Vážení Závodčania.
Nakoľko história Závodia v 20. storočí je obsahovo náročná a neustále sa objavujú nové dokumenty ktoré dopĺňajú históriu našej obce v 20. storočí rozhodli sme sa, že túto časť vývoja Závodia budeme publikovať na tejto stránke s nádejou, že sa do tvorby tohoto úseku dejín zapojíte aktívne aj vy, Závodčania ako aj všetci ktorým je Závodie blízke. Budeme vďační za Vaše pripomienky k publikovaným dokumentom, fotografiám a iným informáciám ktoré budú v tejto časti stránky o Závodí publikované.
Taktiež budeme vďační, ak poskytnete na zoskenovanie staré dokumenty, fotografie alebo iné artefakty ktoré majú vzťah k Závodiu a ktoré sú vo Vašom vlastníctve. Tieto dokumenty ostanú Vašim vlastníctvom a s Vašim súhlasom budú na tejto stránke zverejnené. Samozrejmou súčasťou pri zverejnení bude i oznam kto daný dokument, fotografiu pre túto stránku poskytol.

Peter Bronček

Futbal v Závodí