Rajčanka 1895

Plán toku Rajčanky v Závodí z roku 1895.

Zdroj: MVSR – Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond: ONV Žilina

Na priloženom pláne, ktorý bol vyhotovený z dôvodu udelenia tzv. „Vodného práva“ pre mlynára Tomáša Jánošíka je pekne vidieť tok hlavného koryta Rajčanky v roku 1895 ako aj jednotlivé ramená rieky ktoré boli nasmerované na náhon mlyna. Tiež je pekne vidieť tok odrazeného ramena Rajčanky, ktoré pretekalo od mlyna cez celé Závodie a opäť sa do hlavného koryta vlievalo približne na miestach, kde je dnes futbalové ihrisko. Oficiálne bolo toto bočné koryto zrušené až v roku 1961. Na tomto pláne je vidieť polohu mlyna ktorého posledný vlastník bol mlynár Anton Jánošík. Tu je zakreslený ako mlyn Adama Zajaca. (Adam Zajac bol otec manželky Tomáša Jánošíka, otca Antona Jánošíka).

V dolnej časti plánu, tesne nad mostom do Závodia je vyznačená poloha mlyna, ktorý od stredoveku niesol názov „Horný mlyn“. Tu je už však zakreslený ako „Heliosgyár“, teda továreň Helios, patriaci Účastinnej spoločnosti rovnakého mena. Odtiaľ je teda aj názov Heliosky.

Za povšimnutie stojí podpis vtedajšieho richtára Závodia, pána Karola Závodského.

 

Rajčanka 1906

Mapa toku Rajčanky z roku 1906.

Zdroj: MVSR – Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond: ONV Žilina

Na tomto pláne je zakreslený priebeh toku Rajčanky v roku 1906 od Bytčice, cez Bánovú až po Závodie. Za povšimnutie stojí okrem meandrov samotnej Rajčanky aj pôdorys osídlenia Bánovej a pôdorys majera grófa Gejzu Pongráca.

Bánovský mlyn ako vidieť patril mlynárovi Tomášovi Jánošíkovi, pre pamätníkov je tu zakreslená aj poloha mostu cez Rajčanku ktorý bol situovaný v polohe kde je dnes Bánovská cesta (od kasárni smerom na Kamennú) a kde je na Bánovskej strane Jabloňová ulica.

Plán končí pri mlyne Adama Zajaca, teda už v katastri Závodia

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *