Hostine Legie Ondreja Michulka, v ktorej bola tá krásna trafika, kde to voňalo tabakom a cudzími krajmi pred prestavbou. Vie niekto kedy sa realizovala prestavba?

Hostinec Legie Ondreja Michulka

Zdroj: archív rodiny Ďurčanskej

Dodnes stojaca budova, v ktorej bol hostinec majiteľa – legionára Ondreja Michulka. Bola v ňom aj trafika, ktorá krásne voňala po tabaku a cudzích krajinách, s krásnym, na mieru robeným nábytkom ešte pred prestavbou. Pamätá si ešte niekto kedy došlo k prestavbe tejto budovy?

 

Hostinec Legie po prestavbe

Hostinec Legie Ondreja Michulka po prestavbe

Zdroj: archív rodiny Ďurčanskej

Tá istá budova ako na predošlom obrázku, ale po prestavbe. Úplne vľavo na okraji tejto fotografie vidieť malú časť trafostanice ktorá tam stála ešte pred niekoľkými rokmi. Pozná niekto niekoho z postáv stojacich v popredí?

 

Závodie - hlavná ulica

Závodie – Hlavná ulica

Zdroj: archív rodiny Ďurčanskej

Hlavná ulica, dnes ulica Juraja Závodského asi v rokoch 1920 – 1930. Vľavo je nezameniteľná silueta Drevenice, vpravo hostinec Legie Ondreja Michulka aj tzv. Šterkov dom.

 

Kaplnka

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda pravdepodobne 30. roky 20 storočia

Zdroj: Diecézny archív v Nitre, Parochiae dioecesis Nitriensis, Žilina, sign. 148/VII.

 

RK škola v Závodí

Budova Rímsko – katolíckej ľudovej školy v Závodí (dnes škôlka) stav po roku 1927 (v pozadí vidieť vežu kaplnky)

Zdroj: MVSR – Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond: zbierka fotografií

 

Závodie

Unikátny pohľad na Žilinu pravdepodobne z komína „Súkenky“ s pohľadom na Závodie v pozadí. Ak sa dobre pozriete, môžete si všimnúť, že na Hôrke sú už vysadené ovocné stromky, ale na Hájiku je ešte borový lesík. Taktiež je evidentný aj cintorín. Fotografia vzikla niekedy po roku 1927, lebo kaplnka sv. Cyrila a Metoda už stojí. Na tejto fotografii je čo objavovať.

Zdroj: MVSR – Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond: zbierka fotografií

 

Závodie - pomník v parku

Pomník v parku

Pomník venovaný obetiam 2. svetovej vojny v stave, ako pôvodne vyzeral. Fotografia je približne z rokov 1955 – 1960.

Zdroj: MVSR – Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond: zbierka fotografií

 

pomník - tabuľa

Detail tabule umiestnenej na pomníku s menoslovom obetí 2. svetovej vojny, ktoré mali pôvod v Závodí, alebo v Závodí bývali.

Pri mojej návšteve vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave som vo Vojnovej matrike zomrelých vojakov Slovenskej armády Zväzok II. (1943 – 1944) našiel tiež záznam o tom, že dňa 11.10.1942 zahynul v obci Suchaj Cice v okrese Ašperovskaja, oblasť Krasnodar vojak 4. motorizovaného pešieho pluku 21 Jozef Škulec zo Závodia, narodený 8.3.1919 na vykrvácanie z arterie brachyalis. Pochovaný bol v blízkosti kostola v obci Abchazskaja. Podľa centrálneho registra vojenských hrobov je registračné číslo hrobu 64300405.

Kto vie, prečo sa tento padlý nedostal na pomník v parku.

Okrem Jozefa Škulca sú v úmrtných matrikách vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave zaznamenaní ešte Klement Lalinský, fotografista, partizán, ktorý padol 14.10.1944 v Balkove a Juraj Martinek, tesár, ktorý zomrel 20.5.1945 v Mauthausene. Ostatných padlých uvedených na pomníku som zatiaľ nenašiel.

Zdroj: fotoarchív Petra Brončeka

 

pomník dnes

Takto vypadá pomník dnes.

Zdroj: fotoarchív Petra Brončeka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *