Vážení.

Na tomto mieste Vám ponúkam index všetkých narodených v Závodí, zapísaných v rodných matrikách Rímsko katolíckej farnosti Žilina v rokoch 1710 až 1916, zoradený abecedne. Jednotliví narodení sú zoradení abecedne najskôr podľa priezviska, potom podľa krstného mena.

Ďalej je uvedený dátum narodenia, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko matky za slobodna ak je uvedené v matrike. V prípade, že dieťa bolo nemanželské, resp. otec bol z iných dôvodov neznámy, je v kolónke meno otca uvedené PI.

Všetky mená a priezviská sú uvedené v tvare ktorý sa používa dnes, hoci v matrikách sú zapísané rôzne. Napríklad priezvisko Gápa malo ešte začiatkom 19. storočia tvar Kapa, Ftorek bol zapisovaný ako Ftorek, ale aj ako Vtorek a pod.

V prípade, že máte nejaké nejasnosti, alebo potrebujete poradiť píšte mi na adresu

peter.broncek@zavodie.sk

Uvedený index Vám ponúkam vo formáte PDF:

A

B

C, Č

D

F

G

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

V