte, aby som Vám na prahu Nového roku 2020 poprial veľa zdravia, lásky a porozumenia. V tomto desaťročí, ktoré je pred nami a začína dnešným dňom, nás čaká 670. výročie prvej písomnej zmienky o Závodí. ktoré bude v roku 2021. Dúfam, že sa nám podarí spoločne pripraviť dôstojné pripomenutie si tejto udalosti.

Peter Bronček