Vážení.

Na tomto mieste je zverejnená databáza Závodčanov, ktorí sa narodili v Závodí v rozpätí rokov 1743 až 1916 a sú zapísaná v matrikách Rímsko katolíckeho farského úradu v Žiline. Po čase pribudne i databáza narodených v Závodí z matrík Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ako aj z matrík židovských.

Databáza je zoradená abecedne, obsahuje priezvisko, krstné meno a dátum narodenia. Priezviská a aj niektoré mená sú zapísané v tvare obvyklom v súčasnosti. V prípade, že v tabuľke nie je uvedené priezvisko, tak toto priezvisko nie je zapísané aj v matrike.

 

Priezvisko Meno Narodenie
Zuzana 7. 1. 1765
Eva 29. 10. 1776
Adamcová Alžbeta 10. 11. 1805
Adamčíková Pavlína 21. 6. 1875
Adamičíková Katarína 7. 11. 1878
Adamko Jozef 15. 4. 1851
Adamko František 2. 10. 1856
Adamko Benjamín 16. 3. 1860
Adamko Vincent 5. 4. 1874
Adamko Ján 26. 6. 1879
Adamko Jozef 22. 9. 1883
Adamko Štefan 26. 12. 1886
Adamko Jozef 7. 11. 1889
Adamko Viktor 14. 11. 1895
Adamko František 24. 11. 1897
Adamková Eva 20. 12. 1854
Adamková Anna 17. 3. 1863
Adamková Klára 14. 9. 1865
Adamková Terézia 22. 4. 1869
Adamková Mária 2. 7. 1871
Adamková Gizela 23. 4. 1888
Adamková Mária 17. 8. 1893
Adamková Mária 18.2.1900
Bačarovský Peter 29. 4. 1852
Bajza Štefan 19. 11. 1819
Bajzová Mária 6. 3. 1822
Bajzová Mária 27. 2. 1825
Baláž Andrej 2. 3. 1776
Baláž Gabriel 19. 12. 1779
Baláž Andrej 5. 3. 1787
Baláž Andrej 3. 3. 1788
Baláž Štefan 2. 5. 1796
Baláž Anna 30. 3. 1797
Baláž Jozef 10. 1. 1799
Baláž Krištof 25. 6. 1800
Baláž Ján 25. 7. 1825
Baláž Ján 5. 8. 1839
Baláž Michal 2. 9. 1844
Baláž Ján 2. 7. 1855
Baláž Lukáš 4. 10. 1857
Baláž Alexander 5. 3. 1867
Baláž Valentín 9. 2. 1888
Baláž Andrej 25. 11. 1899
Baláž Juraj 1.5.1901
Baláž František 20.5.1903
Balážiková Katarína 19. 11. 1747
Balážová Eva 19. 5. 1790
Balážová Mária 30. 7. 1793
Balážová Justína 22. 3. 1796
Balážová Mária 5. 8. 1808
Balážová Terézia 21. 4. 1834
Balážová Ester 29. 9. 1837
Balážová Mária 14. 9. 1869
Balážová Gizela 29.4.1905
Balážová Helena (Irena) 4.4.1915
Bánovcová Eva 2. 12. 1751
Bánovcová Anna 13. 1. 1760
Bánovec Andrej 1. 11. 1756
Bánovec Juraj 17. 11. 1766
Barabášová Zuzana 7. 9. 1800
Barabášová Anna 6. 5. 1804
Baranec Ján 8. 12. 1766
Barčík Andrej 19. 12. 1787
Barčík Ján 26. 5. 1788
Barčík Juraj 14. 8. 1791
Barčík Ján 12. 11. 1792
Barčík Jozef 20. 3. 1794
Barčík Ján 27. 3. 1799
Barčík Andrej 14. 12. 1801
Barčík Michal 1. 12. 1807
Barčík Andrej 14. 5. 1813
Barčík Juraj 25. 1. 1814
Barčík Ján 11. 12. 1816
Barčík Juraj 12. 8. 1818
Barčík Michal 24. 1. 1819
Barčík Ján 13. 8. 1821
Barčík Ján 2. 1. 1826
Barčík Ján 22. 1. 1828
Barčík Štefan 3. 7. 1828
Barčík Jozef 11. 12. 1828
Barčík Andrej 18. 5. 1829
Barčík Michal 29. 8. 1832
Barčík Michal 31. 7. 1833
Barčík Jozef 20. 3. 1834
Barčík Andrej 3. 4. 1837
Barčík Pavol 24. 1. 1838
Barčík Andrej 24. 9. 1840
Barčík Ján 27. 10. 1843
Barčík Ján 5. 7. 1846
Barčík Štefan 27. 10. 1846
Barčík Ján 24. 7. 1847
Barčík Pavol 1. 1. 1848
Barčík Jozef 7. 3. 1851
Barčík František 13. 9. 1853
Barčík Michal 27. 9. 1853
Barčík Valentín 6. 2. 1856
Barčík Roman 2. 3. 1856
Barčík František 7. 12. 1856
Barčík Anton 17. 1. 1860
Barčík Jozef 30. 3. 1862
Barčík Juraj 23. 4. 1863
Barčík Vavrinec 12. 8. 1866
Barčík Gašpar 1. 1. 1868
Barčík Lukáš 19. 10. 1868
Barčík Karol 4. 6. 1869
Barčík Daniel 4. 7. 1870
Barčík Andrej 10. 12. 1870
Barčík Pavol 24. 1. 1872
Barčík Andrej 2. 12. 1873
Barčík Daniel 27. 9. 1874
Barčík Vendelín 19. 10. 1874
Barčík Juraj 1. 4. 1875
Barčík Ignác 21. 7. 1875
Barčík Štefan 2. 9. 1878
Barčík Pavol 27. 6. 1879
Barčík Juraj 25. 4. 1881
Barčík Pavol 29. 6. 1882
Barčík Andrej 30. 11. 1882
Barčík Jozef 14. 2. 1883
Barčík Andrej 6. 11. 1884
Barčík Štefan 19. 8. 1885
Barčík Štefan 11. 5. 1889
Barčík Anton 9. 12. 1889
Barčík Andrej 22. 11. 1890
Barčík Gregor 10. 3. 1892
Barčík Juraj 21. 3. 1892
Barčík Karol 12. 2. 1894
Barčík František 15. 10. 1894
Barčík Andrej 16. 2. 1895
Barčík Michal 3. 10. 1895
Barčík František 23. 7. 1896
Barčík Mikuláš 22. 11. 1897
Barčík Štefan 4. 9. 1898
Barčík Adam 21. 12. 1898
Barčík Alojz 24. 5. 1899
Barčík František 15. 12. 1899
Barčík Jozef 27.3.1900
Barčík Štefan 25.11.1900
Barčík Ján 25.11.1900
Barčík Pavol 24.1.1902
Barčík Šimon 13.2.1902
Barčík Adalbert 21.6.1902
Barčík Rudolf 11.12.1902
Barčík Juraj 7.4.1903
Barčík Ján 2.2.1904
Barčík Štefan 12.9.1904
Barčík Štefan 1.3.1905
Barčík Valentín 11.2.1908
Barčík Štefan 6.4.1912
Barčík Ján 10.7.1912
Barčík Jozef 13.3.1913
Barčík Viktor 16.10.1915
Barčíková Anna 23. 7. 1794
Barčíková Alžbeta 18. 11. 1796
Barčíková Katarína 26. 9. 1800
Barčíková Alžbeta 8. 2. 1812
Barčíková Anna 22. 5. 1815
Barčíková Alžbeta 5. 10. 1818
Barčíková Anna 22. 9. 1820
Barčíková Zuzana 7. 6. 1823
Barčíková Zuzana 30. 1. 1825
Barčíková Mária 3. 8. 1825
Barčíková Zuzana 23. 11. 1830
Barčíková Žofia 16. 9. 1833
Barčíková Zuzana 17. 6. 1834
Barčíková Anna 21. 11. 1837
Barčíková Katarína 18. 11. 1840
Barčíková Mária 21. 4. 1842
Barčíková Zuzana 25. 10. 1844
Barčíková Alžbeta 3. 5. 1850
Barčíková Pavlína 22. 6. 1850
Barčíková Klára 4. 8. 1850
Barčíková Františka 10. 10. 1851
Barčíková Juliana 17. 6. 1854
Barčíková Klementína 25. 11. 1856
Barčíková Agnesa 13. 1. 1859
Barčíková Mária 24. 1. 1859
Barčíková Barbora 29. 11. 1859
Barčíková Pavlína 8. 1. 1860
Barčíková Juliana 25. 2. 1862
Barčíková Alžbeta 12. 11. 1863
Barčíková Terézia 6. 10. 1864
Barčíková Johana 27. 12. 1866
Barčíková Mária 22. 9. 1872
Barčíková Františka 9. 10. 1872
Barčíková Pavlína 26. 1. 1875
Barčíková Mária 16. 3. 1877
Barčíková Mária 15. 6. 1878
Barčíková Vincencia 17. 1. 1879
Barčíková Alojzia 22. 6. 1879
Barčíková Katarína 21. 11. 1879
Barčíková Eva 15. 12. 1879
Barčíková Agnesa 2. 2. 1882
Barčíková Anna 6. 8. 1882
Barčíková Mária 11. 11. 1883
Barčíková Františka 2. 12. 1885
Barčíková Agnesa 16. 1. 1887
Barčíková Františka 5. 3. 1887
Barčíková Mária 20. 8. 1889
Barčíková Mária 5. 4. 1891
Barčíková Mária 25. 4. 1891
Barčíková Alžbeta 7. 11. 1893
Barčíková Mária 12. 2. 1894
Barčíková Anna 21. 3. 1894
Barčíková Štefánia 12. 3. 1895
Barčíková Žofia 18. 4. 1895
Barčíková Mária 29. 11. 1895
Barčíková Johana 24. 6. 1896
Barčíková Štefánia 20. 8. 1896
Barčíková Jozefa 2. 3. 1899
Barčíková Žofia 12. 6. 1899
Barčíková Anna 8.5.1901
Barčíková Štefánia 19.7.1901
Barčíková Mária 4.8.1901
Barčíková Johana 18.5.1902
Barčíková Magdaléna 7.4.1903
Barčíková Mária 29.9.1904
Barčíková Mária 25.3.1905
Barčíková Františka 9.1.1906
Barčíková Mária 31.5.1906
Barčíková Terézia 5.10.1906
Barčíková Mária 13.10.1906
Barčíková Vincencia 12.12.1906
Barčíková Magdaléna 15.1.1909
Barčíková Štefánia 23.1.1909
Barčíková Mária 26.6.1909
Barčíková Anna 26.9.1909
Barčíková Eva 19.12.1911
Barčíková Mária 24.5.1914
Barčíková Margaréta 31.5.1914
Barčíková Štefánia 4.9.1915
Bátor Ján 19. 12. 1803
Bátor Ján 17. 1. 1834
Bátor Jozef 3. 2. 1837
Bátor Adam 14. 7. 1862
Bátorová Dorota 11. 7. 1784
Bátorová Eva 23. 12. 1788
Bátorová Anna 1. 1. 1827
Bátorová Alžbeta 29. 7. 1829
Bátorová Mária 14. 1. 1832
Bátorová Žofia 23. 4. 1839
Bátorová Johana 13. 5. 1852
Bátorová Mária 7. 4. 1882
Bazsó Jozef 9.2.1915
Bažová Mária Magdaléna 14.7.1916
Bičanovská Johana 24. 6. 1866
Birtus František 4. 10. 1899
Bitarovec Ján 19. 4. 1794
Blaho Adam 13. 11. 1745
Blaho Ján 15. 12. 1826
Blaho Juraj 2. 2. 1827
Blahová Alžbeta 11. 2. 1805
Blahut Albín 18. 6. 1898
Blahut Štefan 28.6.1906
Blahutová Margaréta 4.6.1904
Bobala Vendelín 2.6.1916
Bobáň Ján 13. 2. 1886
Boc Jozef 24. 5. 1896
Bócz Koloman 17.7.1902
Borovská Alžbeta 7. 7. 1787
Bošeková Katarína 26. 11. 1772
Brandis Jozef 20.7.1906
Brandisová Mária 15.1.1909
Brečkay Jozef 4.4.1906
Brečkay Jozef 21.3.1908
Brezaník Michal 24. 9. 1794
Brezanská Alžbeta 24. 5. 1800
Brezanych Ján 24. 5. 1791
Brezányi Juraj 25. 9. 1793
Brezányi Ján 24. 7. 1895
Brezányi Štefan 9. 12. 1897
Brezányiová Zuzana 7. 8. 1872
Brhlovič František 5. 10. 1857
Brhlovič Eduard 13. 9. 1868
Bron Ludvík 9.1.1904
Bronček Ján 28. 8. 1885
Bronček Viktor 2. 9. 1887
Bronček Jozef 31. 12. 1889
Bronček Ján 9. 7. 1892
Bronček Michal 5. 9. 1896
Bronček Štefan 28. 1. 1899
Bronček Michal 28.9.1901
Bronček Andrej 25.11.1904
Bronček Jozef 12.10.1911
Bronček Jozef 8.12.1913
Bronček Kornel 21.4.1914
Brončeková Mária 24. 1. 1882
Brončeková Mária 9. 2. 1890
Brončeková Anna 31. 3. 1893
Brončeková Pavlína 23. 6. 1893
Brončeková Alžbeta 9. 11. 1896
Brončeková Kristína 19. 7. 1898
Brončeková Jozefa 8.5.1903
Brončeková Anna 6.9.1916
Brončeková Mária 13.10.1916
Brum Peter Pavol 11.3.1905
Brunová Antónia 30.12.1909
Brunová Juliana 7.9.1911
Bubáňová Mária 2. 9. 1891
Bubáňová Katarína 5. 2. 1894
Bunčová Eva 30. 1. 1765
Buošek Ján 24. 5. 1770
Cepcová Zuzana 23. 12. 1743
Cepcová Zuzana 4. 7. 1745
Cepcová Zuzana 28. 7. 1759
Cepcová Zuzana 20. 8. 1759
Cepcová Anna 9. 5. 1765
Cepcová Zuzana 31. 12. 1767
Cepcová Zuzana 19. 2. 1768
Cepcová Zuzana 27. 4. 1770
Cepcová Katarína 8. 8. 1771
Cepcová Katarína 9. 6. 1779
Cepcová Alžbeta 15. 7. 1782
Cepcová Žofia 7. 1. 1788
Cepcová Anna 15. 7. 1796
Cepcová Mária 22. 11. 1799
Cepcová Zuzana 13. 2. 1802
Cepcová Anna 23. 8. 1826
Cepcová Mária 1. 7. 1827
Cepcová Mária 2. 8. 1833
Cepcová Antónia 28. 4. 1852
Cepcová Juliana 6. 12. 1853
Cepcová Magdaléna 26. 7. 1856
Cepcová Rozália 8. 9. 1865
Cepcová Žofia 27. 5. 1876
Cepcová Mária 4. 12. 1886
Cepcová Katarína 27. 4. 1890
Cepcová Anna 11. 11. 1893
Cepcová Anna 2.6.1905
Cepec Ján 1. 8. 1745
Cepec Ján 19. 6. 1755
Cepec Andrej 13. 11. 1756
Cepec Michal 7. 8. 1763
Cepec Ján 29. 4. 1764
Cepec Juraj 22. 1. 1770
Cepec Juraj 26. 3. 1770
Cepec Juraj 23. 1. 1776
Cepec Andrej 17. 1. 1784
Cepec Ján 24. 12. 1798
Cepec Andrej 17. 10. 1804
Cepec Jozef 27. 2. 1815
Cepec Juraj 14. 1. 1824
Cepec Ján 12. 11. 1828
Cepec Ján 31. 5. 1829
Cepec Andrej 15. 6. 1838
Cepec Augustín 23. 8. 1850
Cepec František 29. 1. 1858
Cepec Anton 8. 5. 1859
Cepec Tomáš 13. 9. 1862
Cepec Ignác 22. 7. 1869
Cepec Dionýz 1. 6. 1873
Cepec Štefan 10. 8. 1879
Cepec Andrej 15. 12. 1884
Cepec Andrej 25. 10. 1885
Cepec Andrej 7. 2. 1888
Cepec Pavol 13.2.1906
Cepec Andrej 14.8.1906
Cepec Štefan 14.11.1907
Cesnek František 30. 11. 1892
Cesnek Juraj 19. 4. 1897
Cesnek Jozef 29. 4. 1898
Cesneková Jozefa 10. 2. 1894
Cesneková Štefánia 20. 4. 1895
Cigáň Ján 28. 4. 1782
Čepelka Ján 2. 1. 1751
Čerbák Jozef 27.2.1900
Čerbáková Mária 5.2.1902
Čerňan Ján 31. 5. 1830
Čerňanová Jozefa 29.8.1906
Černobrad Juraj 21. 3. 1781
Černobrad Ján 20. 3. 1784
Černobrad Adam 5. 12. 1792
Černobrad Andrej 30. 4. 1799
Černobrad Juraj 6. 7. 1802
Černobradová Zuzana 18. 2. 1787
Černobradová Katarína 24. 2. 1790
Černobradová Eva 18. 12. 1795
Černobradová Mária 28. 1. 1803
Černobradová Anna 9. 1. 1807
Červená Anna 25. 5. 1785
Červená Mária 14. 9. 1787
Červená Alžbeta 16. 1. 1789
Červená Anna 18. 8. 1798
Červená Žofia 14. 5. 1801
Červená Zuzana 4. 7. 1807
Červená Eva 22. 2. 1811
Červená Alžbeta 22. 2. 1811
Červená Zuzana 23. 12. 1818
Červená Alžbeta 27. 10. 1825
Červená Mária 25. 11. 1828
Červená Alžbeta 3. 10. 1837
Červená Zuzana 12. 11. 1847
Červená Mária 22. 5. 1848
Červená Johana 23. 5. 1851
Červená Alžbeta 28. 9. 1856
Červená Veronika 30. 1. 1859
Červená Terézia 3. 4. 1860
Červená Juliana 19. 2. 1862
Červená Eva 10. 12. 1862
Červená Johana 25. 3. 1863
Červená Pavlína 9. 6. 1872
Červená Magdaléna 28. 5. 1887
Červená Mária 25. 4. 1896
Červená Eva 17.12.1904
Červená Anna 5.11.1906
Červený Michal 1. 9. 1776
Červený Andrej 1. 12. 1780
Červený Gašpar 28. 11. 1782
Červený Ján 24. 7. 1791
Červený Juraj 15. 4. 1794
Červený Michal 14. 8. 1796
Červený Juraj 19. 2. 1804
Červený Ján 25. 10. 1808
Červený Andrej 3. 4. 1812
Červený Ján 22. 7. 1816
Červený Štefan 16. 8. 1823
Červený Ján 31. 5. 1830
Červený Jozef 23. 2. 1833
Červený Štefan 18. 8. 1833
Červený Andrej 29. 1. 1836
Červený Juraj 11. 6. 1838
Červený Andrej 9. 5. 1843
Červený Štefan 17. 9. 1845
Červený Anton 9. 1. 1854
Červený Mikuláš 10. 12. 1855
Červený Martin 14. 11. 1863
Červený Alojz 20. 6. 1864
Červený Vavrinec 18. 8. 1865
Červený Martin 10. 11. 1866
Červený František 4. 10. 1868
Červený Benjamín 20. 1. 1869
Červený Štefan 21. 9. 1888
Červený Andrej 30. 11. 1890
Červený Alojz 6. 12. 1892
Červený Anton 8. 6. 1894
Červený Ignác 31. 7. 1898
Červený Ján 3.7.1900
Červený Valentín 12.2.1903
Červený Štefan 22.12.1911
Červený Július 15.2.1914
Čižmár Urban 29. 2. 1872
Čižmár Karol 3. 11. 1878
Čižmárová Anna 18. 10. 1860
Čižmárová Anna 23. 7. 1866
Čižmárová Juliana 9. 1. 1869
Čurjak Andrej 9. 11. 1752
Daniš Ján Gabriel 25. 3. 1869
Daniš Teodor Imrich Viktor 2. 11. 1870
Daniš Ján Pavol 21. 1. 1877
Daniš Anton 16.4.1900
Daniš Jozef 26.3.1904
Daniš František 11.1.1911
Daniška? Jozef 14. 3. 1755
Danišová Mária 26. 12. 1898
Danišová Katarína 24.11.1901
Danišová Judita 13.10.1906
Deždovník Ján 14. 9. 1841
Dišek Šimon 22. 9. 1869
Dišek František 30. 3. 1876
Dišek Ján 15. 6. 1878
Dišek Jozef 11. 3. 1884
Dišek Juraj 5. 5. 1886
Dišek Gašpar 4. 1. 1895
Dišek Šimon 4. 9. 1896
Dišek Andrej 1. 11. 1898
Dišek Ján 7.6.1910
Dišeková Mária 21. 4. 1874
Dišeková Žofia 4. 5. 1881
Dišeková Juliana 4.2.1904
Diuršák Ján 31. 5. 1756
Divincová Zuzana 21. 3. 1755
Divincová Zuzana 26. 12. 1757
Divincová Zuzana 4. 12. 1794
Divincová Alžbeta 1. 2. 1798
Divincová Anna 2. 5. 1803
Divinec Andrej 1. 11. 1758
Divinec Ján 16. 1. 1761
Djugala Andrej 9. 11. 1750
Dolník Valentín 13. 2. 1863
Dolník Matej 14. 2. 1870
Dolník Ján 15. 6. 1894
Dolník František 27. 1. 1896
Dolník Valentín 14.2.1900
Dolníková Pavlína 25. 6. 1865
Dolníková Veronika 23. 2. 1898
Dolníková Mária 22.3.1902
Dorčík Juraj 1. 6. 1745
Dorčík Michal 31. 3. 1751
Dorčík Juraj 2. 2. 1754
Dorčík Jozef 14. 9. 1759
Dorčík Ján 13. 12. 1781
Dorčík Andrej 6. 2. 1783
Dorčík Juraj 5. 6. 1783
Dorčík Ján 30. 10. 1787
Dorčík Ján 16. 6. 1789
Dorčík Juraj 14. 1. 1791
Dorčík Michal 8. 3. 1793
Dorčík Andrej 30. 6. 1801
Dorčík Ján 25. 3. 1805
Dorčík Ján 6. 9. 1807
Dorčík Juraj 5. 4. 1809
Dorčík Ján 5. 9. 1811
Dorčík Ján 11. 6. 1812
Dorčík Michal 5. 1. 1813
Dorčík Andrej 12. 10. 1813
Dorčík Juraj 29. 7. 1814
Dorčík Michal 28. 4. 1816
Dorčík Ján 3. 5. 1816
Dorčík Ján 19. 10. 1817
Dorčík Juraj 23. 5. 1818
Dorčík Andrej 30. 11. 1818
Dorčík Adam 22. 1. 1819
Dorčík Michal 30. 10. 1823
Dorčík Andrej 8. 12. 1825
Dorčík Jozef 7. 1. 1826
Dorčík Michal 11. 6. 1830
Dorčík Jozef 17. 3. 1837
Dorčík Andrej 9. 4. 1837
Dorčík Ján 12. 8. 1839
Dorčík Juraj 14. 10. 1840
Dorčík Juraj 8. 12. 1843
Dorčík Ján 25. 8. 1844
Dorčík Ján 9. 1. 1845
Dorčík Ján 25. 6. 1845
Dorčík Ján 17. 10. 1847
Dorčík Jozef 15. 3. 1849
Dorčík Alojz Ján 31. 5. 1850
Dorčík Vavrinec 5. 8. 1850
Dorčík Vincent 17. 7. 1853
Dorčík Štefan 11. 10. 1855
Dorčík Peter 8. 7. 1858
Dorčík Karol 25. 11. 1858
Dorčík Marek 21. 4. 1860
Dorčík Ján 24. 6. 1862
Dorčík Jozef 20. 2. 1863
Dorčík Andrej 7. 8. 1864
Dorčík Jozef 23. 1. 1866
Dorčík Dionýz 10. 7. 1866
Dorčík Daniel 28. 3. 1867
Dorčík Daniel 16. 7. 1867
Dorčík Štefan 29. 5. 1868
Dorčík Medard 17. 6. 1869
Dorčík Augustín 7. 10. 1869
Dorčík Justín 15. 9. 1870
Dorčík Ludvík 16. 5. 1871
Dorčík Ferdinand 26. 5. 1871
Dorčík Štefan 14. 8. 1872
Dorčík Šimon 24. 10. 1872
Dorčík Pavol 29. 6. 1875
Dorčík Jozef 30. 8. 1875
Dorčík Andrej 23. 10. 1875
Dorčík Jozef Gabriel 23. 2. 1876
Dorčík Andrej 11. 12. 1877
Dorčík Štefan 17. 12. 1877
Dorčík Andrej 3. 2. 1878
Dorčík Michal 2. 10. 1879
Dorčík Michal 4. 10. 1880
Dorčík Štefan 12. 1. 1881
Dorčík Jozef 10. 9. 1881
Dorčík Pavol 9. 2. 1884
Dorčík Matej 19. 9. 1884
Dorčík Michal 19. 9. 1887
Dorčík Juraj 19. 4. 1891
Dorčík František 20. 9. 1891
Dorčík Martin 13. 11. 1894
Dorčík Štefan 16. 11. 1895
Dorčík Peter 10. 2. 1896
Dorčík Ján 15. 5. 1896
Dorčík Jozef 20. 5. 1896
Dorčík Štefan 8. 8. 1897
Dorčík Jozef 5.3.1900
Dorčík František 10.9.1900
Dorčík Peter 10.6.1901
Dorčík Pavol 14.1.1902
Dorčík Štefan 26.9.1902
Dorčík Ján 4.6.1903
Dorčík František 13.11.1903
Dorčík Štefan 9.5.1904
Dorčík Michal 18.9.1904
Dorčík Jozef 12.4.1905
Dorčík Ján 6.5.1905
Dorčík Andrej 17.5.1905
Dorčík Ján 21.5.1906
Dorčík Jozef 11.10.1906
Dorčík Pavol 5.4.1907
Dorčík Pavol 24.4.1908
Dorčík Ignác 6.7.1908
Dorčík Anton 14.1.1909
Dorčík Juraj 20.3.1909
Dorčík Ján 22.6.1909
Dorčík Jozef 28.12.1909
Dorčík Gašpar 31.12.1911
Dorčík Viktor 12.10.1912
Dorčík Jozef 25.2.1914
Dorčík Karol 16.11.1914
Dorčík Gašpar 2.1.1915
Dorčík Vincent 21.8.1915
Dorčík Andrej 17.4.1916
Dorčík Anton 5.6.1916
Dorčíková Mária 22. 7. 1763
Dorčíková Zuzana 23. 10. 1769
Dorčíková Eva 14. 12. 1770
Dorčíková Zuzana 7. 12. 1773
Dorčíková Anna 23. 5. 1774
Dorčíková Zuzana 24. 9. 1775
Dorčíková Anna 15. 10. 1778
Dorčíková Zuzana 29. 9. 1779
Dorčíková Alžbeta 2. 6. 1780
Dorčíková Žofia 9. 12. 1782
Dorčíková Katarína 24. 1. 1784
Dorčíková Anna 4. 2. 1785
Dorčíková Žofia 21. 7. 1787
Dorčíková Mária 25. 11. 1793
Dorčíková Alžbeta 30. 11. 1795
Dorčíková Žofia 30. 9. 1798
Dorčíková Zuzana 24. 12. 1809
Dorčíková Alžbeta 7. 11. 1814
Dorčíková Anna 29. 7. 1815
Dorčíková Anna 28. 4. 1816
Dorčíková Anna 26. 11. 1816
Dorčíková Mária 26. 6. 1817
Dorčíková Anna 22. 1. 1819
Dorčíková Alžbeta 15. 9. 1820
Dorčíková Katarína 26. 11. 1820
Dorčíková Zuzana 7. 7. 1821
Dorčíková Alžbeta 8. 11. 1822
Dorčíková Mária 23. 7. 1823
Dorčíková Alžbeta 27. 8. 1825
Dorčíková Alžbeta 19. 1. 1828
Dorčíková Anna 30. 12. 1829
Dorčíková Žofia 19. 8. 1831
Dorčíková Mária 21. 12. 1832
Dorčíková Mária 1. 4. 1834
Dorčíková Alžbeta 12. 5. 1834
Dorčíková Katarína 21. 1. 1837
Dorčíková Anna 17. 2. 1841
Dorčíková Alžbeta 21. 2. 1842
Dorčíková Alžbeta 28. 5. 1843
Dorčíková Zuzana 29. 7. 1844
Dorčíková Anna 28. 5. 1847
Dorčíková Zuzana 6. 6. 1849
Dorčíková Alžbeta 7. 11. 1850
Dorčíková Sabína 4. 11. 1851
Dorčíková Anna 12. 1. 1853
Dorčíková Terézia 23. 10. 1853
Dorčíková Mária 1. 7. 1856
Dorčíková Rozália 17. 9. 1856
Dorčíková Františka 1. 12. 1857
Dorčíková Serafína 11. 11. 1860
Dorčíková Agnesa 19. 4. 1861
Dorčíková Terézia 1. 4. 1862
Dorčíková Pavlína 19. 6. 1862
Dorčíková Alojzia 27. 5. 1865
Dorčíková Lucia 11. 12. 1866
Dorčíková Karolína 6. 4. 1868
Dorčíková Mária 20. 8. 1868
Dorčíková Kristína 18. 1. 1870
Dorčíková Cecília 6. 11. 1871
Dorčíková Veronika 19. 2. 1872
Dorčíková Františka 9. 10. 1873
Dorčíková Mária 1. 2. 1874
Dorčíková Žofia 2. 5. 1885
Dorčíková Juliana 5. 1. 1891
Dorčíková Mária 20. 12. 1891
Dorčíková Mária 30. 8. 1892
Dorčíková Alžbeta 18. 11. 1893
Dorčíková Anna 30. 7. 1894
Dorčíková Alojzia 4. 9. 1894
Dorčíková Mária 5. 9. 1894
Dorčíková Agnesa 3. 1. 1897
Dorčíková Mária 15. 1. 1897
Dorčíková Agnesa 3. 4. 1898
Dorčíková Magdaléna 27. 12. 1898
Dorčíková Mária 24. 4. 1899
Dorčíková Františka 11.12.1900
Dorčíková Mária 13.12.1900
Dorčíková Jozefa 21.3.1901
Dorčíková Mária 12.12.1901
Dorčíková Jozefa 28.2.1902
Dorčíková Štefánia 25.10.1902
Dorčíková Juliana 23.10.1903
Dorčíková Anna 23.10.1903
Dorčíková Anna 22.12.1903
Dorčíková Anna 12.1.1905
Dorčíková Mária 27.12.1905
Dorčíková Kornélia 11.1.1906
Dorčíková Juliana 23.2.1907
Dorčíková Anna 21.6.1907
Dorčíková Žofia 6.1.1908
Dorčíková Anna 17.4.1908
Dorčíková Mária 2.5.1908
Dorčíková Jozefa 22.9.1908
Dorčíková Mária 6.12.1908
Dorčíková Mária 5.12.1909
Dorčíková Margaréta 14.4.1910
Dorčíková Štefánia 2.8.1910
Dorčíková Johana 3.11.1910
Dorčíková Vincencia 19.7.1912
Dorčíková Johana 31.8.1912
Dorčíková Anna 26.10.1912
Dorčíková Anna 6.11.1912
Dorčíková Terézia 18.12.1913
Dorčíková Jozefína 11.2.1915
Dorčíková Juliana 6.2.1916
Droppa Jozef 4.4.1908
Dubkala Juraj 12. 3. 1789
Dudeková Zuzana 19. 8. 1759
Dudka Ján Baptista 24. 6. 1842
Ďulajová Alžbeta 22. 7. 1761
Ďuranová Žofia 2. 11. 1764
Ďurčanská Katarína 20. 11. 1772
Ďurčanská Jozefa 8. 4. 1852
Ďurčanská Františka 7. 4. 1866
Ďurčanská Jozefa 14. 12. 1890
Ďurčanská Mária 25. 11. 1892
Ďurčanská Štefánia 28. 7. 1894
Ďurčanský Ferdinand 29. 5. 1856
Ďurčanský Anton 18. 1. 1861
Ďurčanský Andrej 8. 11. 1896
Ďurčanský Jozef 1.3.1902
Duria Katarína 27. 4. 1749
Ďurianová Anna 10. 9. 1782
Ďurianová Anna 31. 3. 1785
Ďurišík Juraj 31. 3. 1748
Ďurjak Ján 12. 2. 1797
Ďurkovská Mária 27. 1. 1862
Ďurkovská Terézia 19. 10. 1882
Ďurkovská Tekla Alojzia 23. 9. 1884
Ďurkovská Anna 12. 7. 1886
Ďurkovská Mária 2. 1. 1892
Dvorská Katarína 22. 1. 1748
Dvorská Zuzana 29. 8. 1754
Dvorská Zuzana 4. 2. 1756
Dvorská Anna 10. 7. 1757
Dvorská Eva 15. 3. 1758
Dvorská Alžbeta 22. 5. 1760
Dvorská Anna 31. 8. 1761
Dvorská Žofia 23. 2. 1763
Dvorská Katarína 31. 3. 1765
Dvorská Alžbeta 13. 3. 1785
Dvorská Zuzana 24. 11. 1813
Dvorská Anna 7. 7. 1815
Dvorská Zuzana 9. 7. 1821
Dvorská Zuzana 29. 5. 1824
Dvorská Alžbeta 4. 3. 1827
Dvorská Žofia 16. 3. 1830
Dvorská Žofia 17. 11. 1831
Dvorská Anna 17. 6. 1844
Dvorská Zuzana 27. 7. 1847
Dvorská Žofia 19. 9. 1852
Dvorská Tekla 22. 9. 1855
Dvorská Alžbeta 9. 8. 1862
Dvorská Žofia 8. 6. 1871
Dvorská Mária 22. 6. 1874
Dvorská Anna 1. 3. 1877
Dvorská Juliana 24. 12. 1879
Dvorská Mária 8.12.1912
Dvorská Anna 21.6.1915
Dvorský Andrej 5. 11. 1750
Dvorský Juraj 18. 4. 1780
Dvorský Ján 29. 1. 1783
Dvorský Andrej 8. 5. 1790
Dvorský Andrej 30. 10. 1817
Dvorský Andrej 29. 4. 1835
Dvorský Justín 1. 9. 1857
Dvorský Vincent 18. 7. 1860
Dvorský Michal 29. 9. 1865
Dvorský Andrej 29. 10. 1868
Dvorský Valentín Andrej 16. 2. 1873
Dvorský Jozef 22. 2. 1883
Dvorský Jozef 5.2.1908
Dzuriak Ján 12. 3. 1778
Dzuriak Andrej 9. 5. 1780
Dzuriaková Zuzana 15. 7. 1801
Ficek Ján 31. 5. 1898
Forlianová ? Zuzana 17. 3. 1785
Franek Ján 23.12.1900
Frátrik Juraj 6. 5. 1786
Frátrik Andrej 31. 10. 1788
Frátrik Michal 27. 1. 1792
Frátrik Ján 6. 11. 1817
Frátrik Ignác 5. 7. 1833
Frátrik Ján 2. 1. 1846
Frátrik Matej 22. 9. 1891
Frátrik Matej 20. 2. 1894
Frátriková Zuzana 17. 10. 1794
Frátriková Anna 9. 2. 1798
Frátriková Žofia 2. 6. 1801
Frátriková Anna 25. 12. 1820
Frátriková Mária 2. 9. 1824
Frátriková Žofia 17. 1. 1828
Frátriková Žofia 7. 1. 1830
Frátriková Terézia 28. 9. 1884
Frátriková Justína 28. 9. 1893
Frátriková Mária 23. 8. 1899
Frátriková Štefánia 15.4.1902
Frátriková Jozefa 22.9.1904
Frátriková Klára 17.8.1907
Frátriková Alžbeta 13.11.1911
Ftorek Juraj 6. 1. 1750
Ftorek Andrej 16. 8. 1751
Ftorek Ján 24. 10. 1751
Ftorek Michal 6. 9. 1753
Ftorek Juraj 24. 4. 1754
Ftorek Juraj 23. 12. 1756
Ftorek Ján 3. 2. 1762
Ftorek Andrej 11. 8. 1764
Ftorek Michal 30. 6. 1774
Ftorek Ján 17. 1. 1775
Ftorek Ján 27. 12. 1776
Ftorek Juraj 28. 7. 1778
Ftorek Juraj 23. 12. 1779
Ftorek Jozef 18. 3. 1780
Ftorek Juraj 19. 9. 1785
Ftorek Ján 26. 12. 1786
Ftorek Ján 31. 5. 1788
Ftorek Andrej 15. 6. 1789
Ftorek Ján 5. 9. 1790
Ftorek Michal 9. 8. 1792
Ftorek Juraj 5. 12. 1792
Ftorek Andrej 13. 7. 1793
Ftorek Ján 12. 3. 1795
Ftorek Juraj 15. 11. 1795
Ftorek Ján 14. 6. 1797
Ftorek Michal 30. 12. 1799
Ftorek Andrej 11. 3. 1802
Ftorek Michal 22. 6. 1803
Ftorek Juraj 9. 1. 1807
Ftorek Juraj 5. 2. 1807
Ftorek Andrej 27. 5. 1810
Ftorek Andrej 2. 12. 1811
Ftorek Jozef 18. 3. 1812
Ftorek Ján Nepomuk 15. 5. 1815
Ftorek Juraj 1. 4. 1816
Ftorek Ján 7. 12. 1816
Ftorek Ján 22. 12. 1818
Ftorek Andrej 3. 5. 1820
Ftorek Jozef 26. 2. 1821
Ftorek Juraj 17. 7. 1822
Ftorek Michal 6. 5. 1825
Ftorek Jozef 22. 10. 1825
Ftorek Andrej 8. 1. 1828
Ftorek Štefan 9. 10. 1829
Ftorek Michal 6. 9. 1831
Ftorek Štefan 8. 9. 1831
Ftorek Andrej 21. 10. 1836
Ftorek Juraj 22. 11. 1838
Ftorek Ján 26. 4. 1839
Ftorek Ján 20. 5. 1840
Ftorek Ján 4. 10. 1840
Ftorek Juraj 4. 10. 1840
Ftorek Andrej 19. 10. 1840
Ftorek Juraj 20. 10. 1844
Ftorek Andrej 6. 12. 1844
Ftorek Ján 5. 9. 1845
Ftorek Michal 30. 9. 1845
Ftorek Juraj 16. 10. 1845
Ftorek Andrej 25. 10. 1846
Ftorek Juraj 17. 9. 1848
Ftorek Andrej 21. 7. 1849
Ftorek Štefan 19. 8. 1849
Ftorek Jozef 8. 7. 1850
Ftorek Michal 19. 9. 1851
Ftorek Anton 13. 6. 1852
Ftorek Rudolf 17. 4. 1855
Ftorek Pavol 25. 1. 1858
Ftorek Tomáš 6. 3. 1863
Ftorek Ferdinand 7. 7. 1864
Ftorek Justín 5. 9. 1867
Ftorek Vavrinec 12. 8. 1868
Ftorek Karol 23. 3. 1870
Ftorek Urban 13. 5. 1870
Ftorek Štefan 22. 8. 1871
Ftorek Gašpar 31. 12. 1871
Ftorek Vincent 28. 1. 1872
Ftorek Jozef 12. 4. 1874
Ftorek Ján 16. 6. 1875
Ftorek Tomáš 19. 12. 1875
Ftorek Ján 15. 1. 1876
Ftorek Andrej 6. 11. 1877
Ftorek Michal 10. 10. 1880
Ftorek Štefan 19. 8. 1881
Ftorek Vincent 3. 7. 1885
Ftorek Ján 7. 12. 1885
Ftorek Pavol 17. 1. 1886
Ftorek Juraj 3. 4. 1886
Ftorek Štefan 12. 4. 1886
Ftorek Michal 21. 9. 1887
Ftorek Jozef 5. 3. 1888
Ftorek Ludvík 23. 8. 1888
Ftorek Ján 22. 10. 1888
Ftorek Jozef 19. 7. 1889
Ftorek František 25. 5. 1890
Ftorek Anton 2. 6. 1891
Ftorek Anton 18. 1. 1892
Ftorek Štefan 5. 5. 1892
Ftorek Gašpar 1. 1. 1894
Ftorek Juraj 15. 4. 1894
Ftorek Ferdinand 21. 9. 1894
Ftorek František 25. 5. 1895
Ftorek Andrej 4. 11. 1896
Ftorek Andrej 30. 9. 1898
Ftorek Štefan 7.9.1900
Ftorek Michal 28.9.1901
Ftorek Tomáš 17.12.1902
Ftorek Štefan 31.7.1903
Ftorek Július 4.11.1903
Ftorek Andrej 21.6.1907
Ftorek Florián 17.4.1909
Ftorek Alojz 22.10.1909
Ftorek František 4.11.1910
Ftorek Juraj 15.6.1911
Ftorek Štefan 3.9.1911
Ftorek František 15.6.1912
Ftorek Andrej 1.12.1912
Ftorek Michal 25.9.1913
Ftorek Juraj 19.4.1914
Ftorek Ernest 3.1.1915
Ftorek Jozef 13.3.1915
Ftorek Jozef 14.10.1915
Ftorek – Novihofer Ján 14. 10. 1813
Ftorek – Novihofer Andrej 2. 11. 1822
Ftorek – Novihofer Alojz 21. 6. 1855
Ftorek – Novihofer Martin 8. 11. 1859
Ftorek – Novihofer Gašpar 7. 1. 1864
Ftorek – Novihofer Tomáš 4. 3. 1865
Ftorek – Novihofer Jakub 7. 3. 1870
Ftorek – Novihofer Juraj 12. 5. 1878
Ftorek – Novihofer Alojz 27. 8. 1881
Ftorek – Novihofer Ferdinand 29. 5. 1884
Ftorek – Novihofer Pavol 20. 1. 1887
Ftorek – Novihofer Vincent 27. 8. 1888
Ftorek – Novihofer Jozef 15. 2. 1897
Ftorek – Novihofer Ján 8. 3. 1899
Ftorek – Novihofer Andrej 14.12.1905
Ftorek – Novihofer František 20.3.1908
Ftorek – Novihofer Ján Nepomucký 5.5.1908
Ftorková Katarína 23. 1. 1753
Ftorková Anna 19. 5. 1756
Ftorková Zuzana 3. 10. 1757
Ftorková Anna 25. 2. 1759
Ftorková Zuzana 28. 2. 1761
Ftorková Alžbeta 15. 8. 1764
Ftorková Zuzana 29. 3. 1767
Ftorková Anna 2. 2. 1769
Ftorková Žofia 24. 6. 1770
Ftorková Anna 24. 12. 1776
Ftorková Zuzana 4. 3. 1780
Ftorková Zuzana 2. 12. 1782
Ftorková Katarína 23. 2. 1783
Ftorková Katarína 31. 10. 1786
Ftorková Anna 8. 11. 1791
Ftorková Zuzana 25. 5. 1798
Ftorková Žofia 21. 10. 1798
Ftorková Anna 6. 10. 1801
Ftorková Anna 22. 2. 1802
Ftorková Anna 30. 3. 1805
Ftorková Zuzana 9. 2. 1809
Ftorková Zuzana 3. 11. 1810
Ftorková Zuzana 16. 10. 1812
Ftorková Anna 30. 1. 1814
Ftorková Alžbeta 22. 10. 1814
Ftorková Anna 5. 4. 1819
Ftorková Alžbeta 25. 12. 1823
Ftorková Zuzana 24. 8. 1827
Ftorková Mária 3. 7. 1829
Ftorková Alžbeta 12. 3. 1830
Ftorková Alžbeta 2. 5. 1835
Ftorková Anna 26. 10. 1836
Ftorková Anna 17. 4. 1837
Ftorková Zuzana 21. 11. 1837
Ftorková Alžbeta 5. 4. 1839
Ftorková Alžbeta 4. 11. 1840
Ftorková Margaréta 13. 7. 1841
Ftorková Zuzana 21. 12. 1841
Ftorková Žofia 13. 10. 1842
Ftorková Žofia 13. 4. 1843
Ftorková Alžbeta 24. 4. 1843
Ftorková Zuzana 6. 8. 1847
Ftorková Zuzana 15. 10. 1848
Ftorková Karolína 4. 11. 1853
Ftorková Zuzana 11. 8. 1856
Ftorková Anna 24. 7. 1858
Ftorková Dorota 24. 2. 1859
Ftorková Johana 24. 6. 1861
Ftorková Pavlína 24. 1. 1863
Ftorková Eva 26. 12. 1863
Ftorková Anna 12. 2. 1866
Ftorková Pavlína 27. 5. 1871
Ftorková Mária 10. 9. 1873
Ftorková Alžbeta 14. 10. 1873
Ftorková Pavlína 11. 1. 1875
Ftorková Terézia 16. 9. 1875
Ftorková Cecília 3. 4. 1876
Ftorková Mária 12. 9. 1876
Ftorková Alžbeta 23. 9. 1876
Ftorková Žofia 26. 4. 1879
Ftorková Magdaléna 6. 7. 1879
Ftorková Františka 19. 11. 1879
Ftorková Jozefína 21. 3. 1881
Ftorková Žofia 20. 10. 1882
Ftorková Vincencia 17. 1. 1883
Ftorková Mária 3. 9. 1883
Ftorková Anna 1. 8. 1884
Ftorková Rozália 29. 8. 1884
Ftorková Katarína 22. 11. 1884
Ftorková Alžbeta 22. 11. 1884
Ftorková Anna 26. 9. 1885
Ftorková Jozefa 16. 4. 1887
Ftorková Ľudmila 23. 8. 1888
Ftorková Alžbeta 17. 11. 1889
Ftorková Juliana 21. 2. 1891
Ftorková Veronika 4. 2. 1894
Ftorková Mária 2. 7. 1895
Ftorková Alžbeta 19. 1. 1896
Ftorková Štefánia 24. 12. 1896
Ftorková Agnesa 12. 1. 1897
Ftorková Katarína 12. 11. 1898
Ftorková Anna 28.2.1900
Ftorková Mária 18.10.1902
Ftorková Anna 28.10.1902
Ftorková Mária 2.1.1903
Ftorková Margaréta 24.10.1904
Ftorková Žofia 12.5.1905
Ftorková Juliana 6.9.1905
Ftorková Žofia 3.3.1906
Ftorková Mária 17.2.1908
Ftorková Mária 21.5.1908
Ftorková Jozefa 12.3.1909
Ftorková Štefánia 23.12.1909
Ftorková Františka 23.12.1911
Ftorková Žofia 23.1.1912
Ftorková Anna 24.8.1912
Ftorková Mária 22.3.1913
Ftorková Veronika 5.2.1914
Ftorková Alojzia 22.6.1914
Ftorková Františka 24.5.1915
Ftorková Anna 4.12.1916
Ftorková – Novihofer Anna 10. 7. 1817
Ftorková – Novihofer Tekla 22. 12. 1866
Ftorková – Novihofer Rozália 13. 9. 1867
Ftorková – Novihofer Mária 19. 6. 1887
Ftorková – Novihofer Jozefa 22. 3. 1897
Ftorková – Novihofer Mária 17.1.1901
Furmánková Mária 4. 8. 1836
Gajdošová Zuzana 25. 3. 1828
Gajdošová Mária 15. 2. 1837
Galier Ján 21. 2. 1757
Galierik Andrej 5. 11. 1790
Galieriková Anna 16. 7. 1780
Galieriková Zuzana 4. 2. 1784
Galieriková Alžbeta 4. 12. 1785
Galieriková Žofia 25. 7. 1787
Galieriková Katarína 16. 10. 1794
Galieriková Zuzana 10. 8. 1797
Galieriková Mária 4. 9. 1799
Galieriková Eva 9. 6. 1800
Galieriková Žofia 9. 10. 1808
Galierová Anna 9. 11. 1750
Ganlik? Michal 29. 9. 1753
Gápa Ján 27. 2. 1747
Gápa Juraj 2. 2. 1752
Gápa Andrej 1. 5. 1754
Gápa Juraj 2. 1. 1761
Gápa Andrej 25. 4. 1764
Gápa Ján 4. 9. 1768
Gápa Juraj 1. 3. 1771
Gápa Ján 20. 4. 1773
Gápa Michal 3. 11. 1776
Gápa Andrej 22. 5. 1785
Gápa Juraj 23. 2. 1786
Gápa Ján 29. 10. 1786
Gápa Andrej 31. 7. 1788
Gápa Juraj 12. 9. 1788
Gápa Juraj 28. 9. 1790
Gápa Michal 15. 8. 1794
Gápa Ján 18. 6. 1795
Gápa Mikuláš 30. 6. 1802
Gápa Jozef 8. 7. 1807
Gápa Juraj 8. 4. 1823
Gápa Juraj 6. 5. 1827
Gápa Andrej 17. 5. 1828
Gápa Ján 19. 5. 1829
Gápa Ján 21. 10. 1829
Gápa Ján 23. 6. 1833
Gápa Ján 15. 7. 1837
Gápa Jozef 8. 2. 1838
Gápa Štefan 1. 8. 1841
Gápa Juraj 12. 4. 1849
Gápa Andrej 13. 10. 1851
Gápa Ludvík 26. 8. 1853
Gápa Michal 27. 9. 1856
Gápa Pavol 25. 1. 1859
Gápa Anton 7. 6. 1859
Gápa Karol 25. 1. 1861
Gápa Imrich 27. 11. 1861
Gápa Tobiáš 23. 9. 1862
Gápa Ignác 1. 2. 1865
Gápa Gašpar 10. 1. 1867
Gápa Jakub 19. 7. 1870
Gápa Andrej 23. 11. 1872
Gápa Ján 15. 11. 1873
Gápa Ján 31. 3. 1875
Gápa Pavol 15. 1. 1876
Gápa Andrej 30. 11. 1879
Gápa Vincent 12. 1. 1881
Gápa Florián 9. 5. 1881
Gápa Jozef 4. 9. 1881
Gápa Andrej 28. 11. 1882
Gápa Juraj 22. 10. 1887
Gápa Jozef 3. 3. 1888
Gápa Ján 3. 2. 1889
Gápa Ignác 3. 10. 1889
Gápa Pavol 5. 2. 1892
Gápa Jozef 26. 3. 1892
Gápa Juraj 1. 9. 1893
Gápa Štefan 15. 8. 1894
Gápa Anton 10. 1. 1895
Gápa Juraj 30. 3. 1895
Gápa František 20. 5. 1895
Gápa Juraj 20. 4. 1896
Gápa Andrej 16. 10. 1896
Gápa Juraj 29. 4. 1898
Gápa Alojz 19. 6. 1898
Gápa Peter 25. 6. 1899
Gápa Štefan 23. 11. 1899
Gápa František Xaver 3.12.1900
Gápa Štefan 10.2.1901
Gápa Ján 27.2.1907
Gápa Ján 22.8.1908
Gápa Ján 15.6.1914
Gápa František 19.4.1915
Gápa František 3.12.1915
Gápová Zuzana 25. 2. 1745
Gápová Anna 6. 10. 1756
Gápová Zuzana 18. 1. 1774
Gápová Zuzana 13. 2. 1778
Gápová Anna 7. 4. 1782
Gápová Anna 18. 9. 1792
Gápová Zuzana 25. 12. 1796
Gápová Alžbeta 23. 9. 1804
Gápová Katarína 2. 10. 1809
Gápová Zuzana 7. 8. 1813
Gápová Zuzana 1. 1. 1819
Gápová Zuzana 3. 1. 1820
Gápová Anna 13. 4. 1820
Gápová Anna 10. 1. 1823
Gápová Alžbeta 16. 10. 1825
Gápová Alžbeta 14. 8. 1831
Gápová Zuzana 2. 1. 1832
Gápová Mária 1. 10. 1832
Gápová Anna 10. 1. 1835
Gápová Anna 5. 2. 1835
Gápová Anna 11. 12. 1835
Gápová Alžbeta 26. 1. 1839
Gápová Alžbeta 13. 1. 1845
Gápová Mária 25. 3. 1851
Gápová Juliana 21. 10. 1853
Gápová Rozália 27. 9. 1855
Gápová Alžbeta 17. 11. 1856
Gápová Karolína 20. 7. 1857
Gápová Františka 27. 2. 1858
Gápová Margaréta 4. 7. 1862
Gápová Jozefína 15. 3. 1863
Gápová Agnesa 19. 1. 1864
Gápová Agnesa 21. 1. 1865
Gápová Juliana 29. 5. 1865
Gápová Amália 13. 11. 1867
Gápová Johana 12. 5. 1868
Gápová Rozália 5. 9. 1868
Gápová Agnesa 15. 1. 1869
Gápová Mária 2. 10. 1870
Gápová Petronela 8. 12. 1871
Gápová Alžbeta 1. 6. 1874
Gápová Mária 9. 9. 1877
Gápová Apolónia 10. 2. 1880
Gápová Mária 3. 12. 1881
Gápová Alžbeta 29. 9. 1882
Gápová Alžbeta 14. 8. 1884
Gápová Mária 4. 9. 1884
Gápová Eva 27. 12. 1884
Gápová Mária 26. 9. 1885
Gápová Veronika 28. 2. 1886
Gápová Barbora 5. 12. 1887
Gápová Johana 15. 5. 1888
Gápová Juliana 23. 1. 1889
Gápová Anna 25. 10. 1890
Gápová Agnesa 20. 1. 1892
Gápová Anna 24. 4. 1892
Gápová Mária 12. 2. 1895
Gápová Johana 1. 5. 1896
Gápová Pavlína 29. 4. 1898
Gápová Mária 2. 12. 1898
Gápová Mária 7. 12. 1898
Gápová Anna 2.8.1902
Gápová Mária 11.9.1903
Gápová Jozefína 31.3.1904
Gápová Alžbeta 19.11.1905
Gápová Anna 12.12.1907
Gápová Irena 3.6.1909
Gápová Jozefa 4.12.1909
Gápová Agnesa 20.9.1912
Gápová Mária 16.3.1913
Garbár Ján 16. 12. 1755
Garbár Michal 3. 10. 1759
Garbár Juraj 16. 4. 1762
Garbár Andrej 19. 11. 1763
Garbár Ján 10. 8. 1793
Garbár Andrej 10. 4. 1797
Garbár Andrej 16. 9. 1798
Garbár Ján 1. 1. 1815
Garbár Ján 19. 8. 1818
Garbár Andrej 3. 11. 1826
Garbár Štefan 10. 8. 1829
Garbár Ján 24. 8. 1832
Garbár Juraj 24. 4. 1835
Garbár Michal 16. 6. 1839
Garbár Jozef 7. 9. 1842
Garbár Peter 11. 7. 1866
Garbár Tomáš 21. 12. 1866
Garbár Gabriel 7. 7. 1867
Garbár Medard 9. 9. 1870
Garbár Ján 14. 5. 1871
Garbár Jozef 14. 3. 1875
Garbár Peter 28. 6. 1893
Garbár Michal 18. 10. 1894
Garbár Valentín 15. 12. 1894
Garbár Jozef 8. 11. 1898
Garbár Štefan 4.3.1902
Garbár Štefan 28.9.1902
Garbár Pavol 24.1.1907
Garbár Alojz 17.6.1908
Garbár Štefan 20.8.1908
Garbár Štefan 18.8.1910
Garbárová Alžbeta 12. 5. 1747
Garbárová Katarína 31. 12. 1752
Garbárová Zuzana 28. 8. 1757
Garbárová Žofia 5. 3. 1765
Garbárová Alžbeta 18. 12. 1786
Garbárová Anna 31. 10. 1790
Garbárová Anna 29. 9. 1801
Garbárová Alžbeta 23. 11. 1816
Garbárová Anna 14. 2. 1821
Garbárová Alžbeta 10. 7. 1835
Garbárová Judita 26. 3. 1859
Garbárová Anna 29. 7. 1865
Garbárová Alžbeta 29. 7. 1865
Garbárová Mária 1. 7. 1869
Garbárová Magdaléna 1. 7. 1869
Garbárová Žofia 28. 3. 1873
Garbárová Mária 18. 3. 1876
Garbárová Žofia 18. 5. 1879
Garbárová Terézia 7. 10. 1895
Garbárová Mária 24. 9. 1896
Garbárová Anna 9. 10. 1896
Garbárová Mária 12. 9. 1897
Garbárová Mária 23. 1. 1899
Garbárová Justína 23.4.1900
Garbárová Jozefa 26.2.1901
Garbárová Žofia 21.6.1903
Garbárová Anna 8.1.1904
Garbárová Mária 25.3.1904
Garbárová Alžbeta 27.11.1904
Garbárová Mária 9.10.1905
Garbárová Terézia Anna 5.10.1908
Gazdík Ján 29. 11. 1758
Girardi Jozef 4.4.1904
Gorelková Františka 27.3.1909
Gorelková Gizela 18.6.1916
Grasič Štefan 23.5.1915
Hamer Jozef 16.3.1913
Hamer František 29.1.1915
Hamer Viktor 6.12.1916
Hamerová Mária 18.6.1910
Harzek Ján 13. 10. 1763
Harzek Ján 2. 4. 1767
Harzek Ján 29. 6. 1795
Harzek Juraj 3. 10. 1803
Harzek Ján 21. 11. 1818
Harzek Juraj 11. 7. 1820
Harzek Ján 19. 6. 1824
Harzek Juraj 16. 7. 1831
Harzek Jozef 17. 3. 1833
Harzek Andrej 13. 5. 1836
Harzek Ján 15. 5. 1850
Harzek František 19. 5. 1853
Harzek Imrich 5. 11. 1868
Harzek Tomáš 19. 12. 1869
Harzek Andrej 1. 12. 1873
Harzek Ján 25. 8. 1876
Harzek Ján 24. 5. 1891
Harzek Imrich 19. 10. 1895
Harzek Pavol 9. 5. 1897
Harzek František 22.5.1900
Harzek Jozef 2.2.1902
Harzek Andrej 4.11.1905
Harzek Štefan 4.5.1907
Harzek František 6.5.1910
Harzek Štefan 19.11.1910
Harzeková Anna 30. 7. 1792
Harzeková Zuzana 15. 1. 1799
Harzeková Anna 13. 9. 1821
Harzeková Zuzana 28. 12. 1826
Harzeková Zuzana 11. 7. 1828
Harzeková Tekla 25. 9. 1857
Harzeková Františka 23. 3. 1871
Harzeková Cecília 28. 10. 1871
Harzeková Alžbeta 18. 12. 1872
Harzeková Mária 21. 9. 1876
Harzeková Zuzana 18. 12. 1879
Harzeková Františka 24. 5. 1882
Harzeková Mária 12. 9. 1882
Harzeková Katarína 21. 4. 1887
Harzeková Anna 29. 8. 1893
Harzeková Alojzia 22. 4. 1899
Harzeková Zuzana 28. 4. 1899
Harzeková Štefánia 2.10.1902
Harzeková Jozefa 12.2.1913
Havránek Juraj 3. 11. 1791
Havránek Ján 5. 5. 1794
Havránek Andrej 15. 1. 1798
Havránek Michal 15. 1. 1798
Havránková Katarína 22. 11. 1786
Havránková Zuzana 25. 11. 1788
Hložná Katarína 2. 5. 1889
Hoffer Juraj 20. 1. 1820
Horný Juraj 27. 8. 1755
Hrdá Katarína 3. 7. 1749
Hrdá Anna 23. 4. 1752
Hrdá Alžbeta 18. 11. 1756
Hrdá Anna 17. 1. 1762
Hrdá Zuzana 19. 3. 1765
Hrdá Anna 2. 10. 1768
Hrdá Alžbeta 20. 11. 1770
Hrdá Katarína 11. 2. 1772
Hrdá Anna 12. 6. 1774
Hrdá Anna 20. 9. 1774
Hrdá Alžbeta 6. 1. 1775
Hrdá Zuzana 22. 1. 1775
Hrdá Alžbeta 13. 3. 1777
Hrdá Alžbeta 10. 5. 1777
Hrdá Zuzana 3. 8. 1779
Hrdá Anna 1. 4. 1780
Hrdá Žofia 30. 1. 1781
Hrdá Anna 12. 5. 1783
Hrdá Eva 10. 6. 1784
Hrdá Žofia 5. 5. 1785
Hrdá Katarína 19. 11. 1786
Hrdá Zuzana 17. 3. 1789
Hrdá Zuzana 15. 12. 1790
Hrdá Anna 31. 5. 1792
Hrdá Anna 9. 11. 1793
Hrdá Anna 5. 6. 1794
Hrdá Alžbeta 4. 6. 1796
Hrdá Anna 21. 4. 1797
Hrdá Zuzana 19. 7. 1797
Hrdá Zuzana 24. 4. 1799
Hrdá Alžbeta 1. 12. 1801
Hrdá Zuzana 21. 1. 1807
Hrdá Zuzana 2. 5. 1807
Hrdá Mária 4. 12. 1823
Hrdá Mária 2. 2. 1824
Hrdá Alžbeta 9. 1. 1826
Hrdá Zuzana 22. 7. 1827
Hrdá Anna 2. 8. 1827
Hrdá Anna 10. 5. 1828
Hrdá Anna 12. 5. 1829
Hrdá Mária 20. 7. 1832
Hrdá Zuzana 26. 2. 1835
Hrdá Žofia 26. 7. 1836
Hrdá Anna 26. 7. 1836
Hrdá Alžbeta 14. 3. 1841
Hrdá Mária 12. 6. 1843
Hrdá Apolónia 9. 2. 1851
Hrdá Mária 13. 8. 1853
Hrdá Agnesa 27. 3. 1855
Hrdá Pavlína 26. 6. 1856
Hrdá Dorota 19. 1. 1857
Hrdá Pavlína 6. 6. 1860
Hrdá Eva 24. 12. 1862
Hrdá Klára 29. 7. 1865
Hrdá Mária 3. 12. 1866
Hrdá Veronika 28. 5. 1871
Hrdá Rozália 8. 9. 1885
Hrdá Františka 14. 10. 1885
Hrdá Anna 25. 10. 1885
Hrdá Anna 25. 12. 1887
Hrdá Mária 13. 9. 1889
Hrdá Mária 20. 11. 1891
Hrdá Mária 31. 10. 1892
Hrdá Jozefa 19. 3. 1893
Hrdá Žofia 18. 4. 1895
Hrdá Mária 1. 2. 1896
Hrdá Jozefa 25. 2. 1897
Hrdá Juliana 14. 4. 1898
Hrdá Anna 14. 6. 1898
Hrdá Štefánia 24. 12. 1899
Hrdá Kristína 27.7.1901
Hrdá Pavlína 6.6.1902
Hrdá Františka 30.3.1903
Hrdá Mária 6.7.1904
Hrdá Františka 10.4.1905
Hrdá Johana 24.5.1906
Hrdá Mária 28.1.1908
Hrdá Anna 6.9.1912
Hrdá Anna 23.7.1916
Hrdý Juraj 24. 5. 1745
Hrdý Juraj 26. 2. 1747
Hrdý Juraj 23. 4. 1747
Hrdý František 11. 8. 1748
Hrdý Jozef 19. 3. 1751
Hrdý Ján 23. 11. 1752
Hrdý Andrej 15. 11. 1754
Hrdý Ján 16. 5. 1756
Hrdý Michal 2. 1. 1760
Hrdý Andrej 15. 3. 1762
Hrdý Michal 16. 9. 1764
Hrdý Andrej 6. 8. 1768
Hrdý Juraj 6. 11. 1771
Hrdý Juraj 22. 1. 1772
Hrdý Ján 25. 3. 1772
Hrdý Ján 5. 4. 1779
Hrdý Ján 12. 5. 1783
Hrdý Michal 14. 8. 1790
Hrdý Ján 30. 7. 1796
Hrdý Juraj 26. 9. 1797
Hrdý Juraj 15. 4. 1798
Hrdý Michal 6. 3. 1800
Hrdý Andrej 29. 4. 1800
Hrdý Ján 5. 7. 1803
Hrdý Juraj 19. 1. 1804
Hrdý Andrej 2. 7. 1809
Hrdý Jozef 19. 11. 1812
Hrdý Juraj 25. 1. 1814
Hrdý Andrej 7. 3. 1814
Hrdý Juraj 15. 10. 1819
Hrdý Jozef 19. 10. 1819
Hrdý Juraj 26. 4. 1821
Hrdý Ján 23. 9. 1823
Hrdý Ján 9. 2. 1824
Hrdý Jozef 4. 5. 1827
Hrdý Andrej 2. 11. 1830
Hrdý Andrej 15. 7. 1832
Hrdý Gašpar 10. 3. 1833
Hrdý Ján 21. 7. 1837
Hrdý Juraj 3. 4. 1841
Hrdý Jozef 11. 9. 1850
Hrdý Ignác 21. 11. 1853
Hrdý Gregor 10. 3. 1859
Hrdý Šimon 26. 10. 1859
Hrdý Bartolomej 2. 7. 1860
Hrdý Štefan 5. 9. 1862
Hrdý Mikuláš 2. 12. 1863
Hrdý Anton 10. 6. 1866
Hrdý Florián 8. 9. 1867
Hrdý Jakub 16. 7. 1878
Hrdý Ján 14. 6. 1880
Hrdý Jozef 25. 7. 1883
Hrdý Ludvík 26. 8. 1886
Hrdý Štefan 8. 9. 1886
Hrdý Andrej 5. 11. 1888
Hrdý Ján 11. 10. 1889
Hrdý Gašpar 7. 1. 1890
Hrdý František 12. 10. 1892
Hrdý Anton 9. 7. 1893
Hrdý Ignác 31. 7. 1894
Hrdý Ján 19. 6. 1895
Hrdý Pavol 25. 2. 1899
Hrdý Florián 3.5.1900
Hrdý Martin 11.11.1901
Hrdý Jozef 9.10.1903
Hrdý Štefan 7.7.1904
Hrdý Andrej 23.11.1906
Hrdý Jozef 15.3.1907
Hrdý František 29.3.1909
Hrdý Ján 29.3.1909
Hrdý Karol 10.1.1910
Hrdý Pavol 21.1.1914
Hrnková Zuzana 12. 11. 1786
Hruška Andrej 5. 11. 1751
Hrušková Zuzana 5. 3. 1754
Hudec Matej 22. 9. 1860
Hudec Štefan 10. 4. 1893
Hudecová Mária 28. 9. 1895
Humeníková Anna 15. 6. 1796
Hurtoš Ján 20. 5. 1773
Hurtoš Juraj 10. 1. 1775
Hurtošová Anna 16. 6. 1771
Hurtošová Anna 17. 7. 1778
Hurtošová Mária 28. 2. 1869
Chládek Ján 5. 1. 1755
Chládeková Zuzana 26. 9. 1784
Chmeliar Ján 18. 8. 1771
Chmeliar Juraj 17. 11. 1778
Chmeliar Michal 29. 9. 1786
Chmeliar Ján 11. 9. 1787
Chmeliar Andrej 1. 8. 1790
Chmeliar Andrej 13. 7. 1795
Chmeliar Juraj 18. 12. 1796
Chmeliar Andrej 4. 12. 1798
Chmeliarová Anna 2. 10. 1769
Chmeliarová Zuzana 2. 1. 1775
Chmeliarová Alžbeta 19. 12. 1777
Chmeliarová Anna 30. 11. 1789
Chmeliarová Alžbeta 23. 11. 1792
Chmeliarová Žofia 19. 4. 1794
Chovancová Katarína 13. 11. 1764
Chovanec Ján 11. 8. 1756
Chovanec Andrej 24. 8. 1758
Chovanec Ján 11. 1. 1770
Chovanec Jozef 10. 4. 1772
Intribus Ján 24.6.1910
Jánošík Jozef 10. 5. 1894
Jánošík Kornel 6. 1. 1898
Jánošík Emil 19. 12. 1899
Jánošík Ján 8.5.1903
Jánošík Anton 8.5.1903
Jánošíková Antónia Františka 26. 10. 1836
Jánošíková Anna 14.1.1901
Janovcová Zuzana 13. 3. 1757
Janovcová Alžbeta 3. 12. 1894
Janovec Ján 17. 1. 1747
Janovec Michal Matúš 28. 8. 1759
Jantáková Mária 7. 2. 1888
Jaš Štefan 22. 2. 1871
Javorka Andrej 10. 11. 1798
Jošth Anton 3.5.1915
Jošth Viliam 18.6.1916
Jošthová Eleonóra 12.2.1914
Juráček František Xaver 11. 2. 1769
Jurašiková Rozália 9. 11. 1865
Jurčíková ? Zuzana 11. 8. 1809
Kada Anton 14. 1. 1836
Kada Štefan 6. 8. 1838
Kada Ján 11. 5. 1852
Kada Anton 6. 4. 1861
Kada Jozef 11. 2. 1865
Kada Jozef 9. 3. 1867
Kada Anton 23. 12. 1884
Kaderábková Alžbeta 8.8.1915
Kadová Anna 21. 10. 1833
Kadová Juliana 11. 1. 1858
Kadová Katarína 26. 11. 1860
Kadová Karolína 15. 8. 1864
Kadová Mária 27. 8. 1887
Kadová Jozefa 2. 2. 1890
Kadová Veronika 5. 2. 1892
Kadová Juliana 4.1.1905
Karch Ján 20. 6. 1891
Karch Jozef 14. 5. 1893
Karch Štefan 23. 7. 1899
Karch František 14.5.1914
Karchová Margaréta 13. 7. 1888
Karchová Františka 25. 11. 1895
Kasanová Zuzana 13. 3. 1757
Kemka Andrej 14. 11. 1829
Kemka Ján 12. 8. 1832
Kemka Jozef 28. 2. 1834
Kemka Štefan 20. 8. 1863
Kemka Ján 2. 3. 1866
Kemka Vincent 8. 4. 1868
Kemka Andrej 26. 11. 1872
Kemka Juraj 15. 4. 1873
Kemka Anton 3. 6. 1876
Kemka Gabriel 25. 3. 1880
Kemka Pavol 25. 1. 1881
Kemka Michal 22. 9. 1891
Kemka Ján 13. 6. 1898
Kemková Juliana 27. 5. 1831
Kemková Alžbeta 1. 11. 1869
Kemková Mária 17. 8. 1870
Kemková Johana 4. 12. 1875
Kemková Jozefína 1. 6. 1878
Kemková Anna 14. 3. 1883
Kemková Antónia 8. 6. 1884
Kemková Františka 3. 3. 1887
Kemková Mária 4.9.1916
Kima ? Michal 12. 1. 1772
Kisela Adam 22. 8. 1802
Kisela Ján 16. 6. 1819
Kisela Andrej 10. 9. 1821
Kisela Michal 22. 9. 1821
Kisela Ján 12. 4. 1822
Kisela Ján 4. 6. 1823
Kisela Jozef 9. 2. 1826
Kisela Juraj 27. 3. 1828
Kisela Andrej 19. 11. 1829
Kisela Štefan 24. 1. 1831
Kisela Michal 12. 10. 1831
Kisela Michal 25. 10. 1832
Kisela Michal 30. 12. 1833
Kisela Ignác 1. 3. 1835
Kisela Andrej 22. 3. 1844
Kisela Ludvík 18. 8. 1850
Kisela Adam 23. 12. 1855
Kisela Peter 1. 7. 1857
Kisela Anton 9. 1. 1859
Kisela Valentín 10. 2. 1860
Kisela Jozef 1. 3. 1862
Kisela Filip 28. 4. 1864
Kisela František 12. 12. 1865
Kisela Michal 26. 9. 1867
Kisela Martin 17. 11. 1867
Kisela Gašpar 2. 1. 1870
Kisela Augustín 31. 8. 1873
Kisela Vincent 8. 4. 1879
Kisela Juraj 2. 4. 1880
Kisela Ján 8. 6. 1881
Kisela Štefan 4. 9. 1881
Kisela Juraj 26. 4. 1882
Kisela Andrej 24. 9. 1882
Kisela Žofia 16. 5. 1885
Kisela Martin 22. 10. 1887
Kisela Šimon 29. 10. 1887
Kisela Ignác 6. 7. 1888
Kisela Vincent 19. 4. 1889
Kisela Vincent 18. 11. 1890
Kisela Štefan 6. 8. 1892
Kisela František 23. 8. 1895
Kisela Adam 7. 7. 1898
Kisela Vincent 3.11.1900
Kisela Július 26.12.1901
Kisela Emil 9.10.1903
Kisela Andrej 24.11.1906
Kisela František 13.1.1915
Kiselica Andrej 18. 11. 1766
Kiselica Michal 16. 12. 1777
Kiselica Ján 23. 10. 1798
Kiselicová Zuzana 21. 10. 1768
Kiselicová Anna 21. 5. 1775
Kiselicová Katarína 14. 6. 1796
Kiselová Anna 16. 10. 1806
Kiselová Zuzana 13. 11. 1811
Kiselová Alžbeta 5. 4. 1813
Kiselová Zuzana 27. 10. 1816
Kiselová Mária 8. 12. 1819
Kiselová Mária 17. 11. 1824
Kiselová Zuzana 30. 11. 1825
Kiselová Mária 9. 10. 1828
Kiselová Alžbeta 5. 6. 1831
Kiselová Anna 29. 5. 1837
Kiselová Žofia 23. 9. 1840
Kiselová Mária 24. 4. 1846
Kiselová Mária 9. 12. 1846
Kiselová Anna 9. 1. 1849
Kiselová Alžbeta 17. 2. 1850
Kiselová Mária 12. 10. 1852
Kiselová Františka 5. 10. 1853
Kiselová Jozefa 20. 4. 1854
Kiselová Žofia 9. 5. 1856
Kiselová Kristína 28. 5. 1859
Kiselová Klára 14. 8. 1863
Kiselová Antónia 9. 5. 1864
Kiselová Eva 18. 12. 1870
Kiselová Pavlína 7. 1. 1871
Kiselová Anna 24. 7. 1871
Kiselová Alžbeta 22. 11. 1873
Kiselová Jozefína 15. 3. 1876
Kiselová Zuzana 25. 8. 1881
Kiselová Agnesa 13. 1. 1883
Kiselová Mária 30. 12. 1884
Kiselová Mária 20. 6. 1885
Kiselová Mária 15. 12. 1887
Kiselová Anna 6. 4. 1891
Kiselová Johana 1. 5. 1892
Kiselová Mária 12. 8. 1893
Kiselová Gizela 1. 11. 1893
Kiselová Žofia 21. 5. 1898
Kiselová Anna 9.5.1904
Kiselová Jozefa 25.4.1907
Kiselová Anna 10.4.1908
Kiselová Alojzia 9.6.1911
Kiselová Margaréta 12.4.1913
Kiška Andrej 23. 12. 1755
Kiška Michal 18. 10. 1768
Kiška Juraj 26. 2. 1772
Kiška Juraj 15. 8. 1792
Kiška Juraj 15. 1. 1799
Kiška Juraj 16. 4. 1800
Kiška Andrej 24. 11. 1802
Kiška Michal 17. 1. 1808
Kiška Andrej 27. 8. 1809
Kiška Juraj 3. 4. 1810
Kiška Jozef 5. 10. 1815
Kiška Ján 28. 6. 1820
Kiška Juraj 24. 1. 1841
Kiška Ján 19. 12. 1841
Kiška Peter 25. 6. 1852
Kiška Michal 26. 9. 1870
Kiška Dionýz 16. 2. 1876
Kiška Ján 26. 12. 1877
Kiška Vincent 28. 1. 1885
Kiška František 12. 9. 1886
Kiška Gašpar 1. 1. 1895
Kiška Štefan 4.1.1916
Kišková Anna 2. 4. 1744
Kišková Katarína 25. 12. 1757
Kišková Zuzana 8. 12. 1760
Kišková Žofia 10. 5. 1764
Kišková Eva 28. 8. 1765
Kišková Anna 11. 7. 1781
Kišková Zuzana 10. 2. 1783
Kišková Katarína 25. 9. 1785
Kišková Anna 22. 12. 1794
Kišková Anna 2. 7. 1797
Kišková Zuzana 14. 12. 1801
Kišková Alžbeta 20. 12. 1802
Kišková Zuzana 6. 3. 1804
Kišková Eva 5. 6. 1807
Kišková Alžbeta 24. 5. 1824
Kišková Anna 5. 9. 1826
Kišková Zuzana 26. 8. 1829
Kišková Anna 26. 9. 1835
Kišková Žofia 21. 1. 1838
Kišková Mária 2. 2. 1844
Kišková Zuzana 9. 11. 1846
Kišková Agnesa 27. 1. 1868
Kišková Anna 22. 9. 1873
Kišková Monika 13. 5. 1878
Kišková Františka 14. 3. 1880
Kišková Magdaléna 20. 7. 1881
Kišková Anna 24.5.1910
Kišková Štefánia 23.12.1911
Kišková Vincencia Štefánia 27.1.1913
Kišková Jozefa 8.3.1914
Klapita Ignác 6. 8. 1871
Klapita Jozef František 22. 11. 1872
Klapita Ludvík 25.7.1903
Klapitová Mária 12. 1. 1874
Klapitová Magdaléna 29. 6. 1876
Klapitová Juliana 9. 1. 1878
Klapitová Eva 11. 12. 1880
Klimasová Mária 20. 1. 1896
Klimasová Štefánia 23.12.1900
Klimiková Anna 4. 12. 1746
Klimiková Zuzana 3. 7. 1751
Klimo Juraj 16. 9. 1748
Klimo Ján 24. 6. 1770
Klimo Ján 12. 6. 1774
Klimo Juraj 4. 4. 1776
Klimo Ján 27. 10. 1779
Klimo Andrej 29. 10. 1782
Klimo Juraj 2. 6. 1792
Klimo Michal 2. 1. 1795
Klimo Michal 20. 12. 1797
Klimo Andrej 26. 2. 1803
Klimo Ján 29. 5. 1805
Klimo Juraj 11. 2. 1808
Klimo Adam 24. 12. 1810
Klimo Juraj 9. 5. 1842
Klimo Tomáš 19. 12. 1876
Klimo Štefan 29. 8. 1878
Klimo František 14.11.1914
Klimoš Ján 10. 12. 1898
Klimová Katarína 18. 11. 1756
Klimová Anna 17. 1. 1786
Klimová Zuzana 27. 10. 1788
Klimová Eva 24. 12. 1810
Klimová Anna 4. 7. 1814
Klimová Mária 9. 5. 1816
Klimová Alžbeta 22. 2. 1844
Klimová Alžbeta 16. 11. 1879
Klimová Františka 27. 2. 1882
Klimová Mária 8. 9. 1885
Klimová Magdaléna 1. 10. 1890
Klimová Anna 12. 2. 1894
Klimová Juliana 2.1.1908
Kmetík Andrej 4.10.1901
Kmoštincová Mária 23.3.1910
Kmoštincová Františka 23.3.1910
Kniha Ján 7. 1. 1834
Kniha Štefan 1. 1. 1838
Kniha Pavol 28. 5. 1843
Kniha Ludvík 22. 8. 1851
Kniha Martin 18. 11. 1856
Kniha Imrich 5. 11. 1858
Kniha Alojz 24. 6. 1859
Kniha Peter 29. 10. 1861
Kniha Mikuláš 6. 12. 1866
Kniha Ignác 24. 7. 1882
Kniha Anton 26. 5. 1887
Kniha Alojz 15. 12. 1888
Kniha Štefan 8. 2. 1892
Kniha Ján 14. 10. 1896
Kniha Štefan 2. 9. 1899
Kniha Ludvík 23.2.1902
Kniha Andrej 23.11.1904
Kniha Jozef 8.1.1907
Kniha František 13.11.1913
Knihová Anna 28. 12. 1849
Knihová Juliana 4. 7. 1856
Knihová Vincencia 28. 1. 1864
Knihová Františka 27. 3. 1866
Knihová Alžbeta 2. 11. 1885
Knihová Mária 1. 3. 1891
Knihová Mária 25. 11. 1893
Knihová Štefánia 23. 10. 1895
Knihová Anna 7. 2. 1898
Knihová Veronika 9.2.1901
Knihová Jozefa 10.8.1903
Knihová Johana 17.6.1906
Knihová Františka 5.6.1908
Knihová Mária 13.2.1909
Knihová Františka 28.4.1910
Knihová Helena 11.8.1910
Knihová Margaréta 23.1.1912
Knihová Margaréta 19.7.1916
Knoško František 1. 1. 1889
Knoško Bohuslav 19.6.1932
Knoško Jozef 18.8.1934
Knošková Anna 25.9.1901
Kosman Ján 23. 7. 1767
Kováčik Karol 14. 9. 1869
Kováčiková Terézia 8. 10. 1857
Kováčiková Pavlína 23. 3. 1864
Kováčiková Františka 30. 11. 1866
Kováčová Mária 3. 11. 1897
Kováčová Terézia 9.10.1901
Kováčová Zuzana 11.8.1904
Králik Andrej 9. 9. 1890
Králik Jozef 20. 1. 1894
Králiková Mária 27. 6. 1888
Krasnáková Mária 5.7.1913
Krasnec Jozef 17.3.1906
Krasnecová Štefánia 29.1.1909
Krčová Žofia 18.4.1907
Križo Ján 15. 6. 1875
Križo Štefan 20. 8. 1897
Križo Matej 25.2.1901
Križo Ján 6.12.1903
Križo František 19.8.1914
Križová Mária 8. 4. 1878
Križová Veronika 10. 2. 1882
Križová Františka 16. 6. 1893
Križová Alžbeta 21.1.1902
Križová Juliana 19.5.1908
Kubačík Michal 1. 1. 1813
Kúdelka Juraj 19. 3. 1763
Kúdelka Juraj 11. 10. 1772
Kuderková Mária 17. 12. 1815
Kucharek Karol 20. 1. 1864
Kuna František 5. 3. 1885
Kuna Ján 5.6.1908
Kuna František 2.10.1908
Kunová Štefánia 8.2.1910
Kunová Mária 2.11.1910
Kunová Margaréta 21.11.1911
Kunová Mária 26.2.1913
Kunová Agnesa 7.10.1916
Kurej Ján 4. 1. 1838
Kurejová Anna 25. 10. 1833
Kvoštincová Mária 20.9.1908
Kysela Ján 13. 2. 1877
Kysela Jozef 24.5.1901
Kyselová Jozefa 14.1.1905
Kyška Jozef 2. 3. 1899
Kyška Štefan 26.12.1901
Kyška František 15.4.1903
Kyška Ján 16.5.1907
Kyšková Mária 7.4.1904
Labuda Juraj 5. 1. 1752
Labuda Michal 18. 9. 1753
Labuda Juraj 8. 1. 1767
Labuda Ján 25. 4. 1770
Labuda Juraj 27. 1. 1772
Labuda Andrej 7. 6. 1779
Labuda Michal 15. 1. 1788
Labuda Ján 6. 4. 1791
Labudová Zuzana 3. 9. 1756
Labudová Anna 28. 7. 1759
Labudová Katarína 10. 8. 1761
Labudová Alžbeta 5. 3. 1764
Labudová Katarína 3. 9. 1764
Labudová Anna 12. 10. 1781
Labudová Zuzana 10. 3. 1784
Labudová Alžbeta 12. 1. 1786
Labudová Alžbeta 30. 9. 1793
Labudová Žofia 12. 5. 1796
Labudová Alžbeta 5. 1. 1814
Labudová Anna 26. 3. 1815
Labudová Zuzana 30. 9. 1818
Labudová Mária 30. 9. 1819
Lajčák Matej 16. 9. 1871
Lajčáková Katarína 24. 11. 1876
Lajčáková Alžbeta 17. 11. 1897
Lalincová Katarína 20. 6. 1751
Lalincová Zuzana 12. 9. 1753
Lalinec Michal 28. 9. 1755
Lalinská Katarína 1. 11. 1745
Lalinská Žofia 27. 11. 1748
Lalinská Anna 30. 5. 1751
Lalinská Zuzana 10. 8. 1755
Lalinská Žofia 20. 1. 1761
Lalinská Alžbeta 8. 1. 1764
Lalinská Anna 29. 6. 1766
Lalinská Zuzana 23. 4. 1769
Lalinská Anna 15. 3. 1772
Lalinská Zuzana 11. 6. 1772
Lalinská Zuzana 24. 4. 1783
Lalinská Anna 28. 11. 1784
Lalinská Zuzana 3. 12. 1789
Lalinská Alžbeta 25. 5. 1792
Lalinská Zuzana 16. 3. 1793
Lalinská Anna 25. 9. 1793
Lalinská Zuzana 19. 6. 1797
Lalinská Anna 9. 9. 1797
Lalinská Alžbeta 2. 2. 1801
Lalinská Zuzana 4. 3. 1806
Lalinská Alžbeta 27. 11. 1808
Lalinská Alžbeta 24. 9. 1809
Lalinská Anna 19. 6. 1810
Lalinská Zuzana 11. 11. 1810
Lalinská Zuzana 11. 5. 1816
Lalinská Anna 18. 1. 1817
Lalinská Alžbeta 16. 9. 1817
Lalinská Žofia 29. 3. 1819
Lalinská Anna 19. 7. 1819
Lalinská Alžbeta 9. 4. 1820
Lalinská Anna 8. 12. 1822
Lalinská Mária 10. 1. 1827
Lalinská Zuzana 18. 7. 1827
Lalinská Alžbeta 12. 12. 1830
Lalinská Alžbeta 24. 8. 1832
Lalinská Mária 25. 4. 1834
Lalinská Anna 2. 4. 1835
Lalinská Anna 3. 11. 1836
Lalinská Mária 4. 2. 1839
Lalinská Alžbeta 31. 3. 1840
Lalinská Anna 21. 7. 1840
Lalinská Mária 31. 1. 1841
Lalinská Mária 6. 9. 1842
Lalinská Anna 18. 3. 1843
Lalinská Anna 25. 7. 1843
Lalinská Anna 21. 6. 1845
Lalinská Žofia 21. 11. 1846
Lalinská Alžbeta 11. 11. 1847
Lalinská Mária 1. 9. 1851
Lalinská Eva 22. 12. 1851
Lalinská Mária 8. 4. 1854
Lalinská Judita 25. 3. 1857
Lalinská Františka 7. 4. 1857
Lalinská Juliana 28. 2. 1861
Lalinská Tekla 16. 9. 1863
Lalinská Anna 7. 8. 1864
Lalinská Johana 31. 5. 1868
Lalinská Rozália 5. 9. 1870
Lalinská Veronika 8. 9. 1870
Lalinská Judita 4. 12. 1870
Lalinská Juliana 27. 12. 1870
Lalinská Juliana 6. 6. 1871
Lalinská Alžbeta 27. 12. 1872
Lalinská Žofia 24. 5. 1873
Lalinská Anna 23. 7. 1873
Lalinská Františka 3. 10. 1873
Lalinská Zuzana 9. 10. 1873
Lalinská Alojzia 6. 6. 1874
Lalinská Mária 26. 9. 1874
Lalinská Mária 21. 3. 1875
Lalinská Alžbeta 1. 12. 1875
Lalinská Mária 5. 3. 1876
Lalinská Mária 10. 10. 1877
Lalinská Mária Magdaléna 7. 7. 1878
Lalinská Zuzana 27. 8. 1878
Lalinská Tekla 25. 9. 1878
Lalinská Alžbeta 6. 11. 1879
Lalinská Anna 19. 4. 1882
Lalinská Anna 31. 7. 1882
Lalinská Anna 25. 8. 1882
Lalinská Anna 2. 6. 1883
Lalinská Mária 17. 3. 1884
Lalinská Františka 9. 10. 1884
Lalinská Juliana 25. 5. 1885
Lalinská Alžbeta 7. 7. 1885
Lalinská Alžbeta 8. 10. 1886
Lalinská Mária 2. 7. 1887
Lalinská Amália 7. 7. 1887
Lalinská Žofia 24. 4. 1888
Lalinská Justína 27. 9. 1889
Lalinská Františka 1. 12. 1889
Lalinská Mária 8. 2. 1890
Lalinská Mária 7. 12. 1890
Lalinská Anna 26. 4. 1891
Lalinská Anna 3. 8. 1891
Lalinská Pavlína 24. 1. 1892
Lalinská Juliana 15. 11. 1892
Lalinská Mária 23. 2. 1893
Lalinská Juliana 23. 2. 1893
Lalinská Mária 1. 3. 1893
Lalinská Mária 10. 1. 1894
Lalinská Agnesa 14. 1. 1894
Lalinská Jozefa 18. 3. 1894
Lalinská Anna 19. 4. 1894
Lalinská Justína 18. 9. 1894
Lalinská Mária 1. 11. 1894
Lalinská Žofia 18. 3. 1895
Lalinská Mária 20. 1. 1896
Lalinská Anna 18. 5. 1896
Lalinská Juliana 10. 7. 1896
Lalinská Jozefa 10. 3. 1897
Lalinská Kornélia 9. 11. 1898
Lalinská Alojzia 4. 7. 1899
Lalinská Mária 1.5.1900
Lalinská Štefánia 14.1.1901
Lalinská Mária 6.7.1901
Lalinská Štefánia 29.12.1901
Lalinská Mária 31.1.1902
Lalinská Alojzia 7.2.1902
Lalinská Mária 1.9.1902
Lalinská Matilda 2.1.1903
Lalinská Štefánia 13.3.1903
Lalinská Anna 19.7.1903
Lalinská Mária 29.11.1903
Lalinská Vincencia 16.2.1905
Lalinská Anna 20.7.1906
Lalinská Štefánia 24.8.1907
Lalinská Mária 14.9.1907
Lalinská Mária 7.11.1908
Lalinská Františka 8.3.1909
Lalinská Mária 28.11.1909
Lalinská Anna 16.2.1910
Lalinská Štefánia 24.8.1910
Lalinská Štefánia 13.4.1911
Lalinská Štefánia 28.8.1911
Lalinská Anna 4.11.1911
Lalinská Margaréta 17.4.1912
Lalinská Jozefa 13.5.1913
Lalinská Mária 16.9.1913
Lalinská Katarína 20.11.1913
Lalinská Eva 13.12.1913
Lalinská Margaréta 22.2.1914
Lalinská Emília 23.4.1914
Lalinská Štefánia 12.12.1914
Lalinská Matilda 16.7.1916
Lalinská – Mičo Zuzana 10.8.1912
Lalinský Juraj 20. 3. 1753
Lalinský Andrej 23. 12. 1757
Lalinský Ján 19. 2. 1758
Lalinský Andrej 27. 7. 1763
Lalinský Ján 7. 12. 1763
Lalinský Juraj 12. 3. 1767
Lalinský Juraj 23. 1. 1769
Lalinský Juraj 20. 3. 1775
Lalinský Ján 31. 5. 1778
Lalinský Andrej 8. 3. 1781
Lalinský Andrej 20. 7. 1784
Lalinský Juraj 24. 7. 1786
Lalinský Ján 12. 10. 1787
Lalinský Juraj 13. 1. 1792
Lalinský Juraj 8. 5. 1796
Lalinský Juraj 19. 6. 1797
Lalinský Juraj 12. 5. 1798
Lalinský Andrej 2. 12. 1799
Lalinský Andrej 5. 6. 1800
Lalinský Ján 14. 4. 1802
Lalinský Ján 2. 11. 1802
Lalinský Juraj 17. 3. 1805
Lalinský Ján 18. 8. 1807
Lalinský Juraj 27. 8. 1809
Lalinský Andrej 11. 1. 1813
Lalinský Juraj 24. 10. 1813
Lalinský Juraj 15. 1. 1814
Lalinský Ján 4. 2. 1814
Lalinský Andrej 15. 8. 1814
Lalinský Jozef 12. 5. 1820
Lalinský Ján 18. 5. 1821
Lalinský Ján 5. 3. 1824
Lalinský Ján 7. 1. 1825
Lalinský Andrej 4. 5. 1828
Lalinský Ján 4. 6. 1829
Lalinský Michal 10. 9. 1829
Lalinský Andrej 2. 11. 1833
Lalinský Juraj 14. 8. 1834
Lalinský Andrej 3. 5. 1836
Lalinský Ján 13. 1. 1837
Lalinský Ján 17. 1. 1837
Lalinský Juraj 6. 4. 1837
Lalinský Ján 2. 1. 1838
Lalinský Ján 1. 2. 1839
Lalinský Andrej 18. 11. 1841
Lalinský Jozef 2. 3. 1845
Lalinský Andrej 15. 11. 1845
Lalinský Jozef 1. 3. 1849
Lalinský Pavol 9. 1. 1851
Lalinský Mikuláš 8. 12. 1851
Lalinský Medard 5. 7. 1854
Lalinský Štefan 3. 9. 1854
Lalinský Valentín 3. 2. 1855
Lalinský Šimon 28. 10. 1857
Lalinský Martin 9. 11. 1857
Lalinský Peter 19. 1. 1860
Lalinský Valentín 25. 1. 1861
Lalinský Karol 30. 1. 1863
Lalinský Florián 30. 10. 1863
Lalinský Vendelín 22. 10. 1865
Lalinský Tomáš 3. 1. 1868
Lalinský Michal 16. 9. 1868
Lalinský Augustín 26. 9. 1868
Lalinský František 13. 10. 1868
Lalinský Pavol 28. 6. 1869
Lalinský Klement 24. 11. 1870
Lalinský Šimon 22. 5. 1871
Lalinský Ján 28. 8. 1873
Lalinský Valentín 13. 2. 1875
Lalinský Tomáš 30. 12. 1875
Lalinský Ján 17. 2. 1876
Lalinský František 25. 3. 1876
Lalinský Štefan 19. 8. 1877
Lalinský Ján 30. 12. 1877
Lalinský Andrej 17. 9. 1878
Lalinský František 2. 10. 1878
Lalinský Andrej 22. 10. 1879
Lalinský Štefan 26. 12. 1879
Lalinský Valentín 17. 5. 1880
Lalinský Ján 26. 5. 1880
Lalinský Michal 10. 10. 1881
Lalinský František 10. 10. 1881
Lalinský Juraj 26. 4. 1882
Lalinský František 24. 5. 1882
Lalinský Štefan 16. 9. 1882
Lalinský Michal 23. 9. 1882
Lalinský Ján 18. 6. 1884
Lalinský František 1. 4. 1885
Lalinský František 2. 10. 1885
Lalinský František 6. 10. 1885
Lalinský Ján 28. 2. 1886
Lalinský Štefan 21. 1. 1887
Lalinský Jozef 12. 3. 1887
Lalinský Justín 2. 6. 1887
Lalinský Štefan 7. 9. 1887
Lalinský Štefan 11. 8. 1888
Lalinský Štefan 27. 8. 1888
Lalinský Michal 19. 9. 1888
Lalinský Andrej 3. 11. 1888
Lalinský Andrej 16. 11. 1889
Lalinský Ján 17. 10. 1890
Lalinský Juraj 11. 4. 1891
Lalinský Štefan 29. 12. 1891
Lalinský Adam 24. 12. 1892
Lalinský Andrej 22. 6. 1893
Lalinský František 29. 10. 1894
Lalinský Tomáš 19. 12. 1894
Lalinský Anton 13. 6. 1895
Lalinský Martin 2. 11. 1895
Lalinský Karol 3. 11. 1895
Lalinský Štefan 7. 2. 1896
Lalinský František 2. 10. 1896
Lalinský Jozef 3. 3. 1897
Lalinský Štefan 4. 4. 1897
Lalinský František 27. 5. 1898
Lalinský Andrej 15. 11. 1899
Lalinský Štefan 29. 12. 1899
Lalinský Juraj 5.1.1900
Lalinský Viktor 3.2.1900
Lalinský František 12.1.1902
Lalinský Pavol 12.1.1902
Lalinský Štefan 17.4.1902
Lalinský Ján 6.11.1903
Lalinský Klement 20.12.1903
Lalinský Štefan 16.12.1904
Lalinský Valér 20.4.1905
Lalinský Jozef 10.6.1905
Lalinský Jozef 31.12.1905
Lalinský Peter Pavol 25.6.1906
Lalinský Florián 29.4.1907
Lalinský Jozef 31.12.1907
Lalinský František 1.5.1908
Lalinský Alojz 5.9.1908
Lalinský Gašpar 4.3.1909
Lalinský Gustáv 2.1.1910
Lalinský Jozef 20.7.1911
Lalinský Alojz 9.8.1911
Lalinský Jozef 13.9.1911
Lalinský Jozef 16.11.1911
Lalinský Jozef 23.3.1912
Lalinský Anton 13.10.1912
Lalinský Anton 12.6.1913
Lalinský Emanuel 15.1.1914
Lalinský Jozef 28.1.1914
Lalinský Ján 21.4.1914
Lalinský Štefan 1.5.1915
Lalinský Rudolf 4.2.1916
Lalinský František 28.7.1916
Lalinský Viktor 29.7.1916
Lalinský Michal 18.11.1916
Lalinský – Mičo Jozef 21. 4. 1878
Lanicky ? Ján 7. 3. 1807
Laščíková Štefánia 25. 10. 1890
Lehocká Katarína 25. 11. 1753
Lehocký Andrej 25. 11. 1751
Lehocký Juraj 21. 10. 1756
Letko Štefan 29. 4. 1808
Lietavec Anna 17. 9. 1810
Liška Andrej 21. 11. 1827
Lišková Alžbeta 20. 6. 1827
Lokaj Ján 13. 9. 1833
Lokaj Andrej 14. 10. 1836
Lokaj Andrej 17. 12. 1840
Lokaj Juraj 19. 11. 1843
Lokajová Mária 27. 1. 1835
Lokajová Alžbeta 14. 12. 1837
Lovas Ján 25. 5. 1822
Lučanská Blažena 10. 8. 1774
Macanga Ján 4. 11. 1820
Macanga Ján 10. 12. 1822
Macanga Štefan 2. 9. 1824
Macanga Andrej 4. 2. 1827
Macanga Štefan 19. 2. 1827
Macangová Katarína 26. 10. 1797
Macangová Zuzana 1. 8. 1800
Macangová Anna 5. 2. 1804
Macangová Alžbeta 8. 7. 1804
Macangová Alžbeta 1. 4. 1817
Macangová Anna 23. 2. 1819
Macangová Zuzana 12. 12. 1829
Macejík Gašpar 19. 1. 1872
Macejík Jozef 4. 3. 1896
Macejková Dorota 15. 6. 1863
Macejková Johana 24. 10. 1864
Madla Ignác 2. 9. 1761
Madlová Eva 27. 4. 1759
Machaj Juraj 5. 5. 1748
Machaj Andrej 8. 9. 1756
Manková Mária 28. 8. 1807
Marček Anton 17.12.1914
Martinek Filip 3. 3. 1860
Martinek Vendelín 20. 10. 1867
Martinek Pavol 30. 6. 1872
Martinek Ignác 27. 7. 1878
Martinek Andrej 15. 11. 1896
Martinek Michal 20. 9. 1899
Martinek Jozef 12.3.1902
Martinek Juraj 11.4.1907
Martinková Mária 16. 1. 1856
Martinková Juliana 24. 10. 1857
Martinková Antónia 19. 12. 1863
Martinková Pavlína 4. 7. 1866
Martinková Terézia 25. 9. 1874
Masárová Mária 2. 2. 1887
Matušík Andrej 8. 7. 1749
Matušík Ján 8. 7. 1749
Matušík Michal 1. 9. 1769
Matušík Jozef 11. 5. 1777
Matušík Adam 17. 3. 1781
Matušík Michal 26. 6. 1799
Matušík Ján 7. 5. 1802
Matušík Jozef 12. 10. 1808
Matušík Michal 24. 12. 1809
Matušíková Anna 7. 6. 1745
Matušíková Alžbeta 6. 2. 1771
Matušíková Zuzana 18. 4. 1776
Matušíková Anna 12. 7. 1786
Matušíková Zuzana 15. 5. 1804
Matušíková Anna 10. 11. 1811
Matušíková Alžbeta 16. 3. 1814
Matušíková Anna 27. 8. 1826
Matušíková Alžbeta 17. 10. 1829
Matušíková Zuzana 22. 9. 1832
Matušíková Žofia 30. 12. 1835
Matušíková Mária 23. 8. 1843
Matušíková Alžbeta 17. 9. 1853
Mederle Ján 6. 8. 1880
Mederle Emil 15. 11. 1881
Mederlová Mária 2. 7. 1883
Melzerová Angela 5.4.1901
Miček Ján 27. 12. 1746
Miček Michal 8. 9. 1749
Miček Juraj 21. 9. 1760
Miček Ján 14. 10. 1763
Mičeková Anna 18. 4. 1752
Mičeková Zuzana 11. 11. 1756
Mičeková Anna 31. 3. 1758
Mičeková Alžbeta 16. 10. 1760
Mičeková Juliana 4. 6. 1883
Mičeková Františka 12.12.1906
Mihalovský Štefan 23. 8. 1881
Michalcová Anna 30. 8. 1759
Michalcová Alžbeta 2. 9. 1775
Michalcová Alžbeta 20. 12. 1824
Michalči Ján 2. 8. 1767
Michalec Michal 13. 10. 1756
Michalec Andrej 7. 11. 1760
Michalec Juraj 17. 2. 1761
Michalec Ján 7. 11. 1762
Michalec Juraj 22. 10. 1764
Michalek Jozef 10. 5. 1768
Michaleková Zuzana 11. 7. 1814
Michalovcová Anna 15. 8. 1764
Michulek Ján 10. 12. 1754
Michulek Michal 21. 12. 1763
Michulek Juraj 18. 8. 1777
Michulek Ján 6. 2. 1780
Michulek Ján 17. 5. 1785
Michulek Andrej 14. 11. 1787
Michulek Juraj 11. 4. 1788
Michulek Michal 26. 7. 1796
Michulek Ján 4. 8. 1808
Michulek Juraj 8. 5. 1810
Michulek Andrej 8. 5. 1810
Michulek Andrej 30. 12. 1811
Michulek Michal 3. 2. 1814
Michulek Michal 24. 8. 1815
Michulek Štefan 22. 8. 1821
Michulek Andrej 26. 1. 1827
Michulek Michal 12. 2. 1829
Michulek Ján 15. 10. 1831
Michulek Ján 28. 10. 1832
Michulek Andrej 1. 5. 1835
Michulek Juraj 23. 4. 1838
Michulek Ján 29. 9. 1841
Michulek Andrej 3. 6. 1846
Michulek Štefan 16. 8. 1849
Michulek Ján 17. 6. 1853
Michulek Jozef 18. 3. 1856
Michulek Peter 11. 7. 1858
Michulek Gregor 10. 3. 1861
Michulek Pavol 24. 1. 1863
Michulek Tomáš 23. 12. 1864
Michulek František 17. 9. 1866
Michulek Pavol 24. 1. 1868
Michulek František 7. 10. 1868
Michulek Gabriel 17. 10. 1869
Michulek Justín 4. 9. 1872
Michulek Vendelín 30. 10. 1872
Michulek Valentín 20. 2. 1875
Michulek Ján 23. 11. 1877
Michulek Ján 9. 1. 1884
Michulek František 11. 10. 1887
Michulek Andrej 20. 11. 1887
Michulek Juraj 29. 4. 1890
Michulek Mikuláš 1. 12. 1891
Michulek František 10. 8. 1893
Michulek Pavol 30. 12. 1893
Michulek Andrej 1. 11. 1894
Michulek Jozef 18. 3. 1895
Michulek Vendelín 27. 10. 1896
Michulek Jozef 1. 2. 1898
Michulek Ján 2. 5. 1898
Michulek Štefan 10. 5. 1899
Michulek Juraj 23.4.1901
Michulek Štefan 29.8.1901
Michulek Andrej 23.1.1902
Michulek Tomáš 11.12.1907
Michulek František 26.1.1908
Michulek Vincent 22.6.1911
Michulek Gustáv 23.5.1915
Michulková Anna 13. 8. 1744
Michulková Katarína 28. 11. 1748
Michulková Zuzana 3. 1. 1751
Michulková Katarína 31. 8. 1761
Michulková Alžbeta 25. 1. 1767
Michulková Zuzana 23. 10. 1783
Michulková Zuzana 27. 1. 1784
Michulková Anna 7. 7. 1791
Michulková Alžbeta 19. 10. 1794
Michulková Alžbeta 26. 5. 1799
Michulková Katarína 27. 4. 1811
Michulková Anna 23. 9. 1811
Michulková Mária 13. 1. 1814
Michulková Anna 4. 3. 1815
Michulková Anna 20. 3. 1817
Michulková Anna 31. 8. 1818
Michulková Zuzana 9. 4. 1819
Michulková Alžbeta 30. 11. 1820
Michulková Žofia 6. 3. 1822
Michulková Zuzana 21. 9. 1831
Michulková Anna 5. 10. 1833
Michulková Alžbeta 19. 11. 1835
Michulková Zuzana 28. 8. 1836
Michulková Zuzana 19. 10. 1839
Michulková Zuzana 19. 5. 1840
Michulková Alžbeta 24. 12. 1844
Michulková Zuzana 12. 8. 1848
Michulková Sabína 22. 10. 1850
Michulková Juliana 18. 10. 1857
Michulková Veronika 10. 11. 1859
Michulková Žofia 26. 5. 1862
Michulková Johana 11. 6. 1870
Michulková Žofia 12. 5. 1872
Michulková Anna 6. 8. 1874
Michulková Anna 14. 7. 1875
Michulková Alžbeta 26. 9. 1878
Michulková Žofia 2. 8. 1880
Michulková Žofia 29. 12. 1880
Michulková Juliana 14. 3. 1884
Michulková Mária 6. 3. 1887
Michulková Mária 27. 2. 1889
Michulková Mária 20. 11. 1890
Michulková Zuzana 5. 4. 1893
Michulková Mária 2. 4. 1895
Michulková Agnesa 26. 5. 1898
Michulková Anna 1. 8. 1898
Michulková Žofia 6.5.1900
Michulková Helena 28.8.1901
Michulková Anna 30.8.1902
Michulková Štefánia 23.11.1903
Michulková Mária 4.6.1904
Michulková Alžbeta 7.11.1914
Mikulka Ján 4.2.1910
Mikulková Jozefa 4.3.1913
Minár Juraj 9. 3. 1766
Minárová Anna 3. 3. 1765
Morandini Viktor 30. 10. 1897
Morandini Regina 15.6.1901
Morandini Ignác 21.7.1904
Morandini Jozef 12.3.1906
Morandiniová Mária 24. 8. 1899
Morandiniová Adelaida 2.1.1903
Mráz Andrej 9. 11. 1768
Mráz Jozef 9. 3. 1831
Mráz Andrej 13. 10. 1839
Mráz Ján 24. 4. 1876
Mráz Štefan 11. 12. 1884
Mráz Štefan 19.11.1901
Mráz František 7.4.1904
Mráz Ján 11.5.1907
Mráz Daniel 3.7.1908
Mráz Florián 29.4.1910
Mráz Jozef 7.3.1912
Mráz Ignác 10.2.1913
Mráz Ignác 24.9.1913
Mráz Karol 19.1.1915
Mrázová Zuzana 20. 10. 1759
Mrázová Anna 28. 4. 1762
Mrázová Katarína 10. 12. 1764
Mrázová Katarína 5. 7. 1787
Mrázová Alžbeta 6. 1. 1826
Mrázová Zuzana 30. 11. 1833
Mrázová Mária 10. 8. 1844
Mrázová Anna 23. 5. 1847
Mrázová Jozefína 4. 3. 1881
Mrázová Anna 26.2.1910
Mrázová Františka 28.9.1913
Mrázová Mária 12.9.1916
Mrázová – Višná Juliana 19. 4. 1879
Nedezan Jozef 20. 3. 1775
Nedezan Juraj 20. 3. 1775
Nemček Juraj 9. 2. 1807
Nemček Juraj 14. 6. 1810
Nemček Ján 28. 9. 1814
Nemček Štefan 27. 12. 1816
Nemček Ján 5.9.1914
Nemčeková Anna 20. 4. 1805
Nemčeková Zuzana 8. 11. 1808
Nemčeková Alžbeta 28. 10. 1812
Nemčeková Katarína 24. 11. 1821
Nemčeková Klára 10.8.1912
Novák Jozef 26. 3. 1764
Novák Juraj 6. 4. 1766
Nováková Mária 18. 7. 1896
Novihofer Andrej 1. 3. 1761
Novihofer Juraj 5. 11. 1819
Novihofer Valentín 8. 2. 1863
Novihofer – Ftorek Ján 25. 3. 1850
Novihofer – Ftorek Daniel 11. 7. 1853
Novihofer – Ftorek Andrej František 29. 11. 1853
Novihoferová Anna 25. 1. 1764
Novihoferová Zuzana 25. 7. 1796
Novihoferová Alžbeta 19. 9. 1833
Novihoferová Anna 28. 12. 1834
Novihoferová Žofia 4. 2. 1846
Novihoferová Mária 13. 12. 1854
Novihoferová Eva 26. 12. 1870
Oblidalovič Peter 30. 10. 1864
Ondrášková Jozefína 16. 3. 1883
Ondrík Ján 13.5.1911
Ondríková Anna 17.6.1915
Ottenbergerová Alžbeta 24.11.1914
Pabová? Katarína 26. 8. 1757
Palač Peter 24. 6. 1864
Panák Blažej 1. 3. 1863
Panák Vincent 17. 7. 1865
Papán Michal 4. 12. 1753
Papán Ján 15. 9. 1758
Papán Ján 12. 7. 1792
Papán Andrej 28. 1. 1801
Papán Juraj 25. 5. 1804
Papán Ján 18. 1. 1816
Papán Jozef 17. 3. 1821
Papán Andrej 17. 12. 1832
Papán Ján 1. 2. 1834
Papán Michal 4. 8. 1837
Papán Alojz 20. 6. 1851
Papán Matej 4. 3. 1865
Papán Ján 11. 6. 1880
Papán Michal 21. 10. 1882
Papán Jozef 19. 3. 1885
Papán Juraj 19. 5. 1886
Papán Štefan 29. 12. 1891
Papán Jozef 11. 9. 1896
Papán Štefan 30. 7. 1899
Papánová Anna 23. 7. 1747
Papánová Zuzana 25. 5. 1749
Papánová Anna 24. 4. 1752
Papánová Anna 14. 5. 1756
Papánová Alžbeta 1. 3. 1761
Papánová Anna 17. 10. 1765
Papánová Anna 7. 11. 1793
Papánová Zuzana 14. 10. 1795
Papánová Anna 14. 2. 1807
Papánová Anna 23. 7. 1814
Papánová Katarína 24. 7. 1818
Papánová Anna 30. 5. 1824
Papánová Alžbeta 24. 7. 1827
Papánová Mária 13. 7. 1830
Papánová Anna 24. 2. 1842
Papánová Terézia 3. 4. 1868
Papánová Alžbeta 4. 11. 1870
Papánová Magdaléna 29. 6. 1893
Papánová Helena 5.4.1914
Papeš Valentín 16. 2. 1868
Papeš Ladislav 26. 6. 1876
Papeš Matej 13. 2. 1880
Papeš Pavol 3. 1. 1883
Papešová Veronika 23. 4. 1849
Papešová Žofia 23. 4. 1849
Papešová Justína 9. 10. 1851
Papešová Terézia 15. 10. 1854
Papešová Mária 15. 8. 1857
Papešová Pavlína 12. 2. 1860
Papešová Ľudmila 20. 12. 1864
Papulíková Anna 13. 3. 1808
Pastjerik Štefan 21. 5. 1857
Paulusíková Žofia 26. 4. 1817
Pavlík Jozef 4. 3. 1884
Pecko Ján 8. 1. 1754
Pecko Michal 26. 9. 1757
Pecko Andrej 22. 5. 1760
Pecko Juraj 17. 1. 1765
Pecko Gašpar 30. 10. 1770
Pecko Adam 20. 4. 1772
Pecková Lucia 10. 12. 1863
Pečít Jozef 13.9.1904
Pečítová Pavlína 5.6.1901
Pečítová Irenea 6.6.1903
Pekarcová ? Mária 14. 4. 1824
Péková Mária 5.6.1913
Petrovič Ján 24. 10. 1770
Piestik Ján 3. 6. 1807
Piestik Juraj 31. 1. 1811
Piestiková Zuzana 8. 10. 1802
Piešková Anna 9. 7. 1747
Piešková Katarína 20. 6. 1754
Piešková Zuzana 31. 1. 1789
Piešková Anna 16. 9. 1797
Počarovská Sidónia Štefánia 2. 8. 1850
Porubcová Mária 21.4.1906
Porubec Štefan 19.12.1902
Porubec Peter 3.10.1904
Pospíšil Viliam 2.5.1915
Pravdíková Hermína 17.12.1904
Prieložná Katarína 19. 12. 1764
Prieložná Zuzana 15. 11. 1769
Prieložná Alžbeta 21. 3. 1773
Prieložná Anna 29. 12. 1776
Prieložná Žofia 11. 4. 1780
Prieložná Anna 31. 8. 1790
Prieložná Zuzana 14. 4. 1795
Prieložná Zuzana 15. 9. 1797
Prieložná Zuzana 10. 12. 1798
Prieložná Mária 4. 4. 1802
Prieložná Alžbeta 4. 8. 1802
Prieložná Alžbeta 16. 6. 1819
Prieložná Alžbeta 27. 11. 1826
Prieložná Mária 10. 7. 1836
Prieložná Anna 26. 9. 1839
Prieložná Veronika 1. 2. 1841
Prieložná Mária 10. 9. 1860
Prieložná Pavlína 27. 9. 1872
Prieložný Andrej 1. 11. 1753
Prieložný Ján 8. 9. 1757
Prieložný Juraj 1. 1. 1759
Prieložný Ján 25. 9. 1761
Prieložný Michal 16. 9. 1767
Prieložný Juraj 10. 3. 1792
Prieložný Andrej 3. 8. 1794
Prieložný Andrej 25. 7. 1795
Prieložný Ján 15. 1. 1798
Prieložný Juraj 8. 7. 1801
Prieložný Juraj 4. 9. 1807
Prieložný Ján 6. 7. 1822
Prieložný Štefan 11. 10. 1825
Prieložný Michal 12. 12. 1828
Prieložný Ján 19. 12. 1828
Prieložný Jozef 1. 11. 1830
Prieložný Gašpar 7. 1. 1834
Prieložný Michal 18. 9. 1843
Prieložný Ján 24. 2. 1854
Prieložný Pavlína 22. 6. 1880
Rácová Johana 21. 8. 1850
Rafaj Juraj 1. 3. 1760
Rafaj Ján 5. 7. 1767
Rafaj Juraj 2. 1. 1774
Rafaj Ján 17. 9. 1775
Rafaj Juraj 8. 9. 1780
Rafaj Andrej 25. 12. 1782
Rafaj Andrej 24. 12. 1786
Rafaj Ján 20. 1. 1797
Rafaj Andrej 17. 11. 1799
Rafaj Andrej 4. 10. 1808
Rafaj Michal 4. 10. 1808
Rafaj Juraj 15. 1. 1810
Rafaj Jozef 28. 4. 1810
Rafaj Andrej 11. 4. 1814
Rafaj Ján 18. 12. 1818
Rafaj Juraj 3. 12. 1822
Rafaj Ján 9. 7. 1823
Rafaj Štefan 19. 11. 1833
Rafaj Jozef 7. 1. 1834
Rafaj Andrej 6. 8. 1837
Rafaj Ján 11. 12. 1840
Rafaj Pavol 28. 6. 1842
Rafaj Štefan 27. 12. 1844
Rafaj Andrej 13. 3. 1847
Rafaj Jakub 28. 7. 1857
Rafaj Pavol 9. 1. 1864
Rafaj Peter 25. 3. 1865
Rafaj Karol 30. 7. 1866
Rafaj Blažej 10. 2. 1868
Rafaj Gašpar 7. 1. 1869
Rafaj Adam 26. 12. 1869
Rafaj Florián 4. 5. 1871
Rafaj Pavol 15. 1. 1873
Rafaj Michal 14. 10. 1873
Rafaj Peter 4. 7. 1885
Rafaj Pavol 17. 2. 1892
Rafaj Štefan 26. 11. 1892
Rafaj Štefan 24. 9. 1897
Rafaj Ján 3.7.1902
Rafaj František 22.4.1905
Rafaj Jozef 24.2.1909
Rafajová Zuzana 2. 2. 1747
Rafajová Mária 30. 5. 1762
Rafajová Anna 17. 12. 1763
Rafajová Alžbeta 17. 12. 1763
Rafajová Zuzana 23. 5. 1769
Rafajová Alžbeta 29. 9. 1772
Rafajová Alžbeta 13. 7. 1778
Rafajová Anna 13. 3. 1782
Rafajová Zuzana 30. 12. 1789
Rafajová Zuzana 17. 3. 1794
Rafajová Alžbeta 6. 4. 1794
Rafajová Anna 25. 12. 1803
Rafajová Anna 8. 1. 1805
Rafajová Zuzana 29. 3. 1819
Rafajová Zuzana 5. 7. 1820
Rafajová Anna 22. 12. 1825
Rafajová Zuzana 4. 3. 1826
Rafajová Anna 23. 5. 1828
Rafajová Mária 31. 1. 1831
Rafajová Alžbeta 20. 8. 1836
Rafajová Anna 15. 7. 1849
Rafajová Anna 26. 7. 1849
Rafajová Alžbeta 3. 1. 1850
Rafajová Amália 10. 7. 1852
Rafajová Agnesa 27. 1. 1858
Rafajová Kristína 12. 9. 1860
Rafajová Ludvíka 15. 8. 1863
Rafajová Terézia 15. 11. 1865
Rafajová Agnesa 19. 7. 1868
Rafajová Apolónia 22. 4. 1871
Rafajová Pavlína 30. 1. 1875
Rafajová Mária 30. 3. 1876
Rafajová Zuzana 29. 8. 1877
Rafajová Alžbeta 23. 11. 1878
Rafajová Anna 3. 8. 1899
Rafajová Mária 16.10.1900
Rafajová Františka 14.10.1901
Reischitz Anna 4. 6. 1839
Reischitz Vavrinec 11. 8. 1843
Rezbár Andrej 2. 10. 1749
Rezbárová Zuzana 26. 5. 1748
Rezbárová Katarína 6. 9. 1753
Rezbárová Anna 4. 7. 1755
Rezbárová Zuzana 25. 5. 1758
Ribárik Bartolomej 24. 8. 1747
Ribárik Daniel 3. 1. 1755
Ribáriková Zuzana 3. 6. 1767
Roháčová Katarína 9. 9. 1759
Rudo Karolína 26. 7. 1859
Rutta Ján 19. 7. 1795
Rutta Andrej 24. 10. 1797
Rutta Ján 15. 8. 1800
Rutta Ján 14. 3. 1824
Ruttová Katarína 9. 10. 1789
Ruttová Mária 26. 12. 1825
Sedláček Juraj 7. 2. 1745
Sedláček Andrej 1. 1. 1764
Sedláček Juraj 29. 3. 1765
Sedláček Andrej 8. 2. 1771
Sedláček Michal 24. 2. 1772
Sedláček Ján 2. 2. 1775
Sedláček Jozef 24. 2. 1778
Sedláček Juraj 24. 3. 1781
Sedláček Andrej 22. 5. 1787
Sedláček Ján 14. 12. 1807
Sedláček Juraj 28. 7. 1811
Sedláček Ján 4. 6. 1822
Sedláček Žofia 16. 5. 1824
Sedláček Štefan 25. 8. 1825
Sedláček Ján 7. 6. 1830
Sedláček Juraj 10. 10. 1830
Sedláček Jozef 10. 5. 1834
Sedláček Michal 2. 12. 1838
Sedláček Ján 12. 6. 1839
Sedláček Michal 31. 12. 1840
Sedláček Ján 13. 1. 1842
Sedláček Michal 18. 2. 1845
Sedláček Jozef 16. 3. 1846
Sedláček Matej 1. 10. 1856
Sedláček Anton 13. 6. 1858
Sedláček Ján 17. 5. 1874
Sedláček Andrej 15. 11. 1882
Sedláček Štefan 20. 3. 1887
Sedláček Anton 3. 6. 1887
Sedláček Štefan 2. 3. 1888
Sedláček Štefan 1. 6. 1889
Sedláček Jozef 27. 3. 1892
Sedláček Juraj 12. 8. 1892
Sedláček Andrej 11.11.1902
Sedláček Andrej 19.5.1903
Sedláček Ján 25.6.1907
Sedláček František 4.10.1907
Sedláčková Zuzana 15. 12. 1743
Sedláčková Alžbeta Terézia 15. 10. 1747
Sedláčková Zuzana 9. 3. 1750
Sedláčková Anna 27. 2. 1758
Sedláčková Žofia 15. 5. 1761
Sedláčková Zuzana 23. 10. 1763
Sedláčková Alžbeta 14. 11. 1766
Sedláčková Zuzana 5. 1. 1775
Sedláčková Anna 28. 9. 1790
Sedláčková Anna 13. 10. 1815
Sedláčková Anna 30. 4. 1826
Sedláčková Anna 15. 12. 1826
Sedláčková Mária 6. 12. 1829
Sedláčková Alžbeta 26. 6. 1830
Sedláčková Anna 7. 11. 1837
Sedláčková Alžbeta 9. 9. 1842
Sedláčková Mária 28. 11. 1843
Sedláčková Anna 17. 7. 1845
Sedláčková Mária 2. 12. 1847
Sedláčková Anna 13. 10. 1849
Sedláčková Anna 18. 2. 1850
Sedláčková Anna 15. 1. 1877
Sedláčková Mária 23. 9. 1877
Sedláčková Alojzia 17. 6. 1880
Sedláčková Klára 11. 8. 1882
Sedláčková Anna 10. 12. 1885
Sedláčková Juliana 2. 11. 1889
Sedláčková Mária 1. 7. 1891
Sedláčková Anna 23. 7. 1893
Sedláčková Terézia 7. 10. 1895
Sedláčková Františka 19. 2. 1896
Sedláčková Mária 10. 7. 1897
Sedláčková Alžbeta 19. 11. 1897
Sedláčková Mária 11. 3. 1898
Sedláčková Juliana 13.2.1900
Sedláčková Alžbeta 19.11.1901
Sedláčková Mária 1.6.1905
Sedliaček Juraj 1. 4. 1753
Sedliaček Mikuláš 8. 12. 1759
Sedliaček Ján 14. 2. 1768
Sedliaček Mikuláš 4. 12. 1797
Sedliaček Michal 27. 9. 1804
Sedliaček Ján 8. 10. 1804
Sedliaček Jozef 25. 3. 1812
Sedliaček Michal 23. 9. 1815
Sedliaček Andrej 7. 2. 1819
Sedliaček Juraj 23. 2. 1823
Sedliaček Andrej 22. 11. 1853
Sedliaček Ferdinand 2. 6. 1857
Sedliaček Mikuláš 5. 12. 1862
Sedliaček Adam 10. 12. 1862
Sedliaček Peter 24. 7. 1867
Sedliaček Ignác 1. 8. 1868
Sedliaček Matúš 21. 9. 1868
Sedliaček Florián 12. 5. 1870
Sedliaček Florián 1. 5. 1871
Sedliaček Jakub 17. 7. 1873
Sedliaček Andrej 24. 5. 1879
Sedliačková Katarína 15. 1. 1756
Sedliačková Anna 5. 7. 1770
Sedliačková Žofia 5. 10. 1779
Sedliačková Zuzana 24. 1. 1794
Sedliačková Alžbeta 30. 6. 1801
Sedliačková Zuzana 18. 8. 1801
Sedliačková Alžbeta 29. 9. 1803
Sedliačková Anna 8. 12. 1805
Sedliačková Zuzana 25. 12. 1816
Sedliačková Sabína 24. 10. 1859
Sedliačková Terézia 14. 10. 1863
Sedliačková Františka 1. 10. 1866
Sibila Andrej 17. 2. 1807
Sibila Ján 20. 5. 1808
Sibila František 11. 7. 1868
Sibilová Antónia 5. 6. 1858
Sibilová Mária Eleonóra 16. 7. 1871
Siládi Andrej 16. 7. 1774
Siládiová Žofia 23. 6. 1782
Singer Ján 26.6.1910
Singer Jozef 16.1.1913
Singer Rudolf 6.10.1914
Singerová Jozefína 16.10.1915
Skácel Štefan 13.8.1903
Skácel Jozef 18.3.1911
Skácel Vilhelm 7.7.1912
Skácelová Mária 26.3.1909
Slivečková Matilda 18.6.1916
Slivečková Anna 18.6.1916
Sluka Andrej 18. 3. 1772
Sluka Andrej 30. 11. 1792
Sluka Michal 5. 10. 1794
Sluka Andrej 5. 1. 1797
Sluka Juraj 2. 7. 1802
Sluka Michal 8. 3. 1812
Sluka Michal 30. 11. 1813
Sluka Andrej 16. 9. 1831
Sluka Andrej 12. 8. 1836
Sluka Juraj 15. 6. 1841
Sluka Juraj 1. 1. 1847
Sluka Andrej 12. 9. 1856
Sluka Adam 26. 12. 1864
Sluková Zuzana 5. 1. 1761
Sluková Anna 13. 5. 1766
Sluková Zuzana 6. 12. 1799
Sluková Anna 25. 9. 1804
Sluková Anna 6. 10. 1806
Sluková Alžbeta 23. 8. 1809
Sluková Alžbeta 2. 6. 1816
Sluková Zuzana 4. 6. 1827
Sluková Zuzana 28. 10. 1834
Sluková Anna 28. 12. 1836
Sluková Zuzana 31. 5. 1838
Sluková Zuzana 14. 12. 1841
Sluková Alžbeta 11. 3. 1843
Sluková Žofia 28. 7. 1847
Smatana Štefan 5. 5. 1800
Smatana Štefan 19. 8. 1847
Smatanová Žofia 9. 5. 1792
Smatanová Johana 25. 5. 1802
Smetana Jozef 2. 3. 1790
Smetana Ján 7. 8. 1798
Smetana Ján 24. 1. 1831
Smetanová Mária 6. 12. 1782
Smetanová Judita 5. 3. 1785
Smetanová Zuzana 27. 10. 1786
Smetanová Alžbeta 17. 11. 1794
Smetanová Zuzana 6. 3. 1827
Smrečanská Anna 24. 8. 1798
Smrečanská Žofia 13. 6. 1804
Smutná Mária 28. 3. 1826
Smutný Jozef 27. 8. 1829
Stalmašek Štefan 21. 7. 1874
Stalmašek Rudolf 25.2.1908
Stalmašek Emil 4.12.1908
Stalmašková Žofia 14. 5. 1849
Stalmašková Veronika 24. 10. 1856
Stalmašková Šimon 28. 10. 1872
Stalmašková Gizela 25.4.1907
Straka František 12.10.1907
Sucháň Ján 22. 5. 1750
Súľovská Agnesa 28. 1. 1869
Súľovská Tekla 14. 6. 1871
Surovčíková Sabína 29. 10. 1857
Surovčíková Štefánia 9.8.1900
Surový Mikuláš 4.12.1903
Ševčík Juraj 2. 3. 1769
Ševčík Andrej 15. 11. 1769
Ševčík Gašpar 17. 1. 1771
Ševčík Ján 10. 2. 1771
Ševčík Ján 14. 5. 1777
Ševčíková Zuzana 26. 12. 1766
Ševčíková Alžbeta 5. 1. 1772
Ševčíková Anna 23. 12. 1774
Šimková Juliana 25. 3. 1859
Šimo Ján 18. 8. 1748
Šimo Juraj 2. 5. 1774
Šimo Michal 16. 7. 1776
Šimo Ján 2. 4. 1787
Šimo Ján 21. 12. 1792
Šimo Michal 15. 10. 1797
Šimo Juraj 9. 1. 1798
Šimo Jozef 14. 4. 1805
Šimo Ján 30. 12. 1807
Šimo Ján 19. 11. 1813
Šimo Štefan 19. 8. 1842
Šimová Alžbeta 20. 11. 1765
Šimová Alžbeta 25. 10. 1783
Šimová Anna 10. 9. 1794
Šimová Anna 14. 9. 1800
Šimová Alžbeta 16. 8. 1802
Šimová Zuzana 25. 3. 1803
Šimová Anna 24. 7. 1807
Šimová Alžbeta 7. 4. 1809
Šimová Alžbeta 15. 6. 1810
Šimová Zuzana 6. 4. 1811
Šimová Alžbeta 7. 1. 1833
Šimová Alžbeta 26. 12. 1835
Šimová Anna 12. 7. 1836
Šimová Antónia 20. 1. 1838
Škita Anna 19. 12. 1751
Škita Katarína 30. 1. 1780
Škita Mária 26. 11. 1846
Škitová Anna 8. 8. 1777
Škubák Ján 28. 10. 1824
Škulcová Zuzana 6. 9. 1799
Škulcová Mária 2. 2. 1802
Škulcová Alžbeta 26. 10. 1802
Škulcová Alžbeta 2. 11. 1805
Škulcová Anna 2. 2. 1812
Škulcová Alžbeta 23. 11. 1823
Škulcová Alžbeta 29. 2. 1832
Škulcová Mária 24. 1. 1835
Škulcová Alžbeta 11. 3. 1838
Škulcová Anna 29. 7. 1839
Škulcová Alžbeta 15. 1. 1841
Škulcová Žofia 1. 11. 1849
Škulcová Anna 12. 11. 1852
Škulcová Terézia 11. 10. 1857
Škulcová Mária 5. 1. 1868
Škulcová Rozália 5. 8. 1871
Škulcová Žofia 12. 5. 1875
Škulcová Rozália 30. 8. 1875
Škulcová Anna 15. 1. 1879
Škulcová Mária 6. 8. 1882
Škulcová Anna 30. 12. 1888
Škulcová Anna 21. 1. 1893
Škulcová Mária 7. 10. 1893
Škulcová Johana 6. 2. 1896
Škulcová Anna 17.2.1901
Škulcová Mária 21.6.1901
Škulcová Anna 30.7.1901
Škulcová Juliana 30.8.1902
Škulcová Mária 16.9.1902
Škulcová Mária 4.9.1904
Škulcová Františka 26.9.1905
Škulcová Jozefa 26.10.1905
Škulcová Jozefa 28.3.1908
Škulcová Anna 27.4.1908
Škulcová Justína 28.9.1910
Škulcová Justína 27.9.1911
Škulcová Štefánia 12.2.1913
Škulcová Katarína 10.11.1913
Škulcová Františka 16.2.1914
Škulcová Štefánia 17.8.1915
Škulcová Štefánia 31.10.1916
Škulec Michal 15. 8. 1799
Škulec Juraj 22. 8. 1802
Škulec Andrej 2. 11. 1802
Škulec Ján 25. 11. 1804
Škulec Andrej 8. 10. 1808
Škulec Ján 22. 12. 1808
Škulec Andrej 16. 2. 1814
Škulec Ján 30. 5. 1817
Škulec Michal 13. 10. 1820
Škulec Michal 28. 2. 1822
Škulec Ján 4. 1. 1827
Škulec Ján 5. 10. 1828
Škulec Michal 31. 8. 1833
Škulec Andrej 16. 9. 1833
Škulec Ján 15. 11. 1836
Škulec Andrej 16. 11. 1836
Škulec Ján 23. 7. 1841
Škulec Michal 28. 1. 1845
Škulec Ján 22. 7. 1846
Škulec Pavol 8. 1. 1854
Škulec Vendelín 16. 10. 1858
Škulec Juraj 8. 4. 1862
Škulec Medard 24. 6. 1865
Škulec Mikuláš 9. 12. 1869
Škulec Ján 6. 3. 1873
Škulec Anton 14. 6. 1879
Škulec Jozef 26. 3. 1885
Škulec Jozef 7. 3. 1886
Škulec Michal 24. 10. 1887
Škulec Michal 10. 9. 1889
Škulec František 5. 12. 1889
Škulec Andrej 10. 6. 1890
Škulec Jozef 10. 6. 1890
Škulec Štefan 14. 8. 1891
Škulec František 23. 9. 1893
Škulec Tomáš 21. 12. 1894
Škulec Ján 9. 6. 1895
Škulec Pavol 24. 6. 1897
Škulec František 4. 5. 1898
Škulec Ján 30. 7. 1898
Škulec Štefan 2. 4. 1899
Škulec Juraj 4. 10. 1899
Škulec Ján 20.6.1901
Škulec Jozef 1.3.1903
Škulec Štefan 13.5.1905
Škulec Štefan 23.12.1906
Škulec Július 8.3.1908
Škulec Štefan 4.5.1908
Škulec Andrej 27.10.1908
Škulec Alojz 15.6.1909
Škulec Ignác 13.8.1909
Škulec Anton 10.3.1912
Škulec Jozef Anton 20.3.1912
Škulec Štefan 11.2.1913
Škulec Cyprián 22.9.1913
Škulec Pavol 21.6.1914
Škulec Anton 14.3.1916
Šlandorová Mária 19. 2. 1893
Šlesár Andrej 14.11.1905
Šlesár Peter 27.2.1908
Šlesár Jozef 17.1.1910
Šlesár František 17.12.1912
Šmárik Ján 1. 12. 1831
Šmárik Andrej 26. 11. 1834
Šmárik Florián 9. 6. 1868
Šmárik Michal 30. 9. 1870
Šmárik Šimon 21. 2. 1871
Šmárik Ján 11. 5. 1873
Šmárik Michal 11. 9. 1874
Šmárik Andrej 29. 2. 1876
Šmárik Štefan 20. 8. 1877
Šmárik František 15. 10. 1881
Šmárik František 2.10.1903
Šmárik Július 9.4.1904
Šmárik Anton 15.6.1906
Šmárik Ján 8.3.1907
Šmárik Andrej 18.9.1912
Šmárik Štefan 8.7.1915
Šmáriková Mária 15. 1. 1829
Šmáriková Alžbeta 8. 2. 1837
Šmáriková Barbora 19. 11. 1857
Šmáriková Veronika 27. 3. 1859
Šmáriková Agnesa 22. 4. 1862
Šmáriková Terézia 3. 8. 1865
Šmáriková Anna 21. 7. 1868
Šmáriková Alžbeta 17. 12. 1873
Šmáriková Katarína 25. 11. 1878
Šmáriková Mária 11. 12. 1897
Šmáriková Františka 23.8.1900
Šmáriková Štefánia 27.2.1909
Šmáriková Anna 10.1.1910
Šomodiová Eleonóra 14.2.1910
Šomodiová Klaudia Oľga 3.9.1911
Šoška Andrej 16. 7. 1749
Šoška Juraj 4. 1. 1752
Šoška Ján 17. 12. 1752
Šoška Juraj 13. 7. 1755
Šoška Andrej 20. 12. 1755
Šoška Ján 6. 10. 1757
Šoška Juraj 19. 8. 1759
Šoška Adam 6. 12. 1761
Šoška Michal 7. 8. 1765
Šoška Ján 27. 12. 1767
Šoška Andrej 23. 10. 1770
Šoška Juraj 4. 1. 1774
Šoška Juraj 28. 8. 1776
Šoška Adam 19. 11. 1776
Šoška Andrej 16. 12. 1777
Šoška Ján 8. 1. 1778
Šoška Jozef 27. 10. 1779
Šoška Ján 27. 8. 1780
Šoška Andrej 17. 3. 1782
Šoška Juraj 3. 11. 1785
Šoška Juraj 16. 2. 1788
Šoška Michal 18. 6. 1789
Šoška Ján 15. 1. 1797
Šoška Michal 27. 9. 1798
Šoška Juraj 15. 4. 1799
Šoška Andrej 13. 4. 1802
Šoška Michal 2. 1. 1804
Šoška Ján 12. 3. 1804
Šoška Ján 7. 6. 1804
Šoška Ján 30. 9. 1806
Šoška Andrej 18. 4. 1808
Šoška Ján 9. 8. 1810
Šoška Andrej 28. 10. 1810
Šoška Adam 8. 11. 1811
Šoška Juraj 15. 1. 1814
Šoška Ján 1. 7. 1815
Šoška Ján 2. 6. 1816
Šoška Štefan 2. 6. 1816
Šoška Ján 13. 4. 1818
Šoška Jozef 15. 4. 1819
Šoška Juraj 15. 4. 1819
Šoška Jozef 6. 4. 1823
Šoška Andrej 1. 12. 1824
Šoška Juraj 16. 11. 1825
Šoška Jozef 11. 1. 1827
Šoška Ján 6. 5. 1827
Šoška Ján 8. 3. 1830
Šoška Michal 3. 12. 1832
Šoška Ján 5. 1. 1833
Šoška Juraj 8. 7. 1834
Šoška Jozef 12. 3. 1835
Šoška Ján 3. 2. 1836
Šoška Pavol 30. 12. 1837
Šoška Michal 18. 10. 1838
Šoška Juraj 11. 4. 1839
Šoška Ján 19. 11. 1839
Šoška Ján 20. 7. 1844
Šoška Ján 27. 6. 1848
Šoška Daniel 27. 7. 1850
Šoška Michal 22. 9. 1850
Šoška Pavol 25. 1. 1851
Šoška Ferdinand 28. 5. 1854
Šoška Šimon 29. 9. 1854
Šoška Anton 17. 6. 1855
Šoška Ignác 15. 7. 1856
Šoška Mikuláš 6. 12. 1857
Šoška Melichar 6. 1. 1858
Šoška Štefan 13. 8. 1858
Šoška Vincent 13. 7. 1860
Šoška Peter 31. 7. 1860
Šoška Adam 25. 12. 1861
Šoška Ján 18. 5. 1862
Šoška Adam 24. 12. 1862
Šoška Matej 18. 9. 1863
Šoška Dionýz 21. 12. 1864
Šoška Ján 5. 6. 1866
Šoška Mikuláš 7. 12. 1866
Šoška Štefan 2. 9. 1867
Šoška Florián 12. 3. 1869
Šoška Florián 22. 5. 1869
Šoška Filip 27. 5. 1869
Šoška Ignác 19. 7. 1870
Šoška Gabriel 24. 11. 1870
Šoška Gašpar 6. 1. 1872
Šoška Andrej 29. 11. 1874
Šoška František 9. 9. 1879
Šoška Ján 28. 5. 1881
Šoška Štefan 12. 11. 1881
Šoška Štefan 18. 5. 1883
Šoška Andrej 20. 11. 1883
Šoška Gašpar 18. 1. 1886
Šoška Jozef 22. 3. 1886
Šoška Ignác 31. 7. 1886
Šoška Štefan 22. 8. 1888
Šoška Mikuláš 12. 12. 1889
Šoška Tomáš 5. 3. 1890
Šoška Ján 12. 7. 1890
Šoška František 28. 9. 1892
Šoška Ján 3. 1. 1893
Šoška Andrej 19. 11. 1893
Šoška Ján 3. 3. 1894
Šoška Jozef 25. 5. 1895
Šoška Andrej 21. 11. 1895
Šoška Štefan 4. 1. 1898
Šoška Jozef 23. 2. 1898
Šoška Andrej 8. 11. 1899
Šoška Viktor 1.1.1902
Šoška Ján 23.12.1902
Šoška Štefan 5.5.1903
Šoška Andrej 31.12.1906
Šoška František 13.3.1909
Šoška Július 18.4.1909
Šoška Juraj 25.4.1909
Šoška Peter 21.1.1911
Šoška Andrej 19.2.1912
Šoška Michal 11.9.1914
Šošková Anna 12. 1. 1744
Šošková Anna 6. 3. 1748
Šošková Zuzana 26. 5. 1748
Šošková Katarína 8. 12. 1748
Šošková Anna 12. 1. 1755
Šošková Anna 14. 7. 1759
Šošková Eva 6. 12. 1761
Šošková Alžbeta 31. 3. 1768
Šošková Zuzana 18. 9. 1774
Šošková Anna 18. 1. 1777
Šošková Anna 29. 3. 1783
Šošková Katarína 23. 6. 1785
Šošková Zuzana 2. 12. 1786
Šošková Anna 10. 1. 1791
Šošková Žofia 25. 7. 1793
Šošková Alžbeta 20. 7. 1796
Šošková Zuzana 8. 2. 1797
Šošková Anna 6. 8. 1799
Šošková Anna 30. 9. 1800
Šošková Zuzana 11. 1. 1801
Šošková Zuzana 8. 1. 1802
Šošková Žofia 29. 8. 1802
Šošková Anna 30. 5. 1805
Šošková Zuzana 6. 10. 1805
Šošková Alžbeta 8. 11. 1806
Šošková Anna 8. 12. 1806
Šošková Eva 18. 5. 1807
Šošková Anna 9. 7. 1807
Šošková Zuzana 28. 7. 1807
Šošková Alžbeta 7. 1. 1808
Šošková Anna 30. 8. 1809
Šošková Alžbeta 6. 11. 1809
Šošková Anna 27. 2. 1810
Šošková Zuzana 28. 10. 1810
Šošková Alžbeta 1. 1. 1813
Šošková Zuzana 21. 1. 1813
Šošková Anna 12. 8. 1813
Šošková Alžbeta 13. 10. 1813
Šošková Zuzana 31. 1. 1814
Šošková Zuzana 28. 9. 1814
Šošková Alžbeta 22. 12. 1814
Šošková Zuzana 6. 7. 1816
Šošková Zuzana 21. 10. 1817
Šošková Žofia 7. 2. 1819
Šošková Alžbeta 23. 3. 1820
Šošková Anna 10. 1. 1821
Šošková Anna 28. 9. 1821
Šošková Zuzana 18. 9. 1822
Šošková Zuzana 13. 11. 1822
Šošková Alžbeta 7. 2. 1824
Šošková Žofia 16. 3. 1825
Šošková Anna 16. 3. 1825
Šošková Anna 16. 2. 1826
Šošková Anna 29. 4. 1826
Šošková Zuzana 15. 1. 1829
Šošková Alžbeta 17. 10. 1829
Šošková Alžbeta 29. 11. 1829
Šošková Anna 18. 4. 1831
Šošková Žofia 9. 9. 1831
Šošková Žofia 29. 5. 1832
Šošková Anna 31. 12. 1833
Šošková Anna 8. 2. 1834
Šošková Mária 12. 2. 1834
Šošková Anna 3. 2. 1835
Šošková Mária 20. 9. 1835
Šošková Zuzana 15. 7. 1837
Šošková Mária 15. 8. 1837
Šošková Alžbeta 19. 12. 1840
Šošková Anna 17. 1. 1841
Šošková Alžbeta 22. 4. 1841
Šošková Tekla 19. 9. 1842
Šošková Žofia 21. 4. 1843
Šošková Alžbeta 19. 11. 1843
Šošková Anna 7. 7. 1847
Šošková Zuzana 9. 3. 1849
Šošková Žofia 28. 4. 1850
Šošková Amália 3. 7. 1851
Šošková Vincencia 7. 4. 1852
Šošková Rozália 7. 8. 1852
Šošková Katarína 2. 8. 1854
Šošková Antónia 14. 6. 1856
Šošková Veronika 22. 12. 1856
Šošková Zuzana 1. 8. 1857
Šošková Eva 21. 11. 1857
Šošková Eva 2. 12. 1858
Šošková Filipína 29. 5. 1860
Šošková Sabína 22. 8. 1860
Šošková Františka 24. 9. 1860
Šošková Antónia 19. 9. 1863
Šošková Dorota 28. 1. 1865
Šošková Terézia 15. 9. 1865
Šošková Mária 3. 4. 1870
Šošková Magdaléna 3. 4. 1870
Šošková Juliana 9. 2. 1871
Šošková Juliana 21. 9. 1871
Šošková Eva 14. 12. 1872
Šošková Žofia 13. 5. 1873
Šošková Žofia 11. 4. 1875
Šošková Anna 26. 2. 1876
Šošková Žofia 15. 5. 1877
Šošková Justína 27. 9. 1877
Šošková Mária 25. 5. 1878
Šošková Eva 20. 12. 1880
Šošková Mária 12. 8. 1882
Šošková Anna 16. 5. 1883
Šošková Františka 2. 10. 1883
Šošková Katarína 26. 11. 1884
Šošková Agnesa 11. 1. 1886
Šošková Mária 31. 8. 1886
Šošková Anna 25. 7. 1887
Šošková Juliana 6. 1. 1888
Šošková Mária 25. 5. 1888
Šošková Magdaléna 13. 7. 1888
Šošková Mária 12. 9. 1888
Šošková Magdaléna 29. 5. 1889
Šošková Mária 2. 1. 1890
Šošková Mária 26. 12. 1890
Šošková Terézia 8. 10. 1892
Šošková Eva 24. 12. 1892
Šošková Zuzana 27. 1. 1894
Šošková Mária 15. 2. 1895
Šošková Alžbeta 17. 1. 1897
Šošková Anna 7. 3. 1897
Šošková Anna 29. 12. 1899
Šošková Mária 9.1.1900
Šošková Františka 25.9.1902
Šošková Jozefa 23.2.1904
Šošková Anna 20.9.1904
Šošková Františka 25.2.1906
Šošková Mária 15.3.1908
Šošková Františka 2.12.1911
Šošková Štefánia 5.1.1914
Šošková Margaréta 26.3.1915
Šplha Juraj 18. 1. 1751
Šplha Ján 24. 8. 1760
Šplha Michal 24. 4. 1767
Šplha Ján 15. 10. 1786
Šplha Juraj 13. 4. 1792
Šplha Michal 2. 4. 1797
Šplha Juraj 23. 10. 1819
Šplha Ján 9. 10. 1820
Šplha Michal 14. 10. 1820
Šplha Andrej 6. 8. 1823
Šplha Ján 21. 2. 1826
Šplha Ján 22. 7. 1826
Šplha Andrej 11. 12. 1832
Šplha Juraj 25. 10. 1834
Šplha Ignác 27. 9. 1857
Šplha Peter 28. 6. 1861
Šplha František 1. 10. 1863
Šplha Jozef 8. 3. 1869
Šplha František 17. 9. 1881
Šplha Andrej 16. 10. 1888
Šplha Juraj 14. 2. 1892
Šplha Gašpar 2. 1. 1894
Šplha Štefan 5. 2. 1895
Šplha Ignác 9. 5. 1897
Šplha Jozef 14. 3. 1899
Šplha Štefan 26.9.1902
Šplha Štefan 2.12.1910
Šplha Jozef 8.12.1911
Šplhová Zuzana 28. 9. 1747
Šplhová Alžbeta 26. 10. 1753
Šplhová Anna 25. 1. 1757
Šplhová Zuzana 27. 9. 1763
Šplhová Anna 19. 8. 1770
Šplhová Zuzana 11. 1. 1789
Šplhová Anna 9. 12. 1789
Šplhová Alžbeta 19. 9. 1794
Šplhová Zuzana 25. 10. 1799
Šplhová Žofia 28. 4. 1805
Šplhová Alžbeta 24. 4. 1814
Šplhová Anna 7. 10. 1814
Šplhová Anna 21. 8. 1817
Šplhová Alžbeta 29. 9. 1817
Šplhová Zuzana 5. 2. 1822
Šplhová Anna 1. 5. 1824
Šplhová Žofia 25. 9. 1824
Šplhová Žofia 29. 9. 1826
Šplhová Žofia 30. 7. 1829
Šplhová Zuzana 12. 4. 1830
Šplhová Alžbeta 19. 7. 1832
Šplhová Zuzana 11. 8. 1851
Šplhová Tekla 10. 4. 1863
Šplhová Antónia Alžbeta 17. 2. 1866
Šplhová Cecília 14. 12. 1866
Šplhová Johana 22. 5. 1869
Šplhová Alžbeta 15. 11. 1882
Šplhová Mária 15. 4. 1886
Šplhová Johana 4. 2. 1889
Šplhová Juliana 17. 2. 1889
Šplhová Eva 23. 12. 1893
Šplhová Alžbeta 23. 2. 1895
Šplhová Anna 7. 4. 1899
Šplhová Františka 23. 6. 1899
Šplhová Irena 8.10.1915
Šramo Andrej 19. 5. 1833
Štalmach Ján 9. 12. 1759
Štalmach Andrej 20. 12. 1760
Štalmach Ján 11. 5. 1766
Štalmach Andrej 9. 10. 1767
Štalmach Ján 29. 4. 1768
Štalmach Juraj 24. 1. 1773
Štalmach Juraj 14. 11. 1774
Štalmach Michal 1. 10. 1775
Štalmach Andrej 11. 8. 1776
Štalmach Adam 11. 2. 1779
Štalmach Michal 30. 9. 1779
Štalmach Michal 30. 1. 1780
Štalmach Ján 7. 8. 1786
Štalmach Andrej 14. 10. 1791
Štalmach Ján 22. 6. 1794
Štalmach Juraj 18. 9. 1794
Štalmach Andrej 1. 10. 1797
Štalmach Ján 21. 2. 1799
Štalmach Ján 2. 8. 1800
Štalmach Juraj 6. 12. 1800
Štalmach Ján 14. 2. 1802
Štalmach Juraj 20. 5. 1802
Štalmach Michal 11. 5. 1803
Štalmach Juraj 20. 6. 1805
Štalmach Ján 6. 4. 1810
Štalmach Ján 30. 10. 1810
Štalmach Andrej 17. 6. 1813
Štalmach Michal 22. 4. 1814
Štalmach Michal 11. 9. 1814
Štalmach Andrej 29. 12. 1814
Štalmach Ján 15. 10. 1816
Štalmach Andrej 18. 11. 1816
Štalmach Andrej 18. 1. 1818
Štalmach Juraj 26. 4. 1819
Štalmach Ján 29. 8. 1822
Štalmach Štefan 26. 12. 1823
Štalmach Juraj 11. 7. 1824
Štalmach Ján 24. 4. 1826
Štalmach Ján 5. 12. 1826
Štalmach Štefan 16. 12. 1827
Štalmach Ján 21. 7. 1830
Štalmach Juraj 3. 7. 1833
Štalmach Jozef 16. 3. 1835
Štalmach Ján 30. 10. 1836
Štalmach Andrej 16. 11. 1836
Štalmach Štefan 17. 12. 1836
Štalmach Ján 20. 6. 1837
Štalmach Ján 18. 10. 1841
Štalmach Štefan 26. 12. 1841
Štalmach Ján 26. 6. 1842
Štalmach Juraj 21. 10. 1843
Štalmach Andrej 29. 11. 1844
Štalmach Andrej 22. 6. 1845
Štalmach Michal 4. 8. 1848
Štalmach Juraj 19. 1. 1849
Štalmach Vincent 18. 7. 1852
Štalmach Michal 13. 9. 1857
Štalmach František 22. 10. 1873
Štalmach Štefan 22. 10. 1873
Štalmach Jozef 5. 3. 1876
Štalmach Matej 9. 9. 1877
Štalmach Štefan 8. 8. 1879
Štalmach Andrej 26. 10. 1879
Štalmach Juraj 20. 4. 1882
Štalmach Michal 12. 10. 1886
Štalmach Štefan 15. 12. 1886
Štalmach Štefan 1. 1. 1890
Štalmach Ján 1. 5. 1893
Štalmach Andrej 18. 2. 1895
Štalmach Rudolf 21. 1. 1897
Štalmach Florián 18. 5. 1897
Štalmach Alojz 13. 3. 1898
Štalmach Pavol 15.1.1901
Štalmach Štefan 4.1.1903
Štalmach Anton 15.9.1903
Štalmach Ignác 7.2.1906
Štalmach Gašpar 4.1.1907
Štalmach Jozef 1.9.1907
Štalmach Karol 19.1.1908
Štalmach František 4.10.1910
Štalmach Vincent 21.3.1911
Štalmach Daniel 27.3.1911
Štalmach Juraj 23.4.1914
Štalmach Anton 4.6.1914
Štalmach Július 8.8.1914
Štalmach Kornel 21.9.1914
Štalmach Rudolf 23.10.1915
Štalmachová Alžbeta 8. 7. 1745
Štalmachová Žofia 6. 9. 1747
Štalmachová Zuzana 30. 6. 1757
Štalmachová Anna 10. 8. 1758
Štalmachová Anna 2. 3. 1762
Štalmachová Zuzana 7. 7. 1763
Štalmachová Zuzana 21. 9. 1763
Štalmachová Katarína 17. 10. 1764
Štalmachová Anna 17. 2. 1765
Štalmachová Anna 22. 2. 1769
Štalmachová Žofia 22. 7. 1770
Štalmachová Zuzana 2. 12. 1770
Štalmachová Alžbeta 16. 12. 1771
Štalmachová Alžbeta 26. 12. 1773
Štalmachová Zuzana 7. 9. 1788
Štalmachová Zuzana 7. 8. 1794
Štalmachová Anna 8. 7. 1796
Štalmachová Zuzana 23. 6. 1797
Štalmachová Zuzana 6. 8. 1798
Štalmachová Anna 7. 3. 1800
Štalmachová Alžbeta 4. 10. 1800
Štalmachová Mária 27. 6. 1803
Štalmachová Zuzana 6. 10. 1803
Štalmachová Zuzana 11. 6. 1804
Štalmachová Katarína 24. 6. 1804
Štalmachová Anna 13. 3. 1807
Štalmachová Anna 14. 3. 1807
Štalmachová Anna 13. 9. 1807
Štalmachová Alžbeta 2. 1. 1809
Štalmachová Alžbeta 28. 10. 1810
Štalmachová Mária 8. 12. 1810
Štalmachová Žofia 5. 9. 1812
Štalmachová Anna 31. 10. 1814
Štalmachová Katarína 14. 4. 1816
Štalmachová Alžbeta 4. 4. 1821
Štalmachová Zuzana 8. 5. 1824
Štalmachová Katarína 26. 8. 1824
Štalmachová Mária 4. 2. 1828
Štalmachová Anna 21. 11. 1829
Štalmachová Anna 22. 5. 1831
Štalmachová Anna 23. 8. 1832
Štalmachová Mária 4. 12. 1832
Štalmachová Alžbeta 18. 3. 1835
Štalmachová Zuzana 18. 9. 1836
Štalmachová Alžbeta 26. 9. 1836
Štalmachová Mária 2. 2. 1837
Štalmachová Mária 9. 9. 1838
Štalmachová Anna 10. 10. 1838
Štalmachová Anna 28. 3. 1840
Štalmachová Mária 11. 7. 1840
Štalmachová Anna 18. 1. 1841
Štalmachová Mária 29. 6. 1841
Štalmachová Anna 4. 12. 1842
Štalmachová Alžbeta 9. 5. 1843
Štalmachová Alžbeta 25. 8. 1844
Štalmachová Mária 11. 9. 1844
Štalmachová Žofia 2. 12. 1844
Štalmachová Mária 1. 2. 1845
Štalmachová Alžbeta 15. 6. 1848
Štalmachová Alojzia 25. 6. 1851
Štalmachová Magdaléna 22. 7. 1860
Štalmachová Veronika 31. 3. 1870
Štalmachová Katarína 25. 11. 1878
Štalmachová Františka 21. 5. 1881
Štalmachová Alžbeta 20. 4. 1882
Štalmachová Františka 6. 2. 1883
Štalmachová Alžbeta 3. 11. 1883
Štalmachová Mária 1. 3. 1885
Štalmachová Eva 23. 12. 1888
Štalmachová Johana 10. 4. 1893
Štalmachová Juliana 20. 2. 1895
Štalmachová Mária 16. 8. 1895
Štalmachová Pavlína 24. 6. 1897
Štalmachová Mária 2. 4. 1898
Štalmachová Jozefa 12.2.1902
Štalmachová Františka 3.10.1903
Štalmachová Jozefa 19.2.1904
Štalmachová Mária 31.5.1904
Štalmachová Katarína 3.12.1905
Štalmachová Alžbeta 12.11.1907
Štalmachová Mária 12.7.1908
Štalmachová Alojzia 20.5.1909
Štalmachová Margaréta 18.10.1910
Štalmachová Jozefa 12.11.1910
Štalmachová Mária 24.11.1911
Štalmachová Gizela 9.12.1911
Štalmachová Jozefa Žofia 9.5.1912
Štalmachová Johana 1.7.1912
Štalmachová Anna 5.10.1912
Štalmachová Jozefa 23.3.1913
Štalmachová Jozefa 3.4.1914
Štalmachová Magdaléna 18.7.1914
Štalmachová Jozefína 19.3.1915
Štalmachová Matilda 20.5.1915
Štalmachová Vincencia 3.11.1916
Štalmašek Tomáš 26. 9. 1856
Štalmašek Jakub 22. 7. 1860
Štalmašek Vendelín 20. 3. 1862
Štalmašek Šimon 30. 10. 1863
Štalmašek Tomáš 13. 12. 1865
Štalmašek Tomáš 3. 3. 1866
Štalmašek Alojz 5. 7. 1870
Štalmašek Martin 22. 1. 1871
Štalmašek Jakub 1. 5. 1872
Štalmašek František 7. 10. 1872
Štalmašek Andrej 10. 11. 1873
Štalmašek Ján 13. 5. 1875
Štalmašek František 30. 11. 1876
Štalmašek Ján 10. 2. 1877
Štalmašek Ján 1. 11. 1877
Štalmašek Štefan 12. 12. 1879
Štalmašek Ján 18. 2. 1882
Štalmašek Adam 8. 2. 1884
Štalmašek Peter 1. 5. 1884
Štalmašek Andrej 22. 10. 1886
Štalmašek Ján 19. 8. 1887
Štalmašek Štefan 22. 9. 1888
Štalmašek Juraj 19. 4. 1890
Štalmašek Rudolf 11. 2. 1893
Štalmašek František 6. 8. 1898
Štalmašek Robert 28.10.1900
Štalmašek František 29.5.1901
Štalmašek Jozef 8.3.1902
Štalmašek Rudolf 16.5.1903
Štalmašek Dezider 30.1.1904
Štalmašek Valentín 15.2.1904
Štalmašek Ludvík 10.11.1905
Štalmašek Andrej 24.11.1912
Štalmašek Jozef 5.1.1914
Štalmašek Viliam 17.9.1916
Štalmašková Ludvíka 27. 8. 1851
Štalmašková Alžbeta 19. 8. 1853
Štalmašková Barbora 10. 12. 1854
Štalmašková Eva 15. 1. 1859
Štalmašková Magdaléna 6. 5. 1863
Štalmašková Pavlína 24. 6. 1866
Štalmašková Pavlína 20. 9. 1867
Štalmašková Žofia 10. 3. 1868
Štalmašková Žofia 10. 5. 1868
Štalmašková Františka 22. 9. 1869
Štalmašková Klára 13. 8. 1870
Štalmašková Magdaléna 6. 7. 1871
Štalmašková Mária 16. 3. 1873
Štalmašková Žofia 12. 5. 1875
Štalmašková Juliana 9. 1. 1879
Štalmašková Mária 5. 7. 1882
Štalmašková Žofia 9. 5. 1883
Štalmašková Alžbeta 19. 10. 1885
Štalmašková Mária 8. 9. 1890
Štalmašková Gizela 9. 1. 1899
Štalmašková Zuzana 7. 8. 1899
Štalmašková Gabriela 11.11.1900
Štalmašková Anna 7.2.1902
Štalmašková Valéria 13.6.1902
Štalmašková Mária 12.9.1902
Štalmašková Karolína 2.2.1906
Štalmašková Mária 7.9.1909
Štalmašková Agnesa Karolína 15.1.1910
Štalmašková Helena 5.1.1914
Štalmašková Anna 3.9.1914
Štefánik Jozef 9.3.1906
Štefanka Ján 12.6.1901
Štekláčová Františka 11. 3. 1855
Štrkáč Gregor 3. 3. 1875
Štrkáč Jozef 13. 3. 1896
Štrkáč Július 7.9.1906
Štrkáč Andrej 16.11.1912
Štrkáčová Juliana 23. 8. 1826
Štrkáčová Juliana 9. 7. 1849
Šujanský Kornel 10. 7. 1872
Šutek Juraj 22. 5. 1749
Šutek Juraj 2. 3. 1750
Šutek Michal 1. 3. 1751
Šutek Andrej 6. 8. 1752
Šutek Michal 6. 9. 1753
Šutek Ján 2. 1. 1756
Šutek Juraj 3. 10. 1756
Šutek Juraj 6. 6. 1757
Šutek Michal 30. 8. 1760
Šutek Juraj 3. 4. 1762
Šutek Andrej 8. 9. 1763
Šutek Ján 26. 3. 1777
Šutek Juraj 29. 10. 1777
Šutek Michal 28. 9. 1778
Šutek Juraj 22. 2. 1780
Šutek Andrej 24. 1. 1782
Šutek Ján 6. 8. 1784
Šutek Michal 25. 8. 1785
Šutek Juraj 14. 12. 1786
Šutek Ján 30. 1. 1787
Šutek Michal 5. 9. 1788
Šutek Andrej 7. 8. 1789
Šutek Ján 27. 8. 1789
Šutek Juraj 18. 4. 1792
Šutek Andrej 19. 5. 1793
Šutek Andrej 4. 11. 1796
Šutek Michal 27. 4. 1798
Šutek Juraj a Andrej 8. 7. 1801
Šutek Ján 23. 6. 1807
Šutek Jozef 4. 6. 1809
Šutek Ján 4. 7. 1809
Šutek Juraj 4. 1. 1810
Šutek Ján 22. 9. 1810
Šutek Michal 10. 10. 1810
Šutek Andrej 12. 1. 1812
Šutek Andrej 1. 12. 1813
Šutek Juraj 24. 4. 1814
Šutek Andrej 5. 9. 1814
Šutek Andrej 4. 10. 1814
Šutek Michal 28. 1. 1815
Šutek Ján 28. 5. 1818
Šutek Juraj 7. 1. 1820
Šutek Juraj 18. 5. 1820
Šutek Ján 8. 1. 1822
Šutek Jozef 6. 9. 1822
Šutek Štefan 23. 11. 1823
Šutek Ján 5. 12. 1823
Šutek Štefan 25. 7. 1825
Šutek Michal 24. 11. 1825
Šutek Michal 26. 9. 1826
Šutek Juraj 22. 4. 1827
Šutek Jozef 9. 2. 1828
Šutek Štefan 30. 5. 1830
Šutek Pavol 24. 1. 1835
Šutek Ján 19. 1. 1837
Šutek Andrej 30. 6. 1839
Šutek Andrej 6. 2. 1844
Šutek Juraj 11. 5. 1845
Šutek Michal 10. 2. 1846
Šutek Juraj 13. 4. 1847
Šutek Andrej 9. 11. 1848
Šutek František 10. 10. 1851
Šutek Ladislav 1. 7. 1852
Šutek Štefan 10. 7. 1853
Šutek Mikuláš 24. 11. 1856
Šutek Valentín 4. 2. 1858
Šutek Ignác 7. 2. 1858
Šutek Adam 6. 7. 1862
Šutek Martin 29. 10. 1868
Šutek Dionýz 29. 5. 1869
Šutek Lukáš 24. 10. 1870
Šutek Michal 11. 9. 1872
Šutek Jozef 9. 3. 1875
Šutek Štefan 27. 8. 1875
Šutek Imrich 27. 9. 1876
Šutek Štefan 4. 8. 1877
Šutek Ján 19. 12. 1878
Šutek František 29. 3. 1879
Šutek Stanislav Vincent 5. 5. 1879
Šutek Ján 5. 6. 1879
Šutek Andrej 20. 10. 1879
Šutek Štefan 19. 8. 1881
Šutek František 8. 10. 1882
Šutek Jozef 5. 12. 1884
Šutek Rudolf 5. 4. 1885
Šutek František 29. 9. 1885
Šutek Andrej 17. 11. 1887
Šutek Ignác 3. 3. 1888
Šutek Valentín 7. 7. 1888
Šutek Dionýz 8. 10. 1888
Šutek Štefan 25. 12. 1888
Šutek František 27. 9. 1890
Šutek Jozef 13. 2. 1891
Šutek František 27. 5. 1891
Šutek Juraj 9. 6. 1894
Šutek Mikuláš 14. 12. 1894
Šutek Juraj 27. 4. 1895
Šutek František 25. 9. 1897
Šutek Štefan 5. 11. 1897
Šutek Andrej 11. 10. 1899
Šutek Štefan 10.11.1900
Šutek Gregor 25.3.1901
Šutek Štefan 10.10.1901
Šutek František 28.1.1902
Šutek Štefan 16.7.1902
Šutek Jozef 10.4.1903
Šutek František 30.10.1903
Šutek Andrej 13.1.1905
Šutek Eduard 13.7.1906
Šutek Štefan 3.8.1906
Šutek Andrej 19.12.1906
Šutek Jozef 22.3.1907
Šutek Rudolf 29.11.1909
Šutek Ignác 27.7.1911
Šutek Štefan 17.4.1915
Šutek Štefan 9.7.1916
Šútek Viktor 2.8.1913
Šuteková Zuzana 21. 8. 1744
Šuteková Anna 8. 2. 1745
Šuteková Anna 19. 9. 1745
Šuteková Katarína 21. 5. 1747
Šuteková Zuzana 24. 5. 1747
Šuteková Anna 13. 2. 1750
Šuteková Zuzana 17. 12. 1750
Šuteková Anna 5. 11. 1752
Šuteková Zuzana 24. 4. 1754
Šuteková Katarína 13. 4. 1757
Šuteková Anna 12. 7. 1765
Šuteková Zuzana 28. 4. 1778
Šuteková Zuzana 4. 12. 1779
Šuteková Zuzana 22. 2. 1780
Šuteková Anna 29. 4. 1780
Šuteková Anna 7. 5. 1781
Šuteková Anna 15. 7. 1781
Šuteková Alžbeta 25. 2. 1784
Šuteková Katarína 5. 12. 1784
Šuteková Anna 31. 1. 1792
Šuteková Zuzana 25. 11. 1792
Šuteková Žofia 22. 2. 1795
Šuteková Zuzana 12. 8. 1810
Šuteková Zuzana 12. 6. 1812
Šuteková Anna 17. 8. 1813
Šuteková Anna 22. 7. 1816
Šuteková Anna 13. 5. 1817
Šuteková Anna 23. 5. 1817
Šuteková Žofia 10. 6. 1818
Šuteková Zuzana 5. 8. 1818
Šuteková Alžbeta 6. 7. 1820
Šuteková Anna 30. 8. 1821
Šuteková Zuzana 25. 9. 1822
Šuteková Alžbeta 4. 1. 1825
Šuteková Alžbeta 28. 1. 1825
Šuteková Anna 19. 10. 1825
Šuteková Žofia 15. 1. 1828
Šuteková Mária 14. 8. 1830
Šuteková Zuzana 6. 1. 1831
Šuteková Žofia 3. 1. 1832
Šuteková Anna 25. 11. 1832
Šuteková Alžbeta 9. 7. 1835
Šuteková Zuzana 28. 1. 1839
Šuteková Alžbeta 18. 11. 1839
Šuteková Alžbeta 11. 10. 1840
Šuteková Anna 25. 2. 1841
Šuteková Anna 7. 7. 1842
Šuteková Mária 9. 1. 1843
Šuteková Zuzana 4. 2. 1843
Šuteková Zuzana 4. 1. 1846
Šuteková Mária 28. 6. 1850
Šuteková Františka 4. 3. 1861
Šuteková Ludvíka 15. 9. 1871
Šuteková Jozefína 7. 4. 1876
Šuteková Mária 10. 8. 1881
Šuteková Mária 24. 3. 1882
Šuteková Mária 3. 3. 1884
Šuteková Antónia 16. 6. 1884
Šuteková Magdaléna 16. 7. 1885
Šuteková Katarína 13. 12. 1888
Šuteková Mária 6. 4. 1892
Šuteková Anna 29. 7. 1893
Šuteková Mária 31. 1. 1894
Šuteková Anna 22. 8. 1895
Šuteková Mária 19. 11. 1895
Šuteková Alžbeta 9. 2. 1896
Šuteková Štefánia 11. 1. 1897
Šuteková Alžbeta 11. 1. 1897
Šuteková Anna 26. 10. 1897
Šuteková Anna 23. 9. 1898
Šuteková Mária 29. 11. 1899
Šuteková Mária 4. 12. 1899
Šuteková Štefánia 14.2.1900
Šuteková Johana 12.3.1902
Šuteková Juliana 19.6.1903
Šuteková Anna 23.7.1903
Šuteková Štefánia 9.11.1903
Šuteková Magdaléna 8.3.1904
Šuteková Mária 14.6.1904
Šuteková Mária 4.1.1905
Šuteková Mária 6.12.1907
Šuteková Agnesa 20.1.1908
Šuteková Zuzana 7.2.1908
Šuteková Anna 8.5.1908
Šuteková Anna 8.5.1908
Šuteková Mária 17.10.1909
Šuteková Štefánia 19.12.1909
Šuteková Mária 5.2.1910
Šuteková Alojzia 8.2.1910
Šuteková Margaréta 7.10.1911
Šuteková Anna 7.11.1911
Šuteková Mária 4.2.1912
Šuteková Helena 6.3.1912
Šuteková Gizela 30.5.1915
Šúteková Albína 29.10.1912
Šúteková Františka 28.1.1914
Šúteková Alžbeta 7.2.1914
Šúteková Jozefa 22.2.1914
Šúteková Anna 10.7.1915
Švach Jozef 18. 3. 1801
Švec Andrej 29. 10. 1770
Švec Ján 6. 8. 1773
Švec Juraj 20. 10. 1775
Švec Michal 4. 6. 1783
Švec Andrej 22. 3. 1787
Švec Andrej 4. 4. 1791
Švec Andrej 2. 2. 1793
Švec Ján 27. 12. 1836
Švec Adam 22. 12. 1837
Švec Ferdinand 26. 5. 1859
Švec Imrich 20. 11. 1863
Švec Jozef 20. 3. 1875
Švec Jozef 16.9.1906
Švecová Anna 9. 1. 1780
Švecová Zuzana 23. 11. 1833
Švecová Alžbeta 15. 12. 1844
Švecová Veronika 24. 3. 1866
Švecová Františka 2. 3. 1869
Švecová Žofia 1. 6. 1872
Švecová Zuzana 5. 8. 1875
Švecová Mária 30. 3. 1879
Švecová Mária 4. 3. 1880
Švecová Mária 2.7.1901
Švecová Štefánia 27.11.1903
Švecová Juliana 26.5.1909
Švecová Anna 20.7.1910
Švecová Jozefa 14.6.1913
Takáčová Angela 14.6.1908
Tkáčová Anna 12. 6. 1760
Tkáčová Alžbeta 6. 10. 1762
Török Juraj 2. 8. 1790
Trnovcová Alžbeta 14. 6. 1750
Trnovcová Mária 5. 1. 1894
Trnovcová Anna 19. 8. 1895
Tullius Jozef 10. 2. 1783
Tulliusová Anna 1. 8. 1788
Tulliusová Alžbeta 11. 3. 1792
Turčan Štefan 15. 8. 1832
Turčan Ján 6. 9. 1834
Turčan Andrej 25. 6. 1838
Turčan Adam 5. 12. 1841
Turčan Jozef 21. 4. 1844
Turčan Ferdinand 26. 3. 1869
Turčan Jozef 12. 3. 1879
Turčan Ján 31. 12. 1897
Turčan Jozef 22. 2. 1899
Turčanová Anna 30. 6. 1831
Turčanová Mária 24. 2. 1872
Turčanová Alžbeta 15. 11. 1874
Turčanová Žofia 14. 5. 1884
Turčanová Mária 20.2.1901
Turjan – Závodský Andrej 15. 8. 1749
Turjan – Závodský Ján 13. 9. 1770
Turjan – Závodský Pavol 28. 12. 1853
Turjan – Závodský Anton 9. 1. 1877
Turjan – Závodský Juraj 18. 4. 1881
Turjanová – Závodský Zuzana 4. 2. 1753
Turjanová – Závodský Anna 23. 4. 1756
Turjanová – Závodský Katarína 26. 12. 1759
Turjanová – Závodský Zuzana 22. 7. 1767
Valašek Adam 6. 9. 1824
Valašek Štefan 6. 9. 1824
Valašeková Zuzana 14. 12. 1778
Valašeková Zuzana 17. 1. 1814
Valašík Ján 26. 4. 1750
Valašík Ján 7. 3. 1756
Valašík Andrej 29. 9. 1787
Valašík Juraj 10. 2. 1791
Valašík Michal 26. 8. 1794
Valašík Ján 26. 8. 1806
Valašík Michal 19. 9. 1809
Valašík Andrej 15. 1. 1816
Valašík Juraj 17. 1. 1818
Valašík Michal 11. 2. 1821
Valašík Juraj 4. 11. 1828
Valašík Ján 15. 11. 1832
Valašík Andrej 6. 10. 1834
Valašík Andrej 23. 9. 1836
Valašík Jozef 18. 2. 1842
Valašík Andrej 26. 3. 1849
Valašík Štefan 21. 8. 1853
Valašík Gustáv 6. 9. 1859
Valašík Gašpar 4. 1. 1863
Valašík Florián 18. 3. 1867
Valašík Ferdinand 27. 5. 1871
Valašík Ján 22. 5. 1882
Valašík Štefan 10. 6. 1885
Valašík Štefan 24. 1. 1891
Valašík Pavol 27. 1. 1893
Valašík Justín 11. 2. 1893
Valašík Gregor 5. 3. 1895
Valašík Štefan 7. 10. 1898
Valašíková Zuzana 22. 12. 1743
Valašíková Alžbeta 22. 8. 1745
Valašíková Zuzana 12. 3. 1754
Valašíková Anna 27. 7. 1758
Valašíková Zuzana 3. 12. 1760
Valašíková Alžbeta 1. 2. 1763
Valašíková Žofia 20. 9. 1767
Valašíková Zuzana 15. 2. 1772
Valašíková Alžbeta 17. 2. 1777
Valašíková Anna 6. 12. 1780
Valašíková Anna 2. 2. 1781
Valašíková Anna 1. 5. 1784
Valašíková Žofia 14. 5. 1792
Valašíková Alžbeta 22. 11. 1809
Valašíková Anna 31. 12. 1810
Valašíková Zuzana 14. 4. 1811
Valašíková Anna 5. 3. 1814
Valašíková Zuzana 9. 7. 1818
Valašíková Anna 20. 5. 1847
Valašíková Barbora 5. 12. 1851
Valašíková Eva 30. 12. 1856
Valašíková Anna 13. 12. 1865
Valašíková Barbora 4. 8. 1869
Valašíková Sabína 29. 8. 1872
Valašíková Mária 7. 10. 1875
Valašíková Alžbeta 31. 10. 1878
Valašíková Mária 26. 8. 1883
Valašíková Pavlína 1. 1. 1887
Valašíková Juliana 22. 2. 1889
Valašíková Agnesa 24. 1. 1890
Valašíková Alžbeta 9. 12. 1892
Valašíková Anna 6. 8. 1898
Valašíková Anna 22.11.1910
Valašíková Anna 2.6.1913
Valašková Alžbeta 5. 12. 1821
Valášková Františka 1. 12. 1899
Valášková Agnesa 25.9.1903
Vincze Karol 4. 4. 1846
Višná Anna 16. 6. 1769
Višná Zuzana 24. 2. 1784
Višná Anna 23. 4. 1789
Višná Alžbeta 13. 10. 1791
Višná Anna 24. 4. 1797
Višná Žofia 16. 3. 1800
Višná Anna 6. 4. 1800
Višná Katarína 30. 6. 1803
Višná Zuzana 6. 3. 1805
Višná Anna 5. 11. 1810
Višná Zuzana 16. 2. 1814
Višná Anna 27. 5. 1819
Višná Zuzana 18. 2. 1821
Višná Zuzana 21. 11. 1824
Višná Alžbeta 3. 4. 1831
Višná Žofia 20. 5. 1838
Višná Alžbeta 25.10. 1840
Višná Mária 9. 4. 1845
Višná Anna 16. 9. 1847
Višná Eva 26. 12. 1850
Višná Vincencia 14. 8. 1868
Višná Františka 2. 10. 1869
Višná Johana 25. 6. 1871
Višná Mária 21. 9. 1873
Višních Zuzana 4. 9. 1757
Višný Andrej 10. 7. 1760
Višný Ján 10. 5. 1764
Višný Juraj 7. 6. 1767
Višný Michal 15. 8. 1772
Višný Andrej 17. 11. 1781
Višný Ján 6. 6. 1786
Višný Ján 19. 3. 1794
Višný Michal 19. 12. 1794
Višný Juraj 9. 5. 1797
Višný Juraj 12. 12. 1803
Višný Andrej 11. 1. 1815
Višný Juraj 12. 6. 1815
Višný Michal 1. 6. 1817
Višný Andrej 9. 7. 1818
Višný Andrej 22. 11. 1819
Višný Ján 5. 11. 1822
Višný Juraj 24. 5. 1824
Višný Michal 30. 8. 1825
Višný Juraj 3. 6. 1827
Višný Andrej 5. 5. 1843
Višný Valentín 6. 2. 1857
Vitásek Ján 5. 1. 1845
Vitásek Anton 12. 1. 1845
Voštenáková Zuzana 26. 12. 1795
Voštenáková Alžbeta 17. 7. 1797
Voštenáková Anna 20. 2. 1800
Vršan Ján 18. 5. 1819
Vršan Juraj 27. 4. 1830
Vršan Matej 27. 2. 1854
Vršan František 31. 3. 1857
Vršan Silvester 30.12. 1860
Vršan Štefan 24. 12. 1882
Vršan Andrej 24. 11. 1887
Vršan František 4. 10. 1888
Vršan Pavol 29. 6. 1895
Vršan Florián 4.5.1914
Vršanová Anna 13. 11. 1820
Vršanová Alžbeta 9. 12. 1822
Vršanová Mária 4. 2. 1826
Vršanová Žofia 14. 5. 1831
Vršanová Anna 21. 6. 1834
Vršanová Žofia 6. 5. 1837
Vršanová Zuzana 25. 11. 1840
Vršanová Mária 8. 7. 1885
Vršanová Rozália 28. 8. 1885
Vršanová Alžbeta 11. 11. 1888
Vršanová Mária 15. 8. 1891
Vršanová Štefánia 17.2.1912
Vršanská Anna 26. 7. 1791
Vršanská Zuzana 25. 2. 1799
Vršanský Andrej 25. 3. 1788
Vršanský Ján 14. 7. 1794
Záborská Zuzana 11. 12. 1811
Záborská Anna 28. 7. 1819
Záborský Ján 9. 6. 1814
Zachareková Barbora 19. 10. 1761
Zacharová Zuzana 22. 3. 1767
Závodská Anna 5. 5. 1770
Závodská Zuzana 4. 5. 1773
Závodská Zuzana 3. 12. 1777
Závodská Žofia 30. 12. 1780
Závodská Zuzana 7. 8. 1782
Závodská Anna 10. 5. 1784
Závodská Alžbeta 5. 3. 1785
Závodská Žofia 5. 5. 1785
Závodská Alžbeta 29. 5. 1785
Závodská Anna 28. 3. 1786
Závodská Alžbeta 28. 3. 1786
Závodská Alžbeta 16. 1. 1789
Závodská Anna 29. 11. 1789
Závodská Zuzana 27. 1. 1795
Závodská Anna 25. 9. 1799
Závodská Zuzana 29. 6. 1802
Závodská Zuzana 16. 7. 1805
Závodská Žofia 13. 5. 1810
Závodská Alžbeta 22. 8. 1810
Závodská Anna 6. 6. 1811
Závodská Žofia 16. 5. 1814
Závodská Alžbeta 30. 12. 1816
Závodská Anna 29. 1. 1818
Závodská Zuzana 23. 4. 1819
Závodská Zuzana 12. 8. 1820
Závodská Žofia 22. 2. 1821
Závodská Žofia 30. 6. 1824
Závodská Mária 29. 3. 1825
Závodská Anna 2. 8. 1827
Závodská Mária 20. 1. 1828
Závodská Mária 8. 3. 1828
Závodská Mária 20. 11. 1828
Závodská Anna 31. 1. 1830
Závodská Alžbeta 11. 6. 1831
Závodská Žofia 16. 3. 1832
Závodská Alžbeta 15. 6. 1834
Závodská Alžbeta 12. 11. 1835
Závodská Anna 31. 12. 1836
Závodská Zuzana 1. 2. 1837
Závodská Žofia 11. 2. 1837
Závodská Zuzana 20. 2. 1838
Závodská Anna 2. 10. 1839
Závodská Žofia 18. 8. 1840
Závodská Mária 6. 5. 1842
Závodská Alžbeta 4. 9. 1842
Závodská Mária 24. 3. 1844
Závodská Alžbeta 30. 6. 1844
Závodská Žofia 3. 7. 1846
Závodská Žofia 9. 6. 1847
Závodská Zuzana 4. 10. 1847
Závodská Alžbeta 19. 9. 1848
Závodská Rozália 2. 9. 1850
Závodská Judita 17. 12. 1860
Závodská Žofia 4. 6. 1861
Závodská Mária 8. 12. 1862
Závodská Justína 2. 10. 1864
Závodská Rozália 5. 3. 1865
Závodská Magdaléna 22. 7. 1869
Závodská Mária 10. 9. 1870
Závodská Agnesa 17. 1. 1872
Závodská Antónia 4. 5. 1873
Závodská Mária 15. 9. 1874
Závodská Alojzia 2. 6. 1875
Závodská Mária 13. 9. 1875
Závodská Alžbeta 20. 10. 1875
Závodská Františka 17. 12. 1879
Závodská Mária 9. 9. 1886
Závodská Žofia 24. 9. 1886
Závodská Anna 25. 2. 1888
Závodská Eva 20.12. 1888
Závodská Vincencia 6. 4. 1889
Závodská Juliana 17. 2. 1891
Závodská Anna 18. 1. 1892
Závodská Mária 30. 6. 1893
Závodská Eva 16. 12. 1893
Závodská Agnesa 14. 4. 1894
Závodská Mária 7. 9. 1894
Závodská Rozália 23. 8. 1895
Závodská Mária 17. 3. 1896
Závodská Anna 24. 7. 1896
Závodská Johana 20. 6. 1897
Závodská Juliana 2. 7. 1897
Závodská Mária 11. 9. 1897
Závodská Mária 18. 3. 1899
Závodská Helena 22. 8. 1899
Závodská Mária 12. 9. 1899
Závodská Alžbeta 18. 12. 1899
Závodská Františka 10.7.1901
Závodská Jozefa 11.3.1902
Závodská Mária 18.6.1903
Závodská Alžbeta 29.5.1905
Závodská Oľga Petronella 29.12.1909
Závodská Mária 21.1.1911
Závodská Magdaléna 22.7.1912
Závodská Anna 22.7.1912
Závodská Helena 20.9.1912
Závodská Mária 23.2.1913
Závodská Mária 1.8.1913
Závodská Jozefa 18.12.1914
Závodská Mária 11.8.1915
Závodská Oľga 21.10.1915
Závodská Jozefína 2.3.1916
Závodská – Miček Magdaléna 25. 7. 1851
Závodská – Miček Františka 30. 11. 1853
Závodská – Miček Lucia 20. 12. 1856
Závodská – Miček Mária 23. 11. 1878
Závodská – Miček Alžbeta 1. 1. 1884
Závodská – Miček Veronika 31. 1. 1887
Závodská – Miček Mária 14. 8. 1887
Závodská – Miček Anna 4.9.1902
Závodská – Miček Alojzia 12.2.1905
Závodská – Miček Margaréta 14.9.1905
Závodská – Miček Vincencia 19.12.1906
Závodská – Miček Jozefa 10.3.1907
Závodská – Škita Alžbeta 24. 1. 1817
Závodská – Škita Mária 2. 6. 1858
Závodská – Škita Mária 27. 8. 1886
Závodská – Škita Juliana 21. 4. 1898
Závodská – Škulec Mária 2.2.1906
Závodská – Turian Anna 26.7.1900
Závodská – Turian Mária 24.1.1916
Závodská – Turjan Anna 13. 1. 1846
Závodská – Turjan Agnesa 19. 1. 1859
Závodská – Turjan Mária 7. 9. 1860
Závodská – Turjan Františka 19. 2. 1867
Závodská – Turjan Johana 26. 5. 1867
Závodská – Turjan Alojzia 9. 7. 1871
Závodská – Turjan Terézia 21. 10. 1884
Závodská – Turjan Juliana 24. 2. 1889
Závodská – Turjan Františka 3. 10. 1891
Závodský Juraj 14. 9. 1764
Závodský Ján 17. 1. 1776
Závodský Andrej 26. 12. 1777
Závodský Andrej 15. 1. 1779
Závodský Ján 22. 5. 1781
Závodský Juraj 29. 4. 1782
Závodský Ján 10. 1. 1787
Závodský Andrej 20. 9. 1793
Závodský Andrej 23. 9. 1794
Závodský Ján 23. 9. 1794
Závodský Juraj 30. 7. 1797
Závodský Jozef 17. 8. 1805
Závodský Andrej 20. 3. 1808
Závodský Juraj 16. 4. 1809
Závodský Andrej 16. 12. 1812
Závodský Ján 13. 1. 1815
Závodský Ján 2. 8. 1817
Závodský Andrej 23. 11. 1817
Závodský Ján 13. 6. 1818
Závodský Jozef 14. 8. 1818
Závodský Štefan 25. 12. 1818
Závodský Michal 9. 6. 1820
Závodský Ján 30. 12. 1821
Závodský Juraj 2. 7. 1822
Závodský Adam 24. 12. 1822
Závodský Juraj 22. 6. 1825
Závodský Andrej 22. 6. 1825
Závodský Andrej 27. 11. 1826
Závodský Andrej 4. 9. 1829
Závodský Jozef 8. 12. 1831
Závodský Juraj 9. 4. 1833
Závodský Jozef 31. 10. 1833
Závodský Štefan 11. 12. 1833
Závodský Pavol 5. 2. 1837
Závodský Andrej 3. 2. 1841
Závodský Juraj 18. 7. 1841
Závodský Ján 22. 9. 1842
Závodský Jozef 23. 3. 1843
Závodský Ján 22. 11. 1843
Závodský Štefan 10. 8. 1844
Závodský Juraj 29. 4. 1845
Závodský Jozef 21. 1. 1849
Závodský Pavol 27. 1. 1849
Závodský Jozef 21. 2. 1850
Závodský Ján 11. 3. 1850
Závodský Gašpar 31. 12. 1860
Závodský Florián 4. 9. 1863
Závodský Ignác 30. 7. 1866
Závodský Alojz 8. 6. 1869
Závodský Jozef 8. 3. 1871
Závodský Daniel 5. 5. 1871
Závodský Jozef 31. 1. 1873
Závodský Martin 22. 2. 1873
Závodský Florián 4. 5. 1876
Závodský Ján 12. 5. 1876
Závodský Ján 28. 11. 1877
Závodský Ján 16. 6. 1878
Závodský Andrej 1. 12. 1879
Závodský František 12. 2. 1882
Závodský František 27. 11. 1882
Závodský Juraj 20. 4. 1884
Závodský Karol 4. 3. 1885
Závodský Gustáv 24. 3. 1888
Závodský Štefan 28. 7. 1888
Závodský Pavol 18. 8. 1888
Závodský Valentín 18. 2. 1891
Závodský Gabriel 24. 3. 1891
Závodský Ján 26. 5. 1891
Závodský Július 17. 4. 1892
Závodský Florián 22. 4. 1892
Závodský Ján 12. 11. 1892
Závodský Ignác 5. 2. 1894
Závodský Viktor 1. 5. 1894
Závodský Ignác 20. 11. 1895
Závodský Jozef 10. 7. 1896
Závodský Štefan 14. 1. 1898
Závodský František 30. 9. 1898
Závodský Peter 25. 6. 1899
Závodský Štefan 13. 10. 1899
Závodský František 13. 11. 1899
Závodský Matej 23.2.1901
Závodský Ján 26.6.1901
Závodský Adalbert 6.5.1902
Závodský Štefan 11.6.1902
Závodský Karol 19.9.1902
Závodský František 5.10.1903
Závodský Vincent 17.1.1904
Závodský František 30.9.1904
Závodský Adalbert 25.10.1904
Závodský Jozef 15.3.1905
Závodský Július 2.6.1907
Závodský Gregor 7.3.1909
Závodský Štefan 17.12.1911
Závodský Florián 4.5.1913
Závodský Anton 15.10.1913
Závodský Kornel 18.10.1913
Závodský Andrej 5.12.1913
Závodský Eduard 1.4.1915
Závodský Štefan 21.11.1915
Závodský – Miček Karol 13. 3. 1854
Závodský – Miček Michal 29. 9. 1854
Závodský – Miček Ladislav 2. 7. 1858
Závodský – Miček Dionýz 16. 5. 1866
Závodský – Miček Štefan Ignác 29. 7. 1875
Závodský – Miček Štefan 5. 8. 1881
Závodský – Miček Alojz 4. 6. 1884
Závodský – Miček Ladislav 19. 10. 1886
Závodský – Miček Eduard 12. 3. 1889
Závodský – Miček Pavol 25. 1. 1890
Závodský – Miček Jozef 4. 2. 1893
Závodský – Miček Andrej 24. 11. 1896
Závodský – Miček Daniel 25. 2. 1897
Závodský – Škita Vincent 19. 7. 1850
Závodský – Škita Vincent 13. 7. 1851
Závodský – Škita Štefan 15. 12. 1853
Závodský – Škita Štefan 28. 8. 1878
Závodský – Škita Jozef 24. 3. 1880
Závodský – Škita Ignác 11. 8. 1880
Závodský – Škita Vincent 15. 1. 1883
Závodský – Škita Štefan 3. 7. 1890
Závodský – Škita Ján 25. 1. 1895
Závodský – Škita František 3.3.1903
Závodský – Turian Juraj 24. 4. 1897
Závodský – Turian Jozef 18.3.1903
Závodský – Turian Andrej 30.11.1905
Závodský – Turian Andrej 16.10.1914
Závodský – Turjan Štefan 16. 8. 1853
Závodský – Turjan Andrej 8. 9. 1853
Závodský – Turjan Šimon 26. 3. 1857
Závodský – Turjan Samuel 7. 9. 1860
Závodský – Turjan Andrej 16. 11. 1862
Závodský – Turjan Ján 13. 7. 1886
Závodský – Turjan Štefan 8. 12. 1894
Závodský – Turjan Andrej 12. 2. 1895
Závodský – Turjan Štefan 16.4.1908
Zbiňovská Alžbeta 19. 2. 1775
Zeman Ján 19. 11. 1756
Zeman Andrej 19. 11. 1765
Zemanová Zuzana 9. 11. 1753
Zemanová Žofia 18. 2. 1754
Zemanová Anna 12. 6. 1759
Zemanová Zuzana 30. 12. 1759
Zemanová Žofia 29. 8. 1761
Zemanová Alžbeta 17. 7. 1763
Zuber Juraj 29. 4. 1762
Zuber Ján 26. 10. 1786
Zuber Michal 13. 8. 1799
Zuber Andrej 6. 11. 1800
Zuber Ján 16. 11. 1813
Zuber Juraj 6. 10. 1818
Zuber Andrej 20. 2. 1822
Zuber Mikuláš 6. 12. 1836
Zuber Andrej 10. 7. 1838
Zuber Ján 12. 11. 1844
Zuber Anton 11. 6. 1862
Zuber Juraj 24. 4. 1863
Zuber Vincent 22. 3. 1864
Zuber Ján 23. 5. 1868
Zuber Štefan 27. 8. 1874
Zuber Vincent 10. 1. 1888
Zuber Andrej 30. 11. 1889
Zúber Juraj 7. 11. 1793
Zúber Ján 16. 6. 1891
Zúber Michal 23. 9. 1894
Zúber Justín 11.2.1903
Zúber Jozef 19.3.1909
Zuberová Zuzana 3. 11. 1776
Zuberová Anna 13. 10. 1790
Zuberová Zuzana 3. 2. 1796
Zuberová Anna 14. 2. 1810
Zuberová Alžbeta 7. 3. 1825
Zuberová Anna 2. 11. 1825
Zuberová Zuzana 21. 6. 1827
Zuberová Zuzana 31. 12. 1829
Zuberová Katarína 29. 11. 1833
Zuberová Anna 23. 8. 1835
Zuberová Alžbeta 23. 11. 1841
Zuberová Mária 12. 5. 1858
Zuberová Mária 14. 4. 1867
Zuberová Jozefína 16. 3. 1871
Zuberová Zuzana 5. 10. 1878
Zuberová Mária 14. 3. 1898
Zuberová Anna 18.9.1904
Zúberová Pavlína 23. 1. 1873
Zúberová Mária 29. 1. 1882
Zúberová Pavlína 30. 5. 1883
Zúberová Mária 4. 9. 1899
Zúberová Jozefa 28.5.1902
Zubrík Ján 29. 12. 1754
Zuzik Štefan 17.6.1915
Zúzik Ignác 3. 8. 1850
Zúzik Gabriel 24. 3. 1860
Zúzik Štefan 6. 8. 1884
Zúzik Ignác 16. 8. 1887
Zúzik Jozef 14. 8. 1891
Zúzik Jakub 22. 7. 1894
Zúzik Gabriel 14. 9. 1894
Zúziková Juliana 25. 1. 1854
Zúziková Dorota 27. 2. 1856
Zúziková Juliana 6. 2. 1857
Zúziková Anna 20. 7. 1879
Zúziková Mária 6. 12. 1881
Zúziková Juliana 25. 1. 1890
Zúziková Helena 24. 8. 1895
Zúziková Mária 24. 1. 1896
Zúziková Alžbeta 17.11.1902
Zúziková Jozefa 4.10.1912
Zúziková Mária 18.1.1914
Žabocký Juraj 7. 1. 1817
Žabríková Alžbeta 20. 11. 1746
Žebrák Ján 7. 7. 1761
Žila Jozef 19.3.1914
Žucha Anton 11. 1. 1857
Žucha Gašpar 6. 1. 1866
Žucha Alojz 30. 3. 1870
Žucha Adam 24. 12. 1872
Žucha Gabriel 14. 2. 1897
Žucha Viktor 21. 9. 1898
Žucha Štefan 6.3.1901
Žucha František 24.5.1904
Žucha Daniel 5.3.1909
Žucha Juraj 23.4.1913
Žuchová Františka 22. 9. 1853
Žuchová Anna 12. 11. 1854
Žuchová Johana 27. 12. 1858
Žuchová Agnesa 17. 4. 1861
Žuchová Žofia 19. 5. 1863
Žuchová Jozefína 27.9.1907
Žuchová Mária 22.6.1911
Žuchová Alžbeta Štefánia 10.11.1916
Žuranová Žofia 11. 11. 1766