Lalinský a Lalinský

Členovia Závodského urbáru Ján Lalinský – Kada a František Lalinský v novozaloženom ovocnom sade na Hôrke v dobe, keď Závodskí urbárnici zveľadovali urbársky majetok. Snímka pravdepodobne z roku 1930 – 1935.

Zdroj: archív pani Violy Binkovej (Jánošíkovej)

 

Dorčík

Aj keď na prvý pohľad táto snímka nepatrí k Závodiu, opak je pravdou. Na obrázku sediaci vľavo je Závodčan Štefan Dorčík (1881 – 1974), ktorý ako vojak CK armády slúžil začiatkom 20. storočia ako strojník na S.M.S. Kaiserin Elisabeth a zúčastnil sa v rokoch 1903 – 1905 misií do Číny a Japonska. Pri tejto príležitosti teda vznikla aj táto fotografia. Bol to asi jediný Závodčan, ktorý si vojenčinu odslúžil na krížniku rakúsko – uhorského námorníctva.

Na pamiatku z tejto cesty sa dodnes v rodine Dorčíkovej zachoval ručne vyšívaný obraz a aj námornícka čiapka Štefana Dorčíka

Obraz S.M.S. KAISERIN ELISABETH

čiapka

Zdroj: archív pána Dušana Dorčíka, vnuka Štefana Dorčíka

 

kamarátky

Kamarátky pod agátom

Vedľa koryta Rajčanky, kúsok od Adamikovského domu stál agát, kde sa stretávali Závodčania. Mladí aj tí starší. Tu sú dievčatá z Horevsia

Zdroj: archív autora stránky Petra Brončeka

Nad náhonom

Na provizórnej lavičke sedia mládenci od Begáňov a dievčatá od Lalinských, susedia na hornom konci Závodia. Pod nohami im tečie voda z náhonu Jánošíkovho mlyna, ktorá sa po pár metroch vlieva do hlavného koryta Rajčanky (úplne vľavo). V pozadí vidieť kasárne.

Zdroj: archív autora stránky Petra Brončeka

 

Svadba Eduarda Závodského a Márie Dorčíkovej 10. júna 1914. Na fotografii sú ešte Ignác Závodský, Viktor Závodský a Jozef Zuber. Mená družičiek sú zatiaľ bohužiaľ neznáme

Zdroj: rodinný archív pána Ladislava Bergera

 

Závodskí mládenci okolo roku 1914. vľavo Ignác Závodský, v strede Viktor Závodský a Jozef Zuber

Zdroj: rodinný archív pána Ladislava Bergera

 

Kamaráti. Ignác Závodský (vľavo) a Vilo Šutek

Zdroj: rodinný archív pána Ladislava Bergera

 

6 trieda Závodskej rímsko – katolíckej ľudovej školy v školskom roku 1932/1933. Ide o deti ktoré sa narodili v roku 1920. Pre tieto deti to bol posledný ročník ľudovej školy. Niektoré z nich potom pokračovali na Štátnej zmiešanej meštianskej škole v Žiline, expozitúre v Závodí.

Na fotografii je môj otec Robert Bronček (druhý zľava v hornom rade) ako aj Margita Hamerová (druhá z pravej strany v spodnom rade), mama MUDr. Fera Cisárika. Niektoré tváre sú mi známe, ale neviem mená. Je tu napríklad určite mama Katky Šoškovej a Joža Šošku, (štvrtá z pravej strany v spodnom rade vedľa učiteľa) ale neviem, ako sa volala za slobodna. Určite je tam aj niekoľko Ftorkovcov, Lalinských alebo Závodských. Pomôžte aj vy, návštevníci tejto stránky doplniť chýbajúce mená.

Učiteľ na priloženej fotografii je pravdepodobne dlhoročný učiteľ v Závodí, pán Karol Šomodi

Zdroj: rodinný archív pána MUDr. Fera Cisárika

 

Jediná fotografia s folklórnym námetom ktorú sa mi podarilo zatiaľ získať. Ide o koledníkov zo Závodia, asi z obdobia pred 2. svetovou vojnou. Asi sa už nepodarí zistiť kto sú títo Závodskí mládenci na obrázku.

Zdroj: rodinný archív pána Dušana Dorčíka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *