Vážení priatelia.

Dňa 21. októbra 2018 sa vo farskom kostole sv. Štefan Kráľa uhorského uskutočnila za prítomnosti autorov, správcu farnosti, širokej verejnosti ako i zástupcov mesta Žilina prezentácia prvého zborníka, ktorý sa venuje histórii Závodia od najstarších čias do začiatku 20. storočia.

Zborník predstavil Peter Bronček, zostavovateľ zborníka, ktorý v úvode privítal všetkých prítomných autorov, zástupcov mesta Žilina, sponzorov i všetkých prítomných a v krátkosti ich oboznámil s celým procesom tvorby tohoto zborníka.

Na uvedenej prezentácii bola vyzdvihnutá symbolika miesta kde došlo k prezentácii, teda kostola sv. Štefan Kráľa k predmetu zborníka, nakoľko zborník o Závodí popisuje deje a skutočnosti ktoré sa stali v minulosti a ktorých boli všetci Závodčania ktorí sú pochovaní v okolí tohoto kostola priamymi účastníkmi.

Po skončení prezentácie mali prítomní možnosť si zakúpiť uvedený zborník. Zdroje získané z predaja tohto zborníka budú použité na vybudovanie pamätníka v areáli kostola sv. Štefana Kráľa, ktorý bude informovať návštevníkov tejto jedinečnej pamiatky na území mesta Žiliny o tom, že všade okolo budovy kostola sú pochovaní naši predkovia a preto by bolo vhodné, aby sa všetci na tomto mieste správali s dostatočnou pietou a úctou.

Titulná stránka zborníka

 

Peter Bronček pri prezentácii zborníka

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *