Vážení priatelia, Závodčania i ostatní návštevníci na tejto stránke.

V uplynulom roku, roku 2016 uplynulo 665 rokov od chvíle, keď sa lokalita Závodie po prvý krát objavila v nejakej listine. Stalo sa tak na sviatok sv. Juraja, teda 24.apríla v roku 1351. Táto listina v doslovnom znení (slovenskom preklade) je súčasťou kapitoly venovanej stredoveku v pripravovanom zborníku o našej obci.

Už teraz možno povedať, že to nebude klasická monografia ale zborník prác o histórii Závodia, pretože ani historický vývoj Závodia nebol klasický. Či sa to niekomu bude alebo nebude páčiť, osud Závodia bol po celý čas zviazaný s osudom Žiliny. Možno povedať bez obavy, že v prvej písomnej zmienke o Žiline z roku 1208, kde je toto územie označované ako terra de Selinan, teda podľa profesora Marsinu „zem Žiliňany„, Závodie určite bola jednou z osád ktorá tieto „Žiliňany“ tvorila. Tieto a ešte mnohé iné informácie budú súčasťou pripravovaného zborníka, z ktorého sme Vám pripravili krátke ukážky v časti Pripravovaný zborník o Závodí.

Hradisko

Pozostatky valov hradiska na Hradisku

Zdroj: fotoarchív Petra Brončeka

 

Za kolektív autorov pripravovaného zborníka

Peter Bronček

 

Po celý stredovek aj novovek až do 19. storočia bolo Závodie poddanskou obcou Žiliny (spolu s Krásnom nad Kysucou) a spolu so Žilinou patrili po väčšinu času pod panstvo Strečno. I táto informácia bude podrobne opísaná v pripravovanej monografii.

Prirodzenú hranicu medzi Závodím a Žilinou tvorila a do súčasnosti tvorí rieka Rajčanka (do polovice 19. storočia Žilinka), aj keď nie vždy Závodčania s týmto vymedzením územia súhlasili, o čom napríklad svedčí i dodatok na „Medzepise“ Závodia z roku 1850 ktorý sa nachádza v Štátnom archíve Bytča, pracovisko Žilina a ktorý bol vypracovaný pre potreby „Berného úradu“. Opis dodatku tohoto dokumentu z roku 1838 spochybňuje túto hranicu s tým, že Závodčania majú majetky aj za riekou Žilinkou a preto túto hranicu neuznávajú. Odvolávajú sa aj na to, že nikde nie je doklad v ktorom by bola stanovená hranica medzi Žilinou a Závodím. Pod týmto prehlásením sú podpísaní: Juraj Kemka richtár, Juraj Ftorek – boženík (člen obecného výboru – prísažný), Andrej Dvorský – boženík.

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *